• Shutterstock צילום: Shutterstock

  הפרשה בקולנוע: חסד לאברהם

  בפרשת וירא אנו למדים על מצוות הכנסת אורחים. המורה שלנו הוא לא אחר מאשר איש החסד, אברהם אבינו. אך מהי באמת חסד ומהן גבולותיה?

  דורון צ׳יטיז, המכללה האקדמית הרצוג

  06/11/14 12:45

 • דוברות צילום: דוברות

  אברהם מתווכח עם אלוקים דווקא מתוך מקום של אמונה

  שיחתו של אברהם אבינו וניסיונו לסנגר על סדום היא ציון דרך בסיפורו של עם ישראל. התמיהה של "השופט כל הארץ לא יעשה משפט" תעלה שוב ושוב לצאצאיו של אברהם אבינו

  נעמי ברמן

  05/11/14 16:57

 • סוגרים שבוע: דווקא במה שקשה לי

  הניסיון העשירי והקשה ביותר שנתנסה בו אברהם אבינו הוא ´עקידת יצחק´. עד היום אנו מזכירים בתפילות את הזכות הגדולה על כך שעמד בניסיון, אך מדוע תמיד זוקפים את הניסיון דווקא לזכותו של אברהם ומתעלמים מיצחק?

  הרב יוני לביא

  05/11/14 16:28

 • Laurent de La Hyre צילום: Laurent de La Hyre

  על קידוש השם וקדושת החיים

  האם אברהם אבינו "העלה" את יצחק "ועקד" אותו, או שהוא גם הקריב אותו ושחט אותו? ישנן מסורות עתיקות ששימרו תפיסה אחרת של מעשה העקדה, והיא שאברהם שחט בפועל את יצחק והקב"ה החיה אותו. מהי המשמעות לתפיסה זו?

  הרב פרופ´ כרמי הורוביץ

  17/10/13 12:14

 • בלי מלח!

  מה הקשר בין פרשת וירא לבין מה שחוסם אותנו בחיים? ובאיזה פסוק מסתתרת גישה פסיכולוגית שלמה ועמוקה לגבי היחס אל העבר שלנו ועל גיבוש (יתר) של האישיות?

  אהרן דרמון

  17/10/13 12:11

 • יחצ צילום: יחצ

  על המהירות

  גם אברהם וגם שרה מגיבים בצחוק למשמע הבשורה לפיה הם עומדים להיות הורים מאושרים. אך כשם שאין פרצופיהם שווים כך אין צחוקם שווה. ד"ר משה מאיר על ההבדלים בין אברהם לשרה

  ד"ר משה מאיר

  16/10/13 16:22

 • הכנסת אורחים

  בעוד שאת שאר המצוות שקיים אברהם אבינו אין התורה מציינת לנו, הרי את מצות "הכנסת האורחים" מתארת לנו התורה בהרחבה ומפרטת לנו בה פרטי פרטים כיצד קיים אותה אברהם אבינו. מדוע?

  הרב יעקב פילבר

  15/10/13 21:10

 • יחצ צילום: יחצ

  על הצחוקים

  החיים לא תמיד מתנהלים באופן שאותו תכננו לחיות אותם. בזמן הפתעה מתפרצים כוחות סתורים, כמו צחוק למראה איש מחליק על קליפת בננה, כמו צחוקה של שרה על בשורת הלידה

  ד"ר משה מאיר

  01/11/12 10:39

 • שבו לכם פה עם החמור

  האם עדיף להיות ייחודי או ביחד? ללא שאר האומה לא נוכל להיות ייחודים. גם אברהם חסר בסוף אל הנערים

  הרב יעקב פילבר

  31/10/12 16:09

 • אתר קהילת זית רענן צילום: אתר קהילת זית רענן

  העולם מפחיד אז צוחקים

  מיצחק אבינו ומר' עקיבא למדנו שכשדווקא שהמציאות נראית מפחידה, אין לנו אלא לצחוק אל עבר העתיד

  הרב ברוך אפרתי

  31/10/12 16:01

 • על קנאות, אלימות ותג מחיר

  קנאות אלימה מתחילה אמנם במטורה חיובית אולם אין לדעת כיצד נגמרת. גם על פנחס נאמר "ואין מורין כן"

  הרב יעקב פילבר

  29/10/12 16:17

 • יחצ צילום: יחצ

  אשרי המחכה ויגיע

  הרב ארז משה דורון עם דרכים בעבודת הלב מתוך פרשת השבוע. פרשת וירא

  הרב ארז משה דורון

  29/10/12 16:06

 • הכל מתחיל בבית

  הרב הצבאי הראשי מוצא בפרשת השבוע "וירא" את חשיבות הערך "שנשכיל לרחוש ולגלות אהבה והבנה כלפי פנים, כלפי אחינו בית ישראל על דעותיהם השונות"

  הרב תא"ל רפי פרץ

  11/11/11 11:19

 • אלוהים נמצא בזולת

  מהי הדרך הנכונה לחיבור אל הוויה השמימית? הרב נגן מציג את הגישות הקיימות ומציע להצמד לדרכה של הקבלה

  הרב יעקב נגן

  10/11/11 10:26

 • גיל אליהו צילום: גיל אליהו

  ירא אלקים

  וכי היה צריך את העקידה כדי לגלות שאברהם הינו ירא אלקים? מה ארע בעקידה שגילה שהוא "ירא אלקים"?

  הרב ירחם שמשוביץ

  10/11/11 08:56

 • gatos.rojos-cc-by צילום: gatos.rojos-cc-by

  זכותו של לוט

  מדוע אין ההשגחה העליונה זוקפת לזכותו של לוט את המעשה הנעלה של הכנסת האורחים שלו שהיה תוך סיכון החיים? הרב פילבר מסביר

  הרב יעקב הלוי פילבר

  10/11/11 08:35