• כח מעשיו הגיד לעמו'' (תש''ן

  ה' אייר וכ"ח אייר. ה' אייר - יום העצמאות של ישראל, העצמאות הפיזית, והעצמאות החיצונית - בין פסח לשבועות

  הרב שאול ישראלי זצ''ל

  15/12/02 00:00

 • גילו ברעדה- תשמ

  "...כי אנחנו רועדים גם שמא יהרוג כשם שאנחנו רועדים שמא יהרג.אנחנו איננו מסוג זה של שופכי דמים. כי אנחנו מעונינים בשלום..." - הרב ישראלי זצ"ל בדרשה ליום ירושלים.

  הרב שאול ישראלי זצ''ל

  15/12/02 00:00

 • תנו עוז לאלוקים'' - תשמ''א

  ירושלים "כעיר שחוברה לה יחדיו" מסמלת בשבילנו לא רק איחוד כי אם גם חירות...

  הרב שאול ישראלי זצ''ל

  15/12/02 00:00

 • ושב ה' אלקיך שבותך ורחמך...

  'מאת ה' היתה זאת היא נפלאת בעינינו' - איך עם המצב הרוחני בארץ אפשר לקרוא להקמת המדינה דבר נפלא ?!

  הרב שאול ישראלי זצ''ל

  15/12/02 00:00

 • נגילה ונשמחה בך (תש''כ)

  'זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו'- באיזה יום ועל איזו שמחה בדיוק מדובר

  הרב שאול ישראלי זצ''ל

  15/12/02 00:00

 • בקרובי אקדש

  בערב יום העצמאות, היום בו שבנו לארצנו אחרי גלות ארוכה, אנו מעלים את זכרם של קדושי גוש עציון, אשר בדמם קנינו את היום.

  הרב שאול ישראלי זצ''ל

  15/12/02 00:00

 • ולא אמרו העוברים ברכת ה' עליכם

  דרשת הרב ישראלי זצ"ל משנת תש"ח לאחר תפילת ליל שבת ביום ששי, ה' אייר תש"ח, לאחר שהוכרז על הקמת המדינה

  הרב שאול ישראלי זצ''ל

  15/12/02 00:00

 • מדינה ועצמאות באורו של מרן הרב קוק זצ''ל

  האם יש בעצמאות ישראל ערך דתי ? האם היא כדאית ? - מדינה ועצמאות

  הרב שאול ישראלי זצ''ל

  15/12/02 00:00

 • התוכן ההלכתי של הקמת מדינת ישראל

  "מעתה צא וראה מה גדול יום הכרזת המדינה לישראל..." הרב שאול ישראלי זצ"ל בדברו על יום העצמאות

  הרב שאול ישראלי זצ''ל

  15/12/02 00:00

 • עצמאות ע''י הציבור

  תקופתינו היא ראשית הגאולה, הקמת מדינת ישראל היא חלק מהגאולה - אבל איך גאולה נעשית ע"י ציבור לא דתי ???? והאם זה בכלל משנה ?!

  הרב שאול ישראלי זצ''ל

  15/12/02 00:00

 • פרשת שמיני

  ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד לחדש הוקם המשכן ... מה לזה ולדרכי חינוך? הסתכלות? תחרות?

  הרב נועם צחור

  15/12/02 00:00

 • תוספת שביעית

  תוספת שביעית - מה המקור ומה ההלכה ???

  הרב חיים מרקוביץ

  15/12/02 00:00

 • האנטישמיות באירופה

  התפתחות האנטשמיות במזרח אירופה - הגורמים, הסיבות והתוצאות....

  14/12/02 00:00

 • תפילות אבות תקנום

  "אמר רבי יוסי ברבי חנינא: תפילות אבות תקנום" מדוע הם ואיך זה נקבע - הכל בהמשך המאמר...

  14/12/02 00:00

 • תפילת גשמים - מעשי כשפים או מעשים טובים ?

  בעולם העתיק אם היתה בצורת, נדרש המאמין להקריב קרבן כלשהו לאלוהיו... אנחנו אמורים להיות מוסריים יותר

  אמנון שפירא

  14/12/02 00:00

 • רבי שמעון בר יוחאי והמערה

  לקראת לג בעומר , דרך המדרש על רבי שמעון בר יוחאי (מסכת שבת) מביא המאמר כמב נקודות על דרכי תיקון

  מדרשת עפרה

  14/12/02 00:00