אסור להתנשק: הרב אבינר ברשימת ה'המצאות' במהלך החופה

לשיר בין הברכות, לרדת בכלוב וחופה על המים. הרב אבינר ברשימת ההמצאות שברובה בעייתית הלכתית ובחלקה סתם מיותרת

הרב שלמה אבינר
ג בתמוז התשעז
,
27 ביוני, 2017 10:59
חתונה. שמים טבעת

חתונה. שמים טבעתצילום: shutterstock

בזמן האחרון יש אינפלציה של המצאות כדי לקשט את טכס החופה.  שמא הידור מצוה?  להיפך: עלבון החופה.  כאילו החופה אינה דבר די משמח כשלעצמו, ואז יש להוסיף לה תכסיסים שונים.  הרי הנישואים הם הדבר השמח ביותר לחתן ולכלה, והם אינם זקוקים לתוספות.  שמא תאמרו: אין זה כדי לשמח אותם, אלא כדי לשמח את הקהל.  הנה זו כבר המצאה .  הקהל בא כדי לשמח את החתן והכלה, ועתה המצאתם שיש לשמח את הקהל.  ובכלל, אולי אין זה משמחו אלא זו טרחא דציבורא.

והנה רשימה חלקית של המצאות.

1. לומר אם אשכחך ירושלים.  אין לזה מקור קדום.  לשבור כוס ולשים אפר על הראש החתן - יש לזה מקור קדום.  אך לומר אם אשכחך זה דבר חדש שמוזכר אצל כמה אחרונים (ט"ז תקס ס"ק ד).  המצאה דרגה ב' ששרים זאת, ולזה אין שום מקור.  דרגה ג' שמנגנים זאת.  המצאה דרגה ד' שמוסיפים עוד פיוט.

2. המנהג במשך הדורות  הוא ששני האבות מובילים את החתן ושתי אמהות את הכלה.אך יש המצאה חדשה שמיובאת מאמריקה שהאב והאם מובילים את בנם או ביתם.  פוסקים גדולים באמריקה כתבו בכל תוקף נגד (עי' שו"ת משנה הלכות ג קמז, ד רו).  ומעשה שהגר"א שפירא היה צריך לערוך חופה כזאת. הוא הודיע שאם כך הוא לא יערוך, כי זה נגד מנהג ירושלים.  שיבדקו, ואם יש מנהג כזה הוא חוזר בו.  כמובן, לא מצאו.

3. המצאה נוספת: לנגן בין ברכה לברכה.  יש בזה בעיה של הפסק (הנישואים כהלכתם רסו). 

4. עוד המצאה - לומר דברי תורה לפני ברכות האירוסין, בין אירוסין לקידושין וגם בין ברכה לברכה, שיש בזה הפסק כנ"ל. המצאה דרגה ב' שנשים אומרות דברי תורה.

5. הזכרת נשמות.  מזכירים את בני המשפחה שמתו שלא יכולים לבוא לחופה, אך הם יחד אתנו.  אמנם יש מנהג  שהחתן והכלה הולכים לבית הקברות להזמין אותם לחופה (זוהר פרשת בלק ופנחס.  נטעי גבריאל נשואין ד, ז.  והאדמו"ר מגור אמרי אמת אמר לבנו קודם החתונה לילך לכותל המערבי ולקבר רחל.  שם הערה יד).  אך לעשות הזכרת נשמות תחת החופה, זו המצאה.

6. אשה קוראת בכתובה.  מעשה שהג"ר צבי שכטר נשאל אם מותר.  הוא השיב שגם קוף יכול לקרוא.  נשים נעלבו והייתה סערה.  הן לא ידעו שזה מושג הלכתי שמציין שאין צורך במעשה אדם (כגון מה שכתב החת"ס שמותר לקוף להיות שליח להביא משלוח מנות.  חת"ס גיטין כב ב.  או מזון שהוכן ע"י קוף עדיין נחשב כ"בישול עכו"ם".  שו"ת שבט הלוי ט קסד), כי מטרת הקריאה אינה אלא לעשות הפסק.

7. הכלה מברכת שהחיינו.  ברור שהכלה מאוד שמחה, ויכולה לברך על בגד חדש שלובשת ולכלול במחשבתה את שמחת נישואיה, כדי להודות לד'.  אבל הודאה לד' הוא ענין פנימי אישי ולא ענין של הצגות.

8. נשים מחזיקות את עמודי החופה.  אין צורך להמציא ולשנות.  גברים יודעים להחזיק טוב מאוד.  כמובן, נשים מחזיקות את הבית, אך זה לא קשור.

9. החתן והכלה מתחבקים מול הקהל.  אנו שמחים מאוד שהם אוהבים.  אך נשיקה במעמד זה ודאי אסורה מכמה סיבות.

10. המצאה נוספת: אדם מכובד באחת משבע ברכות ואשