• בני מרון

  בתפילות ראש השנה מוצא הרב ישראלי זצ"ל כוונה כנגד שלוש תקופות בחיי האדם...

  הרב שאול ישראלי זצ''ל

  18/12/02 00:00

 • מלכויות, זכרונות ושופרות

  "שלשה סדרי תקיעות נמסרו בידינו - מלכיות זכרונות ושופרות. ושלשה סדרים אלו עוברת האומה הישראלית בתקופת היותה לעם."

  הרב שאול ישראלי זצ''ל

  18/12/02 00:00

 • סדר תקיעות

  על סדר תקיעת השופר ומה שעומד מאחוריו - מתוך דרשות של הרב ישראלי זצ"ל לראש השנה

  הרב שאול ישראלי זצ''ל

  18/12/02 00:00

 • כל העמים תקעו כף

  ישנו דבר אחד הקודם לתקיעת שופר בראש השנה והכרזת מלכותו של הקב"ה - מתוך דרשות הרב ישראלי

  הרב שאול ישראלי זצ''ל

  18/12/02 00:00

 • זכור עקדותינו

  בראש השנה אנו מזכירים את עקידת יצחק - הרב ישראלי זצ"ל מזכיר גם את עקידת העם היהודי בשואה

  הרב שאול ישראלי זצ''ל

  18/12/02 00:00

 • תוקעים ומריעים

  בתקיעת השופר יש 3 עניינים... על עניינים אלו ונוספים בדרשת הרב ישראלי זצ"ל לראש השנה.

  הרב שאול ישראלי זצ''ל

  18/12/02 00:00

 • לתוכן הימים

  הימים הנוראים אנו פונים לאדון העולמים בבקשה על יראה. על ימים אלו ועל היראה - הרב ישראלי זצ"ל

  הרב שאול ישראלי זצ''ל

  18/12/02 00:00

 • הקריאה לתשובה

  יצר הרע לא רק גורם לנו לעשות חטאים הוא גם גורם לנו להרגיש כיוצאים מן הכלל בלי דרך חזרה...

  הרב שאול ישראלי זצ''ל

  18/12/02 00:00

 • דברי תשובה

  דברי תשובה של הרב ישראלי לחודש אלול - על יצר הרע ועל תשובה

  הרב שאול ישראלי זצ''ל

  18/12/02 00:00

 • ''בשם ה' כי אמילם''

  באמירת הלל בר"ח אלול שהוא החודש האחרון בשנה אפשר למצוא את הביטוי המופלא לבטחון היהודי...-הרב ישראלי בדרשה לחודש אלול

  הרב שאול ישראלי זצ''ל

  18/12/02 00:00

 • על פרשת דרכים

  "בקורת המעשים היא הינה הדרישה היסודית של היהדות. אולם, באלול החובה היא לבקורת הבקורת" - הרב ישראלי זצ"ל בדרשה לחודש אלול

  הרב שאול ישראלי זצ''ל

  18/12/02 00:00

 • ''אשרי אדם מפחד תמיד''

  הרב ישראלי בדרשה לחודש אלול אומר כי חודש זה אינו חודש תשובה אלא הכנה לתשובה - בחודש זה עלינו להכניס פחד לנפשנו...

  הרב שאול ישראלי זצ''ל

  18/12/02 00:00

 • ''כי אם ליראה''

  "מה ה' אלקיך דורש מעמך כי אם ליראה" - הרב ישראלי בדרשה לחודש אלול מסביר את ענין "היראה"

  הרב שאול ישראלי זצ''ל

  18/12/02 00:00

 • ''פסל לך''

  בתקופה זו של בין ימי אלול ליוה"כ נתקבלו הלוחות השניים...על ההבדל בין הלוחות הראשונים לשנים, ועל תקופת הסליחות- הרב ישראלי זצ"ל בדרשה

  הרב שאול ישראלי זצ''ל

  18/12/02 00:00

 • תפילה בציבור

  "...אין הקב"ה מואס בתפילתן של רבים..." -על מעלתו המיוחדת של תפילה בציבור.

  צוות מעלה

  18/12/02 00:00

 • בחודש השלישי – חידוש דברים אני עושה

  חודש סיון מפורסם בזכות מתן תורה אך, מתברר שזה לא הסיבה היחידה לחשיבותו...

  צוות מעלה

  16/12/02 00:00


Notice: Undefined variable: tmpUrl in /srv/sites/kipa.co.il/public_html/incFiles2021/footer.php on line 368

Notice: Undefined variable: tmpUrl in /srv/sites/kipa.co.il/public_html/incFiles2021/footer.php on line 368