• ההבדל בין פורנוגרפיה לאהבה

  קטע מתוך ספרה של אסתר קל "איזה מין אנחנו" המסביר את ההבדל בין פרונוגרפיה לאהבה. לט"ו באב.

  אסתר קל

  18/12/02 00:00

 • הלכות יו''ט

  מהן ההלכות המיוחדות ליו"ט לעומת השבת?

  הרב דוד הורדן

  18/12/02 00:00

 • לישועתך קיויתי ד'

  האם הקישור בין הפרשה להפטרה הוא רק בהיות שמשון נזיר? או שמא ישנו קשר עמוק ומהותי יותר המחבר ביניהם? ומה הקשר בין כל זה לחג השבועות?

  ירׂחם שמשוביץ

  18/12/02 00:00

 • ממלכת כהנים

  התורה והממלכה בישראל קשורים זה עם זה קשר בל ינתק. מה אנו למדים מחובה ממלכתית זאת, שקבלת התורה בישראל קבלה כפולה היא, קבלת חובת היחיד בתור יחיד השייך להכלל, לכללות האומה בקדושתה. וקבלת התורה, בתור קבלתה של האומה המנהיגה את חייה החברותיים, בתור לאום.

  מרן הראי''ה

  18/12/02 00:00

 • תורה מה תהא עליה?!!!!

  מה ההבדל בין פירוש לביאור? מה חשיבותו של הבדל זה? מה ההבדל בין דיעה אישית בהקשר לפירוש דברי התורה לבין דבר שנלמד מרב לתלמיד?

  הרב אליקים (פייר) שמשוביץ

  18/12/02 00:00

 • קדושה ומלכות - מלוכה וממשלה

  ספר במדבר הוא ספר הדרך - ובפרשתנו העיסוק בחריגים שבחברה - מה ההשלכות של הדברים לימינו?

  ירׂחם שמשוביץ

  18/12/02 00:00

 • האיזון בין רוחניות לגשמיות

  כיצד מבטא הנזיר את היחס הנכון שבין גשמיות לרוחניות?

  ר' יוחנן בצלאלי

  18/12/02 00:00

 • הכנסת אורחים

  כיצד יש לקבל אורחים בביה"כ?

  הרב דוד הורדן

  18/12/02 00:00

 • הנזיר קדוש או חוטא?

  בפרשת נשא אנו נפגשים עם הנזיר שנתפס מצד אחד כחוטא ומצד שני כקדוש. גם אצל הרמב"ם מוצאים אנו סתירה זו בין מורה הנבוכים למשנה תורה - כיצד?!

  ירׂחם שמשוביץ

  18/12/02 00:00

 • הארץ ומצוותיה

  לגבי פרשת ואתחנן כותב הרב יעקב אריאל כי "המוטיב החוזר בפרשתנו הוא המיוחד בקיום המצוות בארץ דווקא." - והוא גם מסביר.

  הרב יעקב אריאל

  18/12/02 00:00

 • תוכחה וברכתה

  דרך פרשת דברים ניתן לראות כי בכל תוכחה שניתנת ניתן לראות גם ברכה - והדברים לפניכם

  הרב אלימלך בר שאול

  18/12/02 00:00

 • שמחת חג השבועות

  חובת השמחה בחג השבועות מוזכרת שוב ושוב. הרב מרקוביץ מתחקה אחר יסודות חובת השמחה.

  הרב חיים מרקוביץ

  18/12/02 00:00

 • תקון חטאים על ידי הנהגה רוחנית

  דרך פרשת בהעלותך מסביר הרב אבינר את תקפידה של המנהיגות הרוחנית בעם והאפשרות שלה לתיקון חטאי העם.

  הרב ש. אבינר

  18/12/02 00:00

 • מצות נסכים וחלה - תיקון לחטא המרגלים

  הרב זוין מקשר בין הנושאים בפרשת בשלח ורואה בנסכים ובחלה תיקון למרגלים.

  הרב זוין

  18/12/02 00:00

 • נזיר - חוטא או קדוש?

  פרשת נשא עוסקת בין השאר בנזיר. הרב יהודה נחשוני מנסה לברר מה מעמדו של הנזיר בחברה - חוטא או קדוש ?

  הרב יהודה נחשוני

  18/12/02 00:00

 • מקומו של ספר דניאל בתנ''ך

  אומרים כי ספר דניאל מספר את סיפור הגלות של עם ישראל. בהקדמה לספר דניאל ננסה להבין מה בדיוק מקומו של הספר בתנ"ך.

  צמח מורי

  18/12/02 00:00