Yisrael

עדיאל מביא לנו כמה טיפים, קטנים אך חשובים, שכדאי לזכור.

חדשות כיפה עדיאל 12/12/02 00:00 ז בטבת התשסג

כמה טיפים, קטנים אך חשובים, שכדאי לזכור:

לישני עפר - שי"ן ונו"ן = בצירי = במשמעות של ליְשני עפר, ולא לשְני (=2) עפר...

יו"ד בחיריק - יש לנו בעיה לבטא. ועל כן צריך להיזהר ולשמוע כיצד אנו אומרים

"ישראל" בק"ש! האם אנו אומרים "ישראל" או "אשראל"

ה"א בשווא - בעייתית ג"כ. ודרושה תשומת לב על מנת לומר "יִהְיֶה" , ולא "אִיֶה" (בקריאת שמע, לדוג').

"חסְדי אבות" - ולא "חזְדי אבות"

קדשׁך - ולא "קדצ'ך" , "ושבת קדשך באהבה וברצון הנחלתנו".ותפילה לה' אשא:
בחזדי קדצ'ך ובזכות שני עפר
איה אשראל על אדמתו ויוושע תשועת עולמים.
עדיאל