מתי יוצא הצום? זמני יציאת צום תשעה באב 2023

בעוד שעות ספורות יסתיים צום תשעה באב, עכשיו רק נותר לבדוק כמה זמן נותר ומה כדאי לאכול לשבירת הצום?

חדשות כיפה חדשות כיפה 27/07/23 10:40 ט באב התשפג | עודכן בתאריך 27/07/23 14:57

מתי יוצא הצום? זמני יציאת צום תשעה באב 2023
מתפללים בכותל בערב תשעה באב, צילום: Yaakov Lederman/Flash90

זמני צום תשעה באב תשפ"ג 2023

ירושלים: 
כניסת הצום ביום רביעי: 19:39
צאת הצום ביום חמישי:  20:09

תל אביב:
כניסת הצום ביום רביעי:  19:41
צאת הצום ביום חמישי:  20:11

חיפה:
כניסת הצום ביום רביעי:  19:41
צאת הצום ביום חמישי:  20:11

באר שבע:
כניסת הצום ביום רביעי:  19:40
צאת הצום ביום חמישי:  20:10

אריאל:
כניסת הצום ביום רביעי:  19:41
צאת הצום ביום חמישי :  20:09

מה קרה בתשעה באב?

חמישה אירועים היסטורים אירעו לעם ישראל בתשעה באב ועליהם אנחנו מתאבלים באמצעות תענית ומנהגי אבלות: נגזר על דור המדבר שלא להיכנס לארץ ישראל בגלל חטא המרגלים, נחרב בית המקדש הראשון, נחרב בית המקדש השני, העיר העתיקה ביתר נכבשה על ידי הרומאים וירושלים נחרשה בידי טורנוסרופוס הרשע. 

הלכות תשעה באב

האיסורים בתשעה באב

 1. מטרת צום תשעה באב הינה להתעסק בתשובה, ובאבלות על חורבן בית המקדש. 
 2. העינויים - חמשה עינויים ישנם בתשעה באב: אכילה ושתיה, סיכה, רחיצה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה.ע
 3. אכילה ושתייה – אסור לאכול ולשתות כלל. אך מותר לקחת כדורים וגלולות (למי שצריך לכך). ואם חייב מים לבלעם, ישתמש במים בכמות מינימלית (וראוי לערב במים דבר מר, כגון תמצית תה, כך שלא תהיה הנאה מהמים). 
 4. סיכה – אסור לסוך את הגוף. אך מותר להשתמש בדיאודורנט (למניעת זיעה), וכן מותר להשתמש במשחה נגד יובש. אך אסור להשתמש במשחות איפור, שמנים וכדומה. ויש שהחמירו שלא לשים בושם.
 5. רחיצה – נטית ידיים כשקם בבוקר בשחרית היא עד קשרי אצבעותיו (וכן אחר שמתפנה). בבוקר אחר שנטל ידיו ויש בהם לחלוחית, מעבירם על גבי עיניו. רחיצה להתרענן וכדומה - אסורה. פנים מלוכלכות - מותר לנקות אף במים. אחר חצות היום - נוטל ידיו כרגיל.
 6. צחצוח שיניים - מותר לצחצח במברשת ללא משחה ומים (שו"ת מנחת יצחק סימן קט).
 7. תשמיש המיטה - בני הזוג צריכים לפרוש זה מזה כבימי נידה (אך איסור הושטה לא חל, ואיסור נגיעה חל רק בלילה). 
 8. נעילת הסנדל - אסור לנעול נעלי עור, אך מותר לנעול נעלי בית וכדומה. סנדלים שאדם משתמש בהם ביומיום (כגון סנדלי שורש) נחלקו בכך הפוסקים, ולמעשה ניתן להקל
 9. ישיבה על הארץ – לא יושבים על כסאות, אך מותר לשבת על שרפרף נמוך וכדומה. מחצות היום ניתן לשבת על כיסא. 
 10. לימוד תורה - אין לומדים תורה בתשעה באב, משום שנאמר "פקודי ה' משמחי לב", חוץ מדברים השייכים לאבלות היום (כגון מגילת איכה, אגדות החורבן) או לסבלו של עם ישראל (כגון ספרי השואה) או ספרי מוסר. 
 11. מלאכה - אין לעבוד בתשעה באב, והעובד בתשעה באב לא רואה ברכה בעמלו. מחצות היום נהגו להקל ולעבוד אם יש צורך גדול.
 12. בישול למוצאי הצום: מותר מחצות היום.

מנהגי אבלות נוספים

 1. משכב - יש להצטער קצת גם במשכב – לדוג' : במקום שני כרים ניתן לשים אחד, או לישון על הרצפה (וניתן לגוון בשינוי).
 2. אמירת שלום - אסורה, ויש להקפיד אף באמירת "בוקר טוב". ואם מישהו הקדים ואמר, עונים לו בשפה רפה. 
 3. הליכה לבית קברות - אין נוהגין לילך לבית הקברות בתשעה באב, ויסוד העניין בתורת הקבלה (פסקי תשובות סי' תקנט אות יא).

נשים בהריון ומיניקות

 1. יולדת - במהלך 30 יום מלידתה פטורה מלצום (ערוך השלחן סי' תקנד סע' ז-ח, שו"ת יביע אומר ח"ז או"ח סי' מט). ומכל מקום תשתדל לצום לפחות עד הבוקר. אם החלה לצום וחשה שקשה עליה הדבר - תפסיק מיד (שו"ת אבני נזר או"ח סי' תקמ). 
 2. מעוברת - צמה כרגיל. אמנם, בכל מקום של ספק מחלה הנובעת מן הצום, כגון: חולשה יתירה, וכדומה – תאכל (פסקי תשובות סי' תקנד ה).
 3. מינקת - צמה כרגיל. אמנם במקום שיש חשש שהחלב יפסק כתוצאה מהצום - יש מקום להקל ולאכול ולשתות כפי הנצרך לה (פסקי תשובות סי' תקנד אות ו ע"פ החזו"א). 
 4. חולה - שהתענית קשה לו אף שאינו מרותק למיטתו - מותר לו לאכול ולשתות ככל צרכו (ערוך השלחן סי' תקנד סע' ז). אמנם, אם סובל ממיחושים בעלמא, כגון: כאב ראש או כאב בטן - לא יפסיק את הצום בשל כך.
 5. אכילה בשיעורים - בכל מקום שהותר לאכול ולשתות, אין צורך באכילת שיעורין (ערוך השלחן תקנ"ד ז', ציץ אליעזר ח"י כ"ה ט"ז). אעפ"כ יש לאכול רק כפי הנצרך להתאושש ולהמשיך בתענית ככל שניתן. אין לאכול ולשתות מאכלי תענוגים.