• נשים וספירת העומר

  האם נשים חייבות בספירת העומר?

  הרב דוד הורדן

  15/12/02 00:00

 • כתועבות ארץ מצרים וכתועבות ארץ כנען

  השמירה על הטוהר והמוסר היא המאפשרת את קיומה של מדינה וחברה מתוקנות

  ירֹחם שמשוביץ

  15/12/02 00:00

 • בקשות אישויות בתפלה

  מה מותר להוסיף במסגרת תפילת שמונה עשרה ומה לא?

  הרב דוד הורדן

  15/12/02 00:00

 • ייחוד עם ישראל וקדושתו

  במה מתבטאת הקדושה הנדרשת מאיתנו בחיי היומיום, ביחיד, במשפחה ובמדינה?

  ירֹחם שמשוביץ

  15/12/02 00:00

 • חכמה אל מול בינה

  בארץ ישראל מתגלה החוכמה בעוד בחוץ לארץ מתגלית רק הבינה.

  הראי''ה

  15/12/02 00:00

 • חידוש חיי האומה והמחשבה

  חידוש חיי האומה בארץ ישראל מצריך את חידוש כל תכני המחשבה.

  הראי''ה קוק זצ''ל

  15/12/02 00:00

 • אם אין דרך ארץ אין תורה . . .

  התורה ודרך הארץ שתי מידות שחייבות להיות באדם השלם. מה עדיף?

  נועם חממי

  15/12/02 00:00

 • חשש גנוב

  באם יש לי חשש שדבר מה הינו גנוב איך עליי לנהוג?

  הרב דוד הורדן

  15/12/02 00:00

 • מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך

  מה משמעותו האמיתית של הביטוי בו אנו משתמשים רבות: מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך?

  ירֹחם שמשוביץ

  15/12/02 00:00

 • וארשתיך לי בצדק ובמשפט''

  "איש על מחנהו ואיש על דגלו" - היחיד והכלל דרך יום ירושלים...

  הרב שאול ישראלי זצ''ל

  15/12/02 00:00

 • על חומותיך ירושלים'' (תשנ''ג)

  אנחנו צריכים להוסיף, שהשלמות שאנחנו רואים אותה באחדותה של ירושלים יש לה עוד איחוד,עוד יעוד,עוד קשר טמיר ונעלה...

  הרב שאול ישראלי זצ''ל

  15/12/02 00:00

 • עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים (תשנ''ב)

  "חשבנו שזוהי הפתיחה שכל אומות העולם יכירו וידעו כי ישראל הוא עם הסגולה, כי ירושלים היא עירם הקודש." - לקראת יום ירושלים בין רצוי למצוי, הרב ישראלי

  הרב שאול ישראלי זצ''ל

  15/12/02 00:00

 • היכא דנשקא ארעא לרקיעא'' (תשנ''א)

  "וכבוד ראש הממשלה צריך לדעת את זה ולהדגיש את זה, שכל כוחו של עם ישראל הוא מירושלים" - הרב ישראלי זצ"ל על יום ירושלים

  הרב שאול ישראלי זצ''ל

  15/12/02 00:00

 • כח מעשיו הגיד לעמו'' (תש''ן

  ה' אייר וכ"ח אייר. ה' אייר - יום העצמאות של ישראל, העצמאות הפיזית, והעצמאות החיצונית - בין פסח לשבועות

  הרב שאול ישראלי זצ''ל

  15/12/02 00:00

 • גילו ברעדה- תשמ

  "...כי אנחנו רועדים גם שמא יהרוג כשם שאנחנו רועדים שמא יהרג.אנחנו איננו מסוג זה של שופכי דמים. כי אנחנו מעונינים בשלום..." - הרב ישראלי זצ"ל בדרשה ליום ירושלים.

  הרב שאול ישראלי זצ''ל

  15/12/02 00:00

 • תנו עוז לאלוקים'' - תשמ''א

  ירושלים "כעיר שחוברה לה יחדיו" מסמלת בשבילנו לא רק איחוד כי אם גם חירות...

  הרב שאול ישראלי זצ''ל

  15/12/02 00:00