• הכנסת אורחים

  כיצד יש לקבל אורחים בביה"כ?

  הרב דוד הורדן

  18/12/02 00:00

 • הנזיר קדוש או חוטא?

  בפרשת נשא אנו נפגשים עם הנזיר שנתפס מצד אחד כחוטא ומצד שני כקדוש. גם אצל הרמב"ם מוצאים אנו סתירה זו בין מורה הנבוכים למשנה תורה - כיצד?!

  ירׂחם שמשוביץ

  18/12/02 00:00

 • הארץ ומצוותיה

  לגבי פרשת ואתחנן כותב הרב יעקב אריאל כי "המוטיב החוזר בפרשתנו הוא המיוחד בקיום המצוות בארץ דווקא." - והוא גם מסביר.

  הרב יעקב אריאל

  18/12/02 00:00

 • תוכחה וברכתה

  דרך פרשת דברים ניתן לראות כי בכל תוכחה שניתנת ניתן לראות גם ברכה - והדברים לפניכם

  הרב אלימלך בר שאול

  18/12/02 00:00

 • שמחת חג השבועות

  חובת השמחה בחג השבועות מוזכרת שוב ושוב. הרב מרקוביץ מתחקה אחר יסודות חובת השמחה.

  הרב חיים מרקוביץ

  18/12/02 00:00

 • תקון חטאים על ידי הנהגה רוחנית

  דרך פרשת בהעלותך מסביר הרב אבינר את תקפידה של המנהיגות הרוחנית בעם והאפשרות שלה לתיקון חטאי העם.

  הרב ש. אבינר

  18/12/02 00:00

 • מצות נסכים וחלה - תיקון לחטא המרגלים

  הרב זוין מקשר בין הנושאים בפרשת בשלח ורואה בנסכים ובחלה תיקון למרגלים.

  הרב זוין

  18/12/02 00:00

 • נזיר - חוטא או קדוש?

  פרשת נשא עוסקת בין השאר בנזיר. הרב יהודה נחשוני מנסה לברר מה מעמדו של הנזיר בחברה - חוטא או קדוש ?

  הרב יהודה נחשוני

  18/12/02 00:00

 • מקומו של ספר דניאל בתנ''ך

  אומרים כי ספר דניאל מספר את סיפור הגלות של עם ישראל. בהקדמה לספר דניאל ננסה להבין מה בדיוק מקומו של הספר בתנ"ך.

  צמח מורי

  18/12/02 00:00

 • רוב מניין ורוב בניין

  כלל ישראל - האם מדובר בכלל, בחינת אוסף של פרטים או כלל ישראל בחינת דרגתו הערכית-מוסרית של העם, כאגודה אחת.

  ירׂחם שמשוביץ

  18/12/02 00:00

 • והנצח זו ירושלים

  בניין ירושלים צריך להעשות מכל ישראל - כיצד דבר זה בא לידי ביטוי בספר במדבר? וכיצד בא לידי ביטוי מהותה של ירושלים כמחברת נצח וניצחון?

  ירׂחם שמשוביץ

  18/12/02 00:00

 • פעולת התורה והדרכתה

  כיצד פועלת התורה עלינו? וכיצד הבנה זו צריכה לעודד אותנו בחיינו?

  מרן הראי''ה

  18/12/02 00:00

 • מעמד הר סיני ושורשה בעקידת יצחק

  לכל ארוע בספר שמות ישנה מקבילה בספר בראשית, מהי מקבילתו של מתן תורה ומה יכולים אנו ללמוד מכך?

  ר' ירון ניסנהולץ

  18/12/02 00:00

 • עליה לתורה של מי שאינו שומר שבת

  האם מותר להעלות לתורה יהודי שלא שומר שבת?

  הרב דוד הורדן

  18/12/02 00:00

 • עבד לעם קדוש על אדמת הקודש

  מהו תפקידם של שבט לוי? ואיך צריכים אנו ללמוד מכך לגבי התנהגותנו כאנשים שומרי תורה ומצוות כלפי שאר העם?

  ירׂחם שמשוביץ

  18/12/02 00:00

 • חג השבועות

  חג השבועות מוכר כחג מתן תורה, אולם אינו מוזכר כלל ככזה בתורה - מדוע?

  ירׂחם שמשוביץ

  18/12/02 00:00