סגור

מקלחת לאחר טבילה במקווה

האם יש איזה שהוא עניין לא להתקלח לאחר טבילה במקווה?

יש בעיה אם ישר אחרי הטבילה אני נכנס ומתקלח במקלחות?

תודה :)

תוכן התשובה:

שלום וברכה,
לגבי רחיצה אחר הטבילה:
הגמרא במסכת שבת דףיג ע"א - יד ע"א כותב כך:
"ושמנה עשר דבר גזרו {בית שמאי} בו ביום.
מאי נינהו שמנה עשר דבר?
דתנן, אלו פוסלין את התרומה:... והבא ראשו ורובו במים שאובין...
והבא ראשו ורובו במים שאובין: מאי טעמא גזרו ביה רבנן טומאה? אמר רב ביבי אמר רב אסי: שבתחלה היו טובלין במי מערות מכונסין וסרוחין, והיו נותנין עליהן מים שאובין, התחילו ועשאום קבע - גזרו עליהם טומאה. מאי קבע? - ... אמר רבא: שהיו אומרים לא אלו {מי המקווה} מטהרין - אלא אלו {המים השאובים} מטהרין.

לאור דברי הגמרא נחלקו הראשונים האם מותר לרחוץ אחר הטבילה: (עיין בבית יוסף יורה דעה סימן רא, ובדרכי משה שם ס"ק ל, ובגר"א שם ס"ק קכז)
דעתם של רבנו שב"ט (שהובא במדרכי) והאגור – המנהג לאסור לרחוץ אחר הטבילה, גזירה של איסור מרחץ אחר הטבילה.
אך לדעת הראבי"ה, הרי"ד, השערי דורא והסמ"ג – מותר לרחוץ אחר הטבילה, משום שגזירת רחיצה אחר טבילה חלה רק על אוכלי תרומה, אך לא גזרו לאסור בטומאת נדה וכדומה.

להלכה, הרמ"א (סימן רא סעיף עה) החמיר כדעת ר' שב"ט וסיעתו: "אבל לחזור ולרחוץ אח"כ, יש אוסרים, וכן נהגו".
אך הגר"א פסק כדעת הראבי"ה וסיעתו להתיר.
ערוך השלחן כתב שהסברא נוטה להתיר כדעת הגר"א, אך נהגו שלא לרחוץ אחר הטבילה. והוסיף שבטבילה של גברים ודאי שמותר.

ולכן גברים בוודאי יכולים להתיר בזה לרחוץ אחר הטבילה, ולגבי נשים יש מקום להחמיר, אך מי שחשה לא נעים עם מי המקווה בהחלט יכולה גם לרחוץ עצמה אחר הטבילה.

בברכה רבה
הלל מרצבך

התשובה התקבלה מהרב הלל מרצבך, רב קהילת בית הכנסת המרכזי ביד בנימין
כח באייר התשעד
,
28 במאי, 2014
לקריאה נוספת
עוד אין תגובות, היו הראשונים להגיב!
כתבו תגובה
המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

 צילום: מאת Avi1111 dr. avishai teicher - נוצר על ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54806970

בגבעת שמואל לא מחכים: טפסי הרישום למוסדות חינוך כבר הוחלפו להורה 1 ו-2

קרא עוד