פרשת הרב מהצפון: הכתובת עודנה על הקיר

אחרי שבפעם החמישית בשנים האחרונות מתגלה קלונו של אדם המתהדר בשם "רב" או "מנהיג רוחני", ומתברר שהכל עורבא פרח, הגיע הזמן להתעורר ולשים קץ לחילול השם הנורא ואיום, שנעשה בשם "רבנים", ולחילול המושג "רב" בישראל

חדשות כיפה הרב חיים גרינברג 02/07/15 15:26 טו בתמוז התשעה

פרשת הרב מהצפון: הכתובת עודנה על הקיר
Shutterstock, צילום: Shutterstock

א.

העיר צפת סוערת בשעות האחרונות. זקני צפת לא זוכרים רעידת אדמה בסדר גודל עצום שכזה. השמועות העוברות בגלים, מזעזעות כל לב.

רבים מכם מרימים גבה ולא מבינים על מה אני מדבר... אכן שמו של הרב החשוד טרם הותר לפרסום. משפחתו ומקורביו עדיין מכחישים את המיוחס לו. יתכן שנתעורר מחר ונגלה שאותו רב הינו צדיק תמים. ובכל זאת, אני חושב שהגיע הזמן לעשות בדק בית.

כן, אחרי שבפעם החמישית בשנים האחרונות מתגלה קלונו של אדם המתהדר בשם "רב" או "מנהיג רוחני", ומתברר שהכל עורבא פרח, שכל הרעש והצלצולים היו בסך הכל בדמיון מוחם הקודח של תלמידיו, - אחר כל זאת הגיע הזמן להתעורר. הגיע הזמן לשים קץ לחילול השם הנורא ואיום, שנעשה בשם "רבנים", ולחילול המושג "רב" בישראל.

אני לא מאשים את "הרב מהצפון", כמו שאני מאשים את אלו שנתנו לו כח ופרסום, אלו שהלכו אחריו וחזקו את ידיו. שהשתיקו שמועות רעות שהסתובבו מאחוריו. שנתנו פרסום ל"מפורסם של שקר". וידוע מצדיקים זי"ע חומרת העוון לתת כח למפורסמים שכאלה. כולנו צריכים לעשות תשובה על כך.

ב.

ברגעים כה קשים הראש מסוחרר. כל אחד מנסה לחשוב איך נפל בפח, ויש גם שמייעצים כיצד לא ניפול בפח להבא. בימים הקרובים נזכה למבול מאמרים מלומדים שכאלה, בתקשורת הדתית.

אני רוצה כבר עכשיו להציע "טיפ", בנוגע לבדיקת אמינות רבנים. "טיפ" לפיו תדעו כבר עכשיו, ולא רק "לעתיד לבוא", מיהו רב אמיתי ומי אינו כזה. שהרי קיימא לן ש"אין הקב"ה בא בטרוניה עם בריותיו", וממילא מחויבים אנו להאמין שקיים בעולם קריטריון מקצועי לפיו אפשר לנו לבדוק את אמינותו וקדושתו של אדם המתיימר להיות רב בישראל.

ג.

במו עיני ראיתי כמה רבנים המורים לעשות מעשים הסותרים לכאורה את ההלכה.

לצערנו יש כיום בעיה חמורה מאוד, "העלם דבר של ציבור". מצווה יסודית וחשובה ביותר נעלמה מעיני העדה, מהמובחרים שברבותינו, שאנו עפר לרגליהם כפשוטו.

זה לא יאומן איך קרה הדבר. איך בגודל גאונותם וצדקותם של חלק מרבותינו, שאין עליה עוררין, נעלמה מצווה זו. אבל במקום שיש חילול השם, אין חולקין כבוד לרב. ביום קשה כזה, כולנו מבינים טוב מאוד עד כמה נכונה וחשובה הוראה זו של חז"ל.

אני הקטן, כיהודה ועוד לקרא, בשיפולי גלימתם של חז"ל וגדולי ישראל, באתי להזכיר את הידוע ומפורסם. את האיסור לצער בעלי חיים.

