אריה כץ

הרב יובל שרלו ראש ישיבת אורות שאול בתל אביב, וראש המרכז לאתיקה של ארגון רבני צהר