• ותעמדנה לפני משה

  פרשנות חז"ל לסיפור בנות צלופחד מבליטה את עצמת התביעה. לפי דבריהם, בנות צלפחד, כמה סמלי, נכנסו לתוך בית המדרש שהיה, כמובן, על טהרת הגברים(!), ושם טענו את טענותיהן.

  אביעד הכהן

  04/07/07 00:00

 • קנאות לערכים רבים

  אין זה פשוט כלל ועיקר לומר לקיצוני לתחום חיובי מצד עצמו כי הבעיה איננה במה שהוא עושה, אלא בחוסר רגישותו ובהתעלמותו מהנושאים האחרים.

  הרב יובל שרלו

  04/07/07 00:00

 • flickr:paulo.barcellos-cc צילום: flickr:paulo.barcellos-cc

  האם קנאי מתאים להנהגה?

  כיצד ייתכן שקנאותו של פנחס הובילה אותו לתפקיד הנהגתי, בעוד שקנאותו של אליהו הדיחה אותו ממעמדו? על הקשר בין פרשת פנחס והפטרתה

  איתן פינקלשטיין

  01/07/07 00:00

 • האם קרח מת?

  פרשת פנחס חושפת בפנינו פרטים המשלימים את סיפור קרח ועדתו. בעיון זה ננסה לעמוד על השאלה, שנשאלה כבר על ידי חז"ל, האם קרח מת באותו עונש שנענשה כל העדה, ומהם המסרים הרוחניים שניתן להפיק מענין זה.

  משה וילינגר

  13/07/06 00:00

 • הנהגת משה ואהרון/ לפרשת פנחס

  בפרשת השבוע מסביר השפת אמת על הנתק שבין משה ואהרון לבין דור הנכנסים לארץ. נראה שנתק זה הוא הגורם לכך שמשה ואהרון לא זכו להכנס לארץ המובטחת.

  אביעד ביננשטוק

  24/07/05 00:00

 • העולָה של הר סיני

  בכל ראש חודש אנו שבים וקוראים את הפסוקים הלקוחים מתוך פרשתנו, שמתארים את הקרבת קרבן התמיד... ביום ראשון יחול השנה צום י"ז בתמוז, שאחד ממאורעותיו הקשים היה ביטול התמיד – דהיינו: הפסקת העבודה בבית המקדש, המסמנת את תחילת הסוף הקרב.

  הרב אהרון בק, ר"מ בישיבת ההסדר ראשון לציון

  22/07/05 00:00

 • והאמת והשלום אהבו

  הכהונה נקשרת עם השלום, מעצם אישיותו של אהרן הכהן הגדול, אוהב שלום ורודף שלום במהותו. אך אם נעיין בתכונה מיוחדת זו של אהרן הכהן, נוכל להבחין גם בחסרון מרכזי המופיע בה...

  הרב אלעזר אהרנסון, ראש ישיבת ההסדר חולון

  22/07/05 00:00

 • לשמות מטות אבותם ינחלו

  בפרשתנו מוצאים אנו את פרשת הנחלות. לדיני הנחלות בתורה היבט פרטי הדן באופן חלוקת רכושו של אדם עם פטירתו. מאידך, יש בהם גם היבט ציבורי-לאומי הדן באופן ההתנחלות בארץ ישראל ובהסדרת המבנה החברתי של עם ישראל באופן שיהיה מאורגן במסגרות שבטיות.

  אביעד בקשי*

  22/07/05 00:00

 • מי אתה צלפחד? - לפרשת פנחס

  צלפחד, בחטאו, לימד אותנו יסודות חשובים. אם בכך שתמיד עלינו לשאוף אל העתיד, אל ארץ ישראל, ואם בכך שבכל מצב יש ערך למעשיו של האדם ולקישורו אל שלשלת הדורות של עם ישראל וזכותו הגדולה נתגלתה בבנותיו אוהבות נחלת ארץ ישראל.

  הרב יהושע ויצמן - ראש ישיבת מעלות

  09/10/04 00:00

 • פנינים לפרשת פנסח

  על מהי "איש" , חלוקות ועוד - בפנינים לפרשת פנחס

  09/07/04 00:00

 • אוהב שלום ורודף שלום

  אחת התופעות הבולטות בתקופתנו היא תופעת ה"עכשוויזם". תופעה זו מתבטאת בתחומי חיים שונים - בתחום הטכנולוגי, בתחום הנפשי ואף בתחום האמוני...

  הרב ד''ר יוחאי רודיק **

  09/07/04 00:00

 • ''את קרבני לחמי לאִשַי'' - לפרשת פנחס

  העולם הרוחני והעולם הגשמי אינם מנותקים זה מזה. כשם שבאדם האוכל מקשר את האדם אל העולם והופך את העולם והאדם לאורגניזם אחד, כך בעולם כולו. הקרבנות מקשרים את העולם הגשמי אל העולם הרוחני והופכים אותם בכך ליחידה אחת. לפרשת פנחס.

  הרב יהושע ויצמן - ראש ישיבת מעלות

  08/07/04 00:00

 • פרשת פנחס

  קדושת התמיד- קדושה תמידית השומרת על קדושת החיים

  מרן הראי''ה קוק

  01/04/04 00:00

 • תקשורת זוגית לאומית - לפרשת פנחס

  אם המנהיג ידאג לכך שהעם יעסוק ב"כבודו של מקום", שהצד האלוקי והרוחני יעמוד בראש סדר העדיפויות הלאומי, הרי זה מביא שלום. אם כל הדעות השונות והפרצופים השונים מכוונים למטרה אחת - לריבוי כבוד שמים ולגילוי שמו יתברך בעולם, הרי שישנו שלום, כיון שישנו דבר המאחד את כולם לעם אחד, והשוני אינו גורם לבעיות ולמחלוקות. לפרשת פנחס.

  הרב יהושע ויצמן - ראש ישיבת מעלות

  18/07/03 00:00

 • ברית שלום וברית כהונת עולם

  "...פרשתנו מתחילה בברית שלום הניתנת לפנחס כאשר ד' בעצמו מפרט לשבח את ייחוסו. לפני כן הוא היה כמעט אלמוני, קרוב משפחה מהסוג שהיה יותר ראוי להקרא רחוק משפחה, שלא זכה לכהונה שהרי נולד קודם שאהרן ובניו נמשחו לכהונה המה ותולדותיהם והוא לא נמשח איתם..."

  ירחם שמשוביץ

  16/07/03 00:00

 • צרור את המדינים

  מעשה הקנאות של פנחס גרם לעצירת המגפה אך לא לסיומה של הפרשה: "וידבר ה' אל משה לאמר. צרור את המדינים והכיתם אותם"... מה טעם נצטוו ישראל לנקום רק מאת המדינים ולא גם מאת המואבים, הלא גם הם היו שותפים פעילים בהחטאת ישראל?

  הרב כרמיאל כהן

  13/07/03 00:00