• פרשת תצוה

  01/04/04 00:00

 • ''ולא יזח החושן מעל האפוד'' - לפרשת תצווה

  הפה והלב יחד הם כלי הביטוי של האדם, וניתוק ביניהם מהווה קלקול חמור. כל אחד מהם זקוק לשני לביטוי הנכון והמלא. שלושה רעיונות לאור הפסוק שבכותרת. לפרשת תצווה.

  הרב יהושע ויצמן - ראש ישיבת מעלות

  05/03/04 00:00

 • אל תזוח ולא יזח

  "וְלֹא יִזַּח הַחֹשֶׁן מֵעַל הָאֵפוֹד" - איך להבין את צורתו של הפועל 'יִזַּח'? מהו שורשו ומהו בנינו?

  הרב ברוך ברנר

  05/03/04 00:00

 • הנעטרים בכתר שם טוב

  "ארבעה כלים ראשיים היו במשכן: הארון, מזבח הקטורת, השולחן והמנורה. בתחילת פרשת "תרומה" ניתנים תיאורים מפורטים לשלושה מהם ובסוף פרשת "תצווה" בא התיאור של מזבח הקטורת..."

  הרב דניאל שוגרמן

  04/03/04 00:00

 • מזבח הקטורת

  למה הציווי על מזבח הקטורת בא בנפרד מכל כלי הקדש האחרים?

  הרב ישראל רוזנברג

  01/03/04 00:00

 • ואלה הבגדים אשר יעשו

  הרב כרמיאל כהן

  29/02/04 00:00

 • הכהונה לאהרון

  במהלך הופעתה של האומה הישראלית חלו מספר שינויים במילוי משימות הנהגתיות. ראובן הפסיד את המלכות ליהודה ואת הבכורה ליוסף בחללו יצועי אמו. הבכורות הפסידו מעלתם לטובת הלוויים בהשתתפותם בחטא העגל, ובפרשתנו אנו מתבשרים שהכהונה בה שימש משה תועבר קבע לידי אהרון ובניו...ויש להבין את טיבם של חילופי תפקידים אלה...

  הרב יעקב ארזוני *

  14/02/03 00:00

 • ונשמע קולו בבואו אל הקודש

  "והיה על אהרן לשרת, ונשמע קולו בבואו אל הקודש לפני ה' ובצאתו ולא ימות". קולו של מי? ומה פשרו של קול זה? ומדוע הוא כה חשוב עד שמציל הוא ממות, "ולא ימות"?

  אביעד הכהן

  14/02/03 00:00

 • אני ואתה נשנה את העולם - לפרשת תצווה

  רק כאשר האדם מקבל את עצמו כמו שהוא - הוא יכול להתחבר אל זולתו. "אם אין אני, אין הוא, וקל וחומר שאין אתה" - אם אין האדם חי את עצמו, אלא מחפש "הדרת מלכים חיצונה", מחפש גדולה שאיננה מתאימה לו - לא יוכל להתחבר לזולתו. לפרשת תצווה.

  הרב יהשוע ויצמן - ראש ישיבת מעלות

  13/02/03 00:00

 • ונתתי משכני בתוככם

  פרשתנו הינה המשך ישיר של הפרשה הקודמת. לעומת הבניין החיצוני בו עסקנו בפרשה הקודמת, עוסקת פרשתנו בפנים הבניין…

  ירֹחם שמשוביץ

  13/01/03 00:00

 • שתהא שלהבת עולה מאליה

  פרשתנו, פרשת תצוה, מיוחדת היא מכל פרשיות התורה, מאז לידתו של משה רבינו, בכך שהיא הפרשה היחידה , ששמו אינו מופיע בה. עצם העלמת שמו של משה רבינו רובד נוסף של אחריות בחיי מנהיג ומדריך, ולדבר זה יש גם קשר ענייני בין תחילת הפרשה.

  ירֹחם שמשוביץ

  13/01/03 00:00

 • בגדי כהונה ולבושי הנפש

  פרשת תצוה עוסקת בעיקר בבגדי כהונה אשר תנאי הם לכשרות העבודה ואף יתירה מזו, על הפסוק "ועשו את בגדי אהרן לקדשו לכהנו לי" מפרש רש"י: "לקדשו לכהנו לי – לקדשו להכניסו בכהונה ע"י הבגדים שיהא כהן לי ולשון כהונה שירות הוא". היינו שהבגדים הם הפועלים הפיכתו של אהרון ובניו, אחרי שנקדש לתפקיד, להיות ראוי לעבודה.

  ירחם שמשוביץ

  13/01/03 00:00

 • זה שמי לעלם

  בכל אחד מהאירועים הגדולים ישנו שלב שבו שמו של משה אינו מופיע , יכולים אנו ללמוד על התנהגותו של המחנך מתוך דברים אלו...

  ירחם שמשוביץ

  13/01/03 00:00

 • מבגדי כהונה ועד שיער ארוך

  ישנם החשים כי המסגרות הן הקטנה של האידיאל ועלינו לשאוף לחיות ללא מסגרות, בצורה חופשית ומשוחררת, כחיות הנוהמות ביער.רק ההלבשה של הרעיון במסגרות הניתנות לקליטה על ידי בני האדם, מאפשרת לפעול בעולם של תיקון והתקדמות.שיחה לפרשת תצווה.

  הרב יהושע ויצמן - ראש ישיבת מעלות

  13/01/03 00:00

 • פנינים לפרשת ''תצווה''

  על דוגמא אישית, כבוד, חינוך , מנהיגות ועוד בפנינים לפרשת תצווה

  13/01/03 00:00