חדשות כיפה

דין המלכות ודין ההלכה: מה קודם למה?

האם מותר לנהוג על פי הלכה כשדינא דמלכותא אינו מתיר? הרב אבינר עונה

דיון בועדת החינוך של הכנסת

דיון בועדת החינוך של הכנסתצילום: פלאש 90. יונתן סינדל

ש: האם מותר לנהוג על פי הלכה כשדינא דמלכותא דינא אינו מתיר?

ת: ודאי.  כתוב בשו"ת חתם סופר (סי' קיג), שהיה מעשה, שהלשינו לשרי המדינה, שהיהודים מוכרים חמצם, בלי חותמה [סטעמפ – פאסט מארקע], והם השיבו שאין זה משא ומתן תגרי [סוחר], אלא זה תגר דתי, ואינו מחויב בחותמה, ועל ידי כן נסתפק הגאון ר' ברוך פרנקל מלייפניק, אם שטר המכירה כשר, דבדיניהם אין בו כוח.החתם סופר שם השיב :לדעתי לא כן הוא, דהשטר כשר הוא בדיני ישראל, אם בא הנכרי להוציא מקחו בדיינים, הרי הוא שלו, וגם בדיני אומות העולם כשר הוא, אלא אם יבא לתבוע בדיניהם, צריך מתחלה לשלם דמי החותמה.

וכעין זה כתוב בשו"ת חשק שלמה (סי' ב) שיצאה פקודה מהממשלה דשטר הנכתב בלשון עברית אינו מועיל, ושניהם יכולים לחזור בהם, והם מחזיקים זה להיתול בעלמא, - כתב הוא שם, דכיון דעפ"י תורתנו מועילה המכירה, אין שום חשש כלל בזה, ובשו"ת דברי חיים (ב, לז) כתוב נמי, שיכתבו השטר מכירה בלשון הקודש, ואין להקפיד, דלפי דינא דמלכותא אין מועיל שום שטר שנכתב בלשון זה, כיון דכשר הוא עפ"י דיננו ותורתנו.  וראיתי במחהש"ק (תמח סק"ד) בשם השלה"ק "דאפי' נכתב השטר בגופן שלנו דהיינו בכתב יהודית" כו'.  ומבואר מזה נמי דמהני (מובא בשערים מצויינים בהלכה קיד אות י).

וכ"כ בפסקי תשובות (תמח אות כב) שאף בעיני השלטון אינו אלא ענין דת, ואין הם מחייבים להטיל  בזה את כל חוקי השלטון.  ומוסיף שבארץ ישראל שהשלטון יהודי, אפילו שהמכירה אינה חלה לפי החוקים הקיימים בה, אין בזה שום חשש, משום שאין ליהודים זכות מטעם דינא דמלכותא לבטל דיני תורה שהם בעצמם חייבים בה, עכ"ל.  אמנם ,בפועל ,המדינה אף פעם לא חוקקה חוק ישירות נגד התורה.

וראינו שהרב שמואל ברוך גנוט סיפר לג"ר חיים קניבסקי שבעידן מדיניות האפטרהייד, שהפרידה בין שחורים ולבנים בדרום אפריקה, אסרו השלטונות בדרום אפריקה על השחורים לגור ברחובות שיוחדו ללבנים. הרב גנוט שאל האם מותר ליהודי המתגורר ברחובות הלבנים, למכור את החמץ ואת החדר בו נמצא החמץ, לגוי כושי, כאשר מבחינת החוק אסור לו לגור ברחוב זה, כך שהמכירה נראית כפיקטיבית, שהרי אם הגוי יגיע לגור בדירה זו, ייאסר על ידי המשטרה.  הגר"ח קניבסקי נהנה מהשאלה ואמר שמסתבר שניתן למכור את הבית לגוי, משום שגם השלטון הדרום אפריקאי יאפשר לכושי להיות בעל הדירה בגלל מכירה שנועדה לצרכי דת, ובפרט שהכושי יוכל למכור את הדירה ליהודי או לגוי לבן.

ובעניין אחר, דיון להלכה ולא למעשה (צריך לפנות לבית דין), כתוב במשנה סוף פ"ג דקידושין (סט ט): ר' טרפון אומר יכולים ממזרים ליטהר.  כיצד?  ממזר שנשא שפחה – הולד עבד, שיחררו – נמצא הבן בן חורין, רבי אליעזר אומר: הרי זה עבד ממזר.  ועיי"ש בגמ' דר"ט לכתחילה קאמר, והלכה ר"ט.  ופעם הזכיר אחד מן התלמידים בפני הגרי"ד סולוביצ'יק שיש בזה אריכות של כמה תשובות בשו"ת מנחת יצחק (ה מו-נב) אם אפשר לעשות כך אף בימינו באמריקה, וצעק עליו הגריד"ס בקול - והלא (הנשיא) לינקולן שחרר את כל העבדים שבמדינה זו, ואין על מה לדבר בזה (והסביר הג"ר צבי שכטר: "וכמדומה לי שבשעת מעשה התכוון רבנו לומר שתי נקודות: חדא, שזה יהיה נגד דינא דמלכותא.  ועוד, דלפי האומדנא, מסתמא לא תהיה דעת האשה לשם גרות של שפחות, מאחר שאין דבר כזה נהוג אצלנו כלל, אלא לשם גרות גמורה, וממילא לא תיפתר בעית הממזרות.  פניני הרב רי).

אך הגרז"נ גולדברג (לא להלכה למעשה) מביא בעניין זה את את דברי החתם סופר הנ"ל על בדיקת חמץ, שעל עניין דתי אין מיסים ובוודאי כך היא כוונת המלך.  וכן גם בנדון דידן אסור מדינא דמלכותא דינא שתהיה לאדם שפחה, אך שתהיה שפחה רק לכמה שעות, כזה "לא אסר המלך" (פותח את ידך לרב אהרן יהושע פסין עמ' ת-תב.  ועיין רץ כצבי - אסופת מאמרים אבן העזר סי' יד שדן בעניין טיהור ממזרות).

[רשם: הרב מרדכי ציון]

עוד אין תגובות, היו הראשונים להגיב!
כתבו תגובה

המשך באמצעות

שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון

יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

יצחק הרצוג צילום: מרים אלסטר/פלאש 90

הרצוג נבחר ליו"ר הסוכנות היהודית

קרא עוד