• אמונה אל מול ראליה

  מהו בעצם חטאם של המרגלים? והיאך צריך להיות האיזון בין אמונה לריאליה?

  ירׂחם שמשוביץ

  18/12/02 00:00

 • תפלת הדרך

  הלכות תפלת הדרך

  הרב דוד הורדן

  18/12/02 00:00

 • חטא המרגלים מאז ועד עתה

  היאך מאורעות ימינו מזכירים לנו את חטאם של המרגלים? ומה באה ההפטרה ללמד אותנו בהקשר זה?

  ירׂחם שמשוביץ

  18/12/02 00:00

 • מה בין לידה לשואה?

  מה יכולים אנו ללמוד מתושבי קו העימות על אמונה בקב"ה?

  ירׂחם שמשוביץ

  18/12/02 00:00

 • בשאלת בטחון והשתדלות

  היכן עובר הגבול בין ביטחון בהקב"ה להשתדלות הכרחית המוטלת על האדם?

  נתי בראון

  18/12/02 00:00

 • מה בין לימוד למעשה?

  מה היה חטאם של המרגלים ואיך על ידי הבנת חטאם מוארת מצוות הציצית באור חדש לחלוטין?

  ירׂחם שמשוביץ

  18/12/02 00:00

 • ציונות ויהדות

  "המסע הזה שהיה אמור להוות את ההכנה לעליה לארץ, הפך להיות אחד מן החטאים החמורים ביותר של דור המדבר" - לפרשת שלח

  הרב יעקב מאיר

  18/12/02 00:00

 • אני ואתה

  ברור כיצד ידעו המרגלים שראו ענקים ושפחדו מהם כי אלו תחושות של עצמם, אך מהיכן ידעו המרגלים מה חשבו עליהם הענקים ?

  הרב יעקב מאיר

  18/12/02 00:00

 • אורות ארץ ישראל

  מה מייחד את ארץ ישראל משאר הארצות? ובמה מתאפיין קישורנו אליה?

  מרן הראי''ה

  18/12/02 00:00

 • אמונה וביטחון

  מה היה נסיונם הגדול של דור המדבר שהם משתבחים "זכרתי לך חסד נעורייך"? והרי היה להם כל מה שרצו - האמנם?!

  הרב יהודה שמיר

  18/12/02 00:00

 • טעה בתפלתו

  כיצד צריך לנהוג מי שטעה בתפלת שבת והתחיל להתפלל תפלת חול?

  הרב דוד הורדן

  18/12/02 00:00

 • מה בין ''ויפוצו אויביך'' ל''וינוסו משנאיך''?

  מדוע יש נונין הפוכים לפני ואחרי פרשת "ויהי בנסוע"? ומה ההבדל בין שני חלקי הפסוק?

  ירׂחם שמשוביץ

  18/12/02 00:00

 • החומר והרוח בגאולת ישראל

  מה בין נבואתו של זכריה לפרשת השבוע? האם רק קישור סתמי או נסיון להדגיש את הסכנה הטמונה באובדן הגאולה?

  ירׂחם שמשוביץ

  18/12/02 00:00

 • תורת משה

  על הקשר שבין תכונת הענווה של משה רבנו לבין בחירתו לקבלת תורה מן השמים.

  הרב יעקב מאיר

  18/12/02 00:00

 • היום טוב הגדול והצנוע

  היום בו אנו חוגגים את קבלת התורה ומעמד הר סיני זכה לשם צנוע ומזכיר לנו רק שסיימנו לספור שבעה שבועות....

  הרב א.א. קפלן

  18/12/02 00:00

 • לפרשת בהעלותך

  על נסיון התעללות חביבה של אנשי גילדת המחשבים באלו שלא זכו עדיין להצטרף אליהם והקשר לפרשת בהעלותך.

  הרב יעקב מאיר

  18/12/02 00:00