• קבלת התורה - חודש סיון

  "בשלושה דברים ניתנה התורה , באש במים ובמדבר" - מעט גימטריא לקראת חודש סיון

  הרב מרדכי ארצי

  15/12/02 00:00

 • ברכת האירוסין

  ברכת האירוסין מעלה לפנינו שאלות רבות , למה הפירוט ומה הרעיון והאם החתן צריך לברך אותה – מספר הבהרות בנושא…

  הרב ירון איתן

  15/12/02 00:00

 • מה דעלך סני לחברך אל תעביד

  מה המשמעות האמיתית של הממרה הידועה מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך? האם זהו תרגום נכון או שמא טעות היא בידינו?

  ירׂחם שמשוביץ

  15/12/02 00:00

 • משל ההינדיק (תרנגול הודו)

  משל על בן המלך שנפל לשגעון - ע"פ סיפורו של רבי נחמן מברסלב

  צוות כיפה

  15/12/02 00:00

 • וספרתם לכם'' - (תשי''ג)

  "וספרתם לכם" - שתי סוגי ספירות יש, אחת מקובלת בעולם והשניה מיוחדת לעם ישראל...

  הרב שאול ישראלי זצ''ל

  15/12/02 00:00

 • עלים ואשכולות - עצמאות ע

  האם תקופה זו היא ראשית הגאולה או סוף הדרך ? לאן אנחנו הולכים מכאן ? - הרב ישראלי זצ"ל מברר את הענין

  הרב שאול ישראלי זצ''ל

  15/12/02 00:00

 • תשובה לצעיר נבוך (מתוך מכתב)

  האם יש מקום לומר "הלל" ביום העצמאות, כשבעוד שמצד אחד רועדים נימי הלב משמחה שהגענו לנחלה, הרי מאידך - המצפון נוקף, האם כדאית נחלה זו?

  הרב שאול ישראלי זצ''ל

  15/12/02 00:00

 • השמיטה במהלך הדורות

  "בין כל המצות התלויות בארץ תופסת מקום מיוחד מצות השמיטה" -הרב ישראלי זצ"ל מסביר למה ואיך בדיוק היא משפיעה...

  הרב שאול ישראלי זצ''ל

  15/12/02 00:00

 • מדוע חוגגים את ל"ג בעומר

  מאמרו של הרב אלישע אבינר לקראת יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי.

  הרב אלישע אבינר

  15/12/02 00:00

 • איחוד המידות - רוחני וגשמי

  למראית עין ישנה הפרדה מוחלטת בין גשמי לרוחני, אולם בהתבוננות בהפטרת השבת והפרשה איך משלימות הן האחד את השניה.

  ירֹחם שמשוביץ

  15/12/02 00:00

 • נשים וספירת העומר

  האם נשים חייבות בספירת העומר?

  הרב דוד הורדן

  15/12/02 00:00

 • כתועבות ארץ מצרים וכתועבות ארץ כנען

  השמירה על הטוהר והמוסר היא המאפשרת את קיומה של מדינה וחברה מתוקנות

  ירֹחם שמשוביץ

  15/12/02 00:00

 • בקשות אישויות בתפלה

  מה מותר להוסיף במסגרת תפילת שמונה עשרה ומה לא?

  הרב דוד הורדן

  15/12/02 00:00

 • ייחוד עם ישראל וקדושתו

  במה מתבטאת הקדושה הנדרשת מאיתנו בחיי היומיום, ביחיד, במשפחה ובמדינה?

  ירֹחם שמשוביץ

  15/12/02 00:00

 • חכמה אל מול בינה

  בארץ ישראל מתגלה החוכמה בעוד בחוץ לארץ מתגלית רק הבינה.

  הראי''ה

  15/12/02 00:00

 • חידוש חיי האומה והמחשבה

  חידוש חיי האומה בארץ ישראל מצריך את חידוש כל תכני המחשבה.

  הראי''ה קוק זצ''ל

  15/12/02 00:00