שאלנו את הרב | איך לעבור את תפקיד ראש הממשלה ולהישאר דתי

במהלך כהונתו, קצרה או ארוכה ככל שתהיה, יפגוש ראש הממשלה הדתי הראשון, נפתלי בנט, במצבים לא פשוטים לאדם השומר על אורח חיים דתי. ביקשנו מהרב דוד סתיו שיכתוב לנו מספר כלים איתם יהיה לבנט קל יותר לשמור על ההלכה

חדשות כיפה 17/06/21 22:08 ז בתמוז התשפא

נפתלי בנט, ראש הממשלה הדתי הראשון., צילום: עמוס בן גרשום/לע"מ
נפתלי בנט, ראש הממשלה הדתי הראשון., צילום: עמוס בן גרשום/לע"מ

בתחילת השבוע הפך יו"ר ימינה נפתלי בנט לראש הממשלה הדתי הראשון. במהלך כהונתו, קצרה או ארוכה ככל שתהיה, יפגוש בנט במצבים לא פשוטים לאדם המקפיד על אורח חיים דתי. ביקשנו מיו"ר ארגון רבני 'צהר' ורב העיר שהם, הרב דוד סתיו, לכתוב לנו על הדברים אותם יצטרך בנט לבצע בכדי לא לפגוע בהלכה.

"מכיוון שמדובר באחת הסוגיות היותר כבידות בעולם ההלכה ובמיוחד לאור העובדה שהערכת המציאות הינה תנאי הכרחי בפסיקה, אתייחס רק לעקרונות ולא לפרטים", הבהיר הרב סתיו.

א. "והיתה עמו כל ימי חייו" - מלך חייב בכל מצוותיה של התורה כאחד האדם ואינו רשאי לזלזל בקלה כבחמורה וממילא אין לו היתר לטלטל בשבת או לבצע כל פעולה אחרת האסורה על אדם מן הישוב. מצד שני הלכות פקוח נפש המתירות חלול שבת ודאי קיימות במלך שאמור להכריע בשאלות כאלה על בסיס יומיומי.

ב. "וכתב לו את משנה התורה" - אחת המצוות המיוחדות למלך ישראל היא כתיבת שני ספרי תורה. כאשר אחד מהם מונח בבית גנזיו והשני מלווה אותו לכל מקום. הרב קוק מבאר את הצורך בשני ספרים אלו כדי להבחין בין עולם ההלכה של היחיד לזה של הצבור. מה שביחס לפרט יכול להיחשב כדיני ממונות בלבד אצל הכלל הופך לדיני נפשות וכדומה.

למשל, שאלה של גניבת רכוש באדם הפרטי כשהיא מבודדת מהקשר לאומי לא תצדיק חלול שבת בעוד שהקשר לאומי לאותה שאלה יכול לחייב את המלך לחלל שבת על אותו ענין (ראה סוגית בלוני הנפץ  מעזה על שדות הנגב וכך כתב הגרש"ז אויערבך (שו"ת מנחת שלמה תניינא (ב - ג) סימן לז"לענין תחנה לעזרה ראשונה בעיר גדולה שיודעים מתוך הנסיון שבכל יום ויום ישנם מקרים הזקוקים להצלה באופן דחוף, מותר שפיר לחלל שבת במלאכות דאורייתא כדי להיות מוכן לכל צרה שלא תבוא הרגילה לבוא... וכמו כן נראה לעניות דעתי דבעיר גדולה שאוכלוסיה מרובים ויודעים ברור מתוך הנסיון שאם המשטרה הניידת תשבות בשבת יש לחשוש טובא לתגרות דמים (אפי' כאלה שלפי הנראה לעיניים אין לחשוש שיסתיימו בנפשות, מכל מקום אם יש לחשוש להכאות בברזל על גבי היד והרגל או בחלל הגוף וכדומה, לדינא רואין את כל זה כסכנת נפשות) או גניבות וגזילות שעלולין לסכן נפשות, יש מקום לדון דאפשר שהמשטרה הניידת הו"ל כרפואה ידועה להציל מפני הרודפים כיון שמזיקים ורודפים כאלה מצויים מתוך העיר, וכל שכן הכא דאלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו, נמצא דבאותם המקומות שקרוב הדבר לחשוש לתגרות ידים וכו' מסתבר דבזמננו שלומה של מלכות היינו נמי הא שתהיה מצוידת בכל המכשירים החדישים הדרושים להצלת בני העיר מנחשים כאלה, וכמדומה לי שמותר לחלל שבת כדי להודיע לרבים שפיקוח נפש דוחה שבת אם הם עמי הארץ שאינם יודעים דפיקוח נפש דוחה שבת והם בעיר גדולה דשכיחא בה סכנת נפשות בכל יום".

ג. קשה מאד לתת כללים לדרכי התנהלות של ראש ממשלה דתי בהרבה מאד נושאים שהם מורכבים מטבעם ותלויי מציאות והערכת המציאות. האם על ראש ממשלה לענות לכל טלפון שהוא מקבל למרות שלא הגיע בטלפון האדום? ההיגיון אומר שמי שיודע את מספר של ראש הממשלה ויודע שהוא שומר מצוות לא יתקשר בעניינים לא חשובים. ולא גרע מרופא עליו פסק שמירת השבת כהלכתה שמותר לו להרים הטלפון מחשש שיש כאן ספק פקוח נפש.

ד. האם על ראש הממשלה להעסיק עוזרים גויים כדי למעט בחלול שבת? הכלל הנקוט בידינו הוא שחלול שבת בנושאים של פקוח נעשה על ידי גדולים וישראלים ולא על ידי גויים. אמנם במקום בו מדובר רק בספק פקוח נפש והקטנת האיסורים לא תפגע או תעכב בטפול היה מקום לשקול זאת אולם דומה שזה לא אמור להוות שקול שכן אצל ראש ממשלה כמעט כל נושא הוא פקוח נפש ואין הוא אמור לכבול ידיו בדרכי טיפולו. אמנם רצוי אם יוכל מראש להתקין מערכות תקשורת שיפחיתו חלול שבת ובלבד שהן  יעילות במידה דומה  לזו הרגילה.

ה. קרוב למלכות - בתלמוד מצינו היתרים רבים להתנהלות של אדם שהוא קרוב למלכות ולכן צריך להתגלח כמנהג הגויים או להתלבש כמותם. הדברים אף הובאו להלכה בפוסקים (רמב"ם הלכות עבודה זרה פרק יא הלכה  ג ועוד) הגר"ע יוסף כתב בתשובה (יביע אומר יורה דעה חלק ט סימן י) כי היתר זה נובע מהלכות פקוח נפש שכן קרובים למלכות הללו עסקו בענייני הצלת כלל ישראל והיה חשוב שייראו כמכובדים או בגלל שהתורה מסרה לחכמים את היקף וגדרי איסור חוקות הגויים והם לא החילוהו על קרובים למלכות. ההבדל בין הנימוקים מקרין על מידת ההזדקקות להיתרים אלה באיסורים שאינם חוקות הגויים אולם בהמשך דבריו הוא מחיל זאת גם על איסור גלוח בתער.

לסיום כתב הרב סתיו: "ברור שהיתרים אלה רלוונטיים במקום בו יש בכך צורך.
בקיצור, לפגישה מדינית חשובה עם נשיא ארצות הברית לא מגיעים בחולצת טריקו וממילא גם לא עם זיפים או נעלי בד. מצד שני ,לפגישה עם חבר מועצה מקומית זניחה אפשר גם לבוא עם זיפים".

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר