• מַהֲרִי שְׁלֹשׁ סְאִים קֶמַח סֹלֶת לוּשִׁי וַעֲשִׂי עֻגוֹת

  צריך לקיים כל מצוה בזריזות כפי שנהג אברהם, וברור שצריך להתכונן למעשה המצוה* אך אברהם לימד שצריך גם להתכונן לאופן שבו תיעשה המצוה. כיון שמעשה המצוה צריך שיעשה בזריזות יש להתכונן לזריזות זו.

  הרב כרמיאל כהן

  09/11/06 00:00

 • משמעות העקידה לדורות

  האם יצליח אברהם אבינו לעבוד את הקב"ה במידה שהיא ההיפך מטבעו? האם אנחנו מסוגלים?

  הרב מיכאל אהרונוב

  09/11/06 00:00

 • חידון לפרשת וירא

  חידון לילדים בנושא פרשת השבוע, על בסיס המדרשים והפרשנים מאת עזרא מרום.

  עזרא מרום

  07/11/06 00:00

 • ''כל אדם קורא כדרכו'' - לפרשת וירא

  בכל עת ובכל מצב יכול האדם לקבל עול מלכות שמים ופני שכינה, ועליו לחיות כך שדרכו תהיה ראויה למעלה זו. הדרך שסלל אברהם אבינו ומופיעה בדברי בית הלל, קוראת לאדם מישראל להופיע שם שמים בכל דרכיו ומעשיו, ולחיות כך שדרכו תהיה ראויה להופעת שם שמים. לפרשת וירא.

  הרב יהושע ויצמן - ראש ישיבת מעלות

  28/10/04 00:00

 • ''וירא בשכינה, וירא במלאכים'' - לפרשת וירא

  איזה ערך יש לקבלת פני השכינה אם כתוצאה מכך מתעלם האדם מהאורח המתדפק על דלתו? לא האדם לבדו מקבל פני שכינה, אלא אדם כנציג העולם, ולכן ניתוק מן העולם מנוגד להקבלת פני השכינה. אברהם הבין שלא זו בלבד שאין סתירה בין השנים, אלא יותר מכך - הקבלת פני השכינה היא המולידה את ראית האורחים. לפרשת וירא.

  הרב יהשוע ויצמן - ראש ישיבת מעלות

  13/11/03 00:00

 • מעשה אבות סימן לבנים

  אחת הפרשיות המרכזיות בתורה, בתפילה ובתולדות עם ישראל, היא פרשת העקידה, דיונים רבים נערכו סביב פרשה זו וההיבטים המוסריים הנובעים ממנה...

  הרב ד''ר יוחאי רודיק **

  12/11/03 00:00

 • והנה שלשה אנשים

  האמנם אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות?

  הרב כרמיאל כהן

  12/11/03 00:00

 • פרשת 'וירא'

  תחילתה של פרשת 'וירא' בסיפור בשתי מערכות. עוברי אורח מזדמנים במקומו של אברהם ובסדום. ההתנהגות השונה שבשני מקרים אלה יוצרת קונטרסט מוסרי המהווה רקע ללידתו של יצחק והפיכתן של סדום ובנותיה: עמורה אדמה וצבוים.

  פרופ' שלום רוזנברג

  01/09/03 00:00

 • מוסר אוניברסלי לעומת צו ה'

  ספר בראשית מדגיש את היות התורה הבסיס למוסר היהודי היחודי.דוגמאות והסברים.

  משה הלינגר - המחלקה למדעי-המדינה, בר-אילן

  01/01/03 00:00

 • פנינים לפרשת וירא

  על יאוש, צדקה, הכנסת אורחים ועוד - פנינים לפרשת וירא.

  01/01/03 00:00

 • הכנסת אורחים ממידותיו של אברהם

  שאול מייזליש כותב לפרשת וירא על מצוות הכנסת אורחים, ומה ניתן ללמוד מאברהם אבינו

  שאול מייזליש - סופר ועתונאי

  01/01/03 00:00

 • לעשות צדקה ומשפט

  "...ברם, כשבאה התורה בכתב לבטא את הייחודיות, דיברה על צדקה ומשפט..." - הרב שרלו על פרשת וירא

  הרב יובל שרלו

  01/01/03 00:00

 • ''גרש את האמה הזאת ואת בנה''

  "אחת התוצאות של לידת יצחק היא גירושם של הגר וישמעאל, שהיווה את אחד הניסיונות של אברהם אבינו." על זכותו של ישמעאל - לפרשת וירא

  הרב יהושע ויצמן, ראש ישיבת מעלות

  01/01/03 00:00

 • הרהורים על העקידה

  העקדה בפרשת וירא אינה רק נסיון. היא מסר לדורות - על המסר ועוד - צבי קפלן

  צבי קפלן

  25/12/02 00:00

 • פנינים לפרשת ''וירא''

  על להיות אורח, נימוס, חסד, בני זקונים, מורשת אבות ועוד בפנינים לפרשת וירא

  19/12/02 00:00