• ''פסל לך''

  בתקופה זו של בין ימי אלול ליוה"כ נתקבלו הלוחות השניים...על ההבדל בין הלוחות הראשונים לשנים, ועל תקופת הסליחות- הרב ישראלי זצ"ל בדרשה

  הרב שאול ישראלי זצ''ל

  18/12/02 00:00

 • תפילה בציבור

  "...אין הקב"ה מואס בתפילתן של רבים..." -על מעלתו המיוחדת של תפילה בציבור.

  צוות מעלה

  18/12/02 00:00

 • בחודש השלישי – חידוש דברים אני עושה

  חודש סיון מפורסם בזכות מתן תורה אך, מתברר שזה לא הסיבה היחידה לחשיבותו...

  צוות מעלה

  16/12/02 00:00

 • האם חזרת הש''ץ מיותרת ?

  "הרמב"ם אומר שתפקידה של חזרת הש"ץ היא: "להוציא את מי שלא התפלל" - היום אנשים כבר יודעים להתפלל.אז בשביל מה חזרת הש"ץ ???

  צוות מעלה

  16/12/02 00:00

 • מקדש ישראל והזמנים

  מה נותן לישראל את הכח לקדש את הזמן ולחדש מועדים שלא נכתבו בתורה?

  ירׂחם שמשוביץ

  16/12/02 00:00

 • פנימיות התורה

  בדור של התפתחות המושגים הכלליים, יש לפתח את פנימיות התורה בעבודה שכלית מרובה.

  מרן הראי''ה

  16/12/02 00:00

 • עדכוני כשרות צילום: shutterstock

  עדכון כשרות מיוחד

  15/12/02 00:00

 • זמן מתן תורתנו?

  מדוע אין חג השבועות מוזכר במפורש? וכיצד מביא הדבר לכך שיהיו בכל יום כחדשים בעינינו?

  ירׂחם שמשוביץ

  15/12/02 00:00

 • זמן מתן תורתנו?

  מדוע אין חג השבועות מוזכר במפורש? וכיצד מביא הדבר לכך שיהיו בכל יום כחדשים בעינינו?

  ירׂחם שמשוביץ

  15/12/02 00:00

 • דיני קידוש לבנה

  דיני קידוש לבנה

  הרב דוד הורדן

  15/12/02 00:00

 • אל תפרוש מן הציבור

  לקישורה של הפרשה להפטרה. ומה הקיושר בין עבודת הכהנים למועדים והאם קדוש פירושו נפרד ולא מקושר???

  ירׂחם שמשוביץ

  15/12/02 00:00

 • חכמה אל מול בינה

  חכמה הינה רק בארץ ישראל

  מרן הראי''ה

  15/12/02 00:00

 • התחדשות רוח ישראל

  בתקומת ישראל בארצו תחודש הרוח ומכאן לכל העמים

  מרן הראי''ה

  15/12/02 00:00

 • מקומו של אבל

  האם אבל מחוייב לשנות את מקומו הקבוע בבית הכנסת ומה הדין בשבת??

  הרב דוד הורדן

  15/12/02 00:00

 • מקדש ישראל והזמנים

  מהיכן כוחם של ישראל לקדש זמנים ומהי החשביות של הזמן?

  ירׂחם שמשוביץ

  15/12/02 00:00

 • ל''ג בעומר

  מהו בעצם ל"ג בעומר? מדוע מפסיקים הילדים לימודם למשחקים?

  ירׂחם שמשוביץ

  15/12/02 00:00