• אני ישנה ולבי ער קול דודי דופק'' -(תשט''ו)

  7 שנים לאחר הקמת המדינה הרב ישראלי מדבר על "מעלות ומורדות" - אחרי למעלה מחמישים שנה - זה עדין אקטואלי

  הרב שאול ישראלי זצ''ל

  18/12/02 00:00

 • וערבה לה' מנחת יהודה

  כיצד סיפור על עורב יכול ללמד אותנו פרק בנושא ערבות ומעורבות בבנין ירושלים...

  אבי, אברך בישיבה

  18/12/02 00:00

 • דעת אלקים

  דעת אלהים ממלאה את החיים ולא ממעטם.

  מרן הראי''ה

  18/12/02 00:00

 • שאיפת החירות מעלה מדרגות

  שאיפת החירות העליונה אינה מבטלת מדריגות נמוכות ממנה אלא בונה אותם.

  מרן הראי''ה

  18/12/02 00:00

 • ליום ירושלים

  מה התרחש בעצם ביום ירושלים? ומה מהותו של שמה של העיר?

  ירון ניסנהולץ

  18/12/02 00:00

 • הלל ביום ירושלים

  האם ולמה יש: האם יש לומר הלל ביום ירושלים?

  הרב דוד הורדן

  18/12/02 00:00

 • כי לי כל הארץ

  מה מחפשת פרשת השמיטה בסוף ספר ויקרא?כיצד מתקשר איסור מכירת הארץ לצמיתות ופרשת שילוח עבדים?

  ירׂחם שמשוביץ

  18/12/02 00:00

 • ספירה בציבור

  כיצד יש לספור ספירת העומר במניין מאוחר?

  הרב דוד הורדן

  18/12/02 00:00

 • דודו או בן דודו יגאלנו

  איך מגיעים אנו משבת בראשית לשבת הארץ לגאולת העולם?

  ירׂחם שמשוביץ

  18/12/02 00:00

 • נרות שבת

  כיצד תנהג אישה ששכחה להדליק נרות שבת?

  הרב דוד הורדן

  18/12/02 00:00

 • האוטופיה התנ''כית

  איך אמור להיראות העולם בראיית התורה? ואיך אנו יכולים להביא את העולם לדרגה הנדרשת?

  ירׂחם שמשוביץ

  18/12/02 00:00

 • תשלומי תפלה

  באיזה תנאים יכול האדם להשלים במידה ופספס תפלה?

  הרב דוד הורדן

  18/12/02 00:00

 • טבעיות וקדושה

  מה עושה פרשת הברכות והקללות בסוף ספר הקדושה? מדוע השכר והעונש מתתבטאים בדברים גשמיים ולא רוחניים?

  ירׂחם שמשוביץ

  18/12/02 00:00

 • השיבנו ה' אליך ונשובה

  הרב ישראלי זצ"ל מסביר בדרשה לחודש תשרי את הצורך בהתקרבות לקב"ה - ולא רק מצידנו...

  הרב שאול ישראלי זצ''ל

  18/12/02 00:00

 • בכסה ליום חגנו''''

  הרב ישראלי זצ"ל בדרשה לראש השנה אומר כי אי ידיעה עוטפת את עיקרו של החג, אי ידיעה שמלווה בחרדה...

  הרב שאול ישראלי זצ''ל

  18/12/02 00:00

 • כחיילות של בית דוד

  כולם עושים בדיוק כאשר הוטל עליהם, למרות שמדמים שעושים מה שהם רוצים, לאמתו של דבר אינם אלא רוצים מה שהם צריכים לרצות

  הרב שאול ישראלי זצ''ל

  18/12/02 00:00