• סוד ברכותיו / קללותיו של בלעם

  "לברכה ולא לקללה" - זהירות בלשון מונעת אסון. לפרשת השבוע, פרשת בלק.

  הרב נועם צחור

  25/12/02 00:00

 • בלעם

  לכאורה חז"ל מנסים לחפש בדבריו של בלעם רמזים לכך שניסה לקלל את עם ישראל ולא לברך. מהו האינטרס לקחת דמות של עובד ה' כבלעם ולצייר אותה כהפך הגמור ?

  הרב יעקב מאיר

  25/12/02 00:00

 • סגולת ישראל

  מה מהותה של סגוטלת ישראל, להבדיל מכוחו הגדול של בלעם. לקישורה של הפרשה להפטרה.

  ירׂחם שמשוביץ

  25/12/02 00:00

 • מה טבו אהליך יעקב - כאהל וכארץ

  מה רצה באמת בלק להשיג בקללו את ישראל? ומדוע אין הוא פשוט נלחם בהם?

  ירׂחם שמשוביץ

  25/12/02 00:00

 • כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו

  מה פתאום מופיעות "ברכות" בלעם בתורה? מתוך עיון בכך שרצו להכניס פסוק מתוכם לקריאת שמע נוכל להבין את פשר העניין.

  ירׂחם שמשוביץ

  25/12/02 00:00

 • אדם ובהמה

  על מעלת הדיבור הלמדת מסיפור בלעם והאתון, וגם משל חסידי קטן. פרשת בלק.

  הרב יעקב מאיר

  25/12/02 00:00

 • אברהם ובלעם יצר ויוצר

  בפרשת בלק מופיע סיפורו של בלעם. חכמי ישראל השוו בין אברהם ובלעם - הרב רצון ערוסי מביא את ההבדלים.

  הרב רצון ערוסי

  25/12/02 00:00


Notice: Undefined variable: tmpUrl in /srv/sites/kipa.co.il/public_html/incFiles2021/footer.php on line 368

Notice: Undefined variable: tmpUrl in /srv/sites/kipa.co.il/public_html/incFiles2021/footer.php on line 368