כיום, תעשיית המזון מן החי מבוססת כל כולה על צער בעלי חיים. הן אמת שאפשר למצוא דחוקים להקל בסוגים מסוימים של צער; אולם לפי רוב רובם של הפוסקים - כל תעשיית המזון מן החי כיום - פסולה מעיקרה. ועוד לא דיברתי על מעשים שבכל יום הנהוגים בתעשייה זו, האסורים גם לפי הפוסקים המקלים בהלכות צעב"ח.

כל מי שתורם כסף למשק, לרפת או למשחטה שעוברת על הלכות צעב"ח, עובר על עבירה דאורייתא של צעב"ח, או: "מסייע לדבר עבירה". עבירה שהתורה מציינת אותה שוב ושוב, למעלה מעשר פעמים, כפי שמסבירים רבותינו הראשונים. (להרחבה כדאי לעיין בספר "צער בעלי חיים כהלכתה" שנמצא ברשת).

אין כיום שום היתר לצרוך מזון מן החי, משום שהכסף עבור המוצרים מגיע הישר לעשיית העבירה - משק החי.

ד.

ובכן, הנה לכם אמת מדה לדעת בעזרתה מיהו רב אמיתי בישראל. כל רב שאתם יודעים עליו שהוא מתנזר מצריכת מזון מן החי מהתעשיה, הינו בחזקת כשרות, וניתן לסמוך על דבריו.

לאלו שלא בקיאים אציין כדוגמה מספר רבנים צדיקים שכאלה: הרב שמואל אליהו (רבה של צפת); הרב שלום ארוש, הרב אמנון יצחק, הרב אבי רונצקי, הרב גדעון הולנד, ועוד רבים וטובים. כל אלו הרבנים אינם צורכים כיום בשר ועוף מתעשיית המזון.

מתורתם של רבנים כאלה, שאינם מורים לצאן מרעיתם לעשות דבר "הנראה כסותר את ההלכה או התורה", עלינו ללמוד.

ולעומת זאת עלינו להיזהר מרבנים הנותנים ידם לחטא חמור של צעב"ח.

אבהיר שוב: מדובר בצדיקים וקדושי עליון, וח"ו לערער על כך או לפגוע כהוא זה בכבודם. הלא מדובר ב"העלם דבר של ציבור", ואין האשמה על איש יחידי, יהא אשר יהא. לצערנו נעלמה מחלק מרבותינו הלכה אחת, אך יסודית, ויש לנו הקטנים תמיהה עליהם הגדולים. בינתיים, עלינו לסנן ולנפות את תורתם, ולבודקה בשבע עיניים.

ובעיקר עלינו להפנים, שלא יתכן שאדם יחשב ל"בעל כוחות רוחניים", "מקובל", או "צדיק נסתר", אם הוא מצער את בריותיו של הקב"ה, בני אדם או בעלי חיים. התרחקו מאנשים כאלו. סיגים של זיוף נמצאים בתורתם.

יהיו שיפטירו על דבריי: "מה הקשר בין "הרב מהצפון", שפגע בנשים (ובכלל בבני אדם) לבין צמחונות". אני משוכנע שיש קשר בין הדברים. אדם שאינו מקפיד בצער בעלי חיים, ואוטם עיניו מראות בצרתם, אינו כשר גם ביחסו לבני אדם. אדם שמעניק כשרות לשחיטת בעלי חיים כיום (כן, אני מתכון גם ל"רב מהצפון"! וסימנך: "שחיטה בצפון") אינו יכול להחשב כ"צדיק". אדם שסביבתו ידועה בקשיחות כלפי בני אדם, המביאה לידי תמיהה רבתי בשנים האחרונות, אינו יכול להחשב כ"מקובל". גם אם מקובל בעולם שהוא כזה.

והחכם יבין מדעתו כבר היום ממי עליו להיזהר. הכתובת על הקיר.