• Bob Jagendorf -cc-by צילום: Bob Jagendorf -cc-by

  בגדי הגוף ולבושי הנפש

  מה הקטע של בני האדם עם בגדים? האם הבֶּגֶד הוא בעצם רק סממן חיצוני ומלאכותי או שיש רבדים חיוביים או אפילו מהותיים בשימוש בלבוש? על פרשת השבוע והבגדים של הגוף והנפש שלנו

  אהרון דרמון

  06/02/14 18:36

 • (Bill and Mavis) - B&M Photography-cc-by-sa צילום: (Bill and Mavis) - B&M Photography-cc-by-sa

  על הכהונה וחופש העיסוק

  העולם בו אדם למד במקום שליבו חפץ, הולך ונעלם. הסקרנות מסורסת, כיוון שצריך להתאים את הלמידה לאלה שאין להם מניע שכזה. הפתרון על פי מלאכי ותצווה

  ד"ר משה מאיר

  06/02/14 13:52

 • Elena Dijour / Shutterstock.com צילום: Elena Dijour / Shutterstock.com

  ציווי ותרומה

  האם לתת עשרים שקלים לקבצן אחד או לחלק אותם בין כלל העניים שאפגוש על הדרך? מה יותר קשה – להשיג תרומה חד פעמית או למצוא מימון שוטף לאחזקת המשכן? התשובה בפרשה

  הרב עידו פכטר

  06/02/14 13:26

 • יחצ צילום: יחצ

  על הבגדים

  למה בגדי הכהן כל כך חשובים, ואיך טקסי החלפת הבגדים של הכהן ביום הכיפורים קשור לפורים ?

  ד"ר משה מאיר

  21/02/13 12:01

 • 'יבוא קול ויכפר על הקול'

  האם הבגדים באמת עושים את האדם? הרב יעקב נגן מסביר מדוע בגדי הכהן כל כך משמעותיים ואיך בגדים בכלל מלמדים על עצמנו

  הרב יעקב נגן

  01/03/12 23:42

 • יחצ צילום: יחצ

  על הכהן הגדול

  בגדיו של הכהן הגדול יכולים להעיד גם על מנהיגותו, ד"ר משה מאיר מחפש מנהיגות אחרת

  ד"ר משה מאיר

  29/02/12 16:46

 • אתר קהילת זית רענן צילום: אתר קהילת זית רענן

  קצת ענווה

  מדוע דווקא בפרשת תצווה בוחר הקב"ה שלא להזכיר את שמו של משה בכל הפרשה? הרב ברוך אפרתי מסביר

  הרב ברוך אפרתי

  29/02/12 16:10

 • יוחנן חאיק צילום: יוחנן חאיק

  פסוק בתמונה לפרשת תצווה

  יוחנן חאיק לקח פסוק, נתן לו פרשנות קצת שונה ועכשיו הוא מבקש – גלו את הפסוק המסתתר באיור.

  יוחנן חאיק

  29/02/12 09:36

 • לכבוד ולתפארת

  האם הצד החיצוני של חיי האדם נחוץ לקידום החלק הרוחני של המוסר והחכמה של האדם. או אולי החיצוניות והפנימיות הם תרתי דסתרי, שהאחד מפריע להתפתחותו וקידומו של השני?

  הרב יעקב הלוי פילבר

  28/02/12 09:41

 • "כבשים אנחנו"

  מדוע קרבן התמיד המסמן את התמדת השכינה בישראל מובא דווקא מן הכבשים ולא מן הפרים? במה שונה הכבש מן הפר ומה זה מסמל עבורנו?

  הרב ערן טמיר

  10/02/11 00:00

 • סוד המשכן

  מדוע נבחר המשכן כדרך להבאת השראת השכינה ומה המשמעות של העובדה כי הקב"ה שוכן דווקא במקום מסויים?

  אייל ברגר

  10/02/11 00:00

 • למהותו של מחנך ומנהיג

  העדר שמו של משה בפרשה משפיע על צורת הפניה ומגלה משהו על אחריותו של המנהיג

  הרב ירחם שמשוביץ

  10/02/11 00:00

 • me and the sy sop-cc-by-nd צילום: me and the sy sop-cc-by-nd

  המוסר והיופי

  בעקבות פרשת השבוע מסביר הרב פילבר מהו היחס הנכון, על פי היהדות, כלפי יופי ואסטתיקה

  הרב יעקב הלוי פילבר

  10/02/11 00:00

 • חידון לפרשת תצוה

  מדוע לא נזכר שמו של משה בפרשת השבוע, ולאיזו מאבני החושן מתייחס פתגם מפורסם? החידון השבועי למשפחה

  עזרא מרום

  08/02/11 00:00

 • לכהנו לי

  הרב דני איזק על ההבדל בין משה רבנו לכהנים. שיחה לפרשת תצוה

  הרב דני איזק

  25/02/10 00:00

 • שבת זכור

  השילוב בין פרשת תצווה והכנת המשכן לבין פרשת זכור והמלחמה בעמלק באים להזכיר לנו שעלינו להצמד למטרה ולא לאמצעי

  דוד נתיב

  24/02/10 00:00