מותר לשתות מים ביום רביעי?

הרב אבינר מסביר האם מותר לשתות מים בתקופת תמוז בעקבות מנהג הרמ"א

הרב שלמה אבינר 07/07/15 22:15 כ בתמוז התשעה

מותר לשתות מים ביום רביעי?
shutterstock, צילום: shutterstock

שאלה: האם מותר לשתות מים מחר (רביעי) שזו תקופת תמוז?

תשובה: תקופה - הכוונה לזמן שמתחלפת עונה השנה, כי ארבע עונות יש בשנה: ניסן, תמוז, תשרי טבת. וכתב הרמ"א: "ומנהג פשוט שלא לשתות מים בשעת התקופה, וכן כתבו הקדמונים, ואין לשנות" (יוד קטז ה הגה. עי' או"ח תנה א הגה), ופירש הט"ז (שם סק"ד): "כתוב בד"מ בשם אבודרהם מצאתי כתוב שיש ליזהר מלשתות מים בשעת התקופה משום סכנה שלא יתנזק ויתנפח והטעם כי טיפת דם נופלת בין תקופה לתקופה אבל החכם אבן עזרא השיב על זה כי ניחוש בעלמא הוא כו' ואין בו סכנה כלל ויש מהגאונים אמרו כי לא נחש ביעקב אלא הקדמונים אמרו אלה הדברים להפחיד בני אדם שייראו מאת השם יתברך וישובו כדי שיצילם השם יתברך מארבע תקופות השנה עכ"ל".

יש מחמירים בזה גם בזמננו, והיה מנהג בירושלים שמכריזים בבתי הכנסת בשבת שלפני התקופה ומודיעים שהתקופה נופלת ביום פלוני בשעה פלונית, כמו שמכריזים על המולד. ואפילו למחמירים אלה, יש הרבה התרים, ובתוכם: א. יש אומרים שדווקא כשנופלת התקופה בלילה יש סכנה (דעת תורה). ב. יש נוהגים להקפיד שלא לשתות רק בשעת התקופה, ואילו אח"כ שותים אותם מים (מחזיק ברכה). ג. אם יש ברזל במים כל זמן התקופה אין בזה חשש (רמ"א. ש"ך) או אם הונח הברזל על הכלי שבתוכו המים או התבשיל (דעת תורה).

אבל רוב רובם של הפוסקים סוברים שאפשר להקל ואין ממה לחשוש בכלל.

מובא בפסקי תשובות (תנה אות ב): נחלקו הפוסקים כמה זמן בעת התקופה יש ליזהר שלא לשתות המים, ויש כתבו שמים שעברה עליהם התקופה בלי שיהיה בתוכם ברזל אין לשתות כלל ויש לשופכם, כדמשמע כאן ברמ"א. ולמעשה, בזמן הזה, נוהגים להקל בכל זה ואין חוששים לסכנת התקופה, והרבה טעמים נאמרו בדבר.

וכן כתב ערוך השולחן (ס"ז): "אצלנו אין מנהג כלל לשפוך המים רק יש משימים ברזל", והמהרש"ם בדעת תורה (סי' תכח)כתב שבזמננו שבגגות הבתים או בחלונות ובדלתות קבועים ברזלים די בזה להגן נגד התקופה" (שם הערה 6).

וכן כתב בס' שמירת הגוף והנפש (מז י): "ולמעשה נוהגין להקל בכל זה בזמן הזה ואין חוששים לסכנת התקופה".

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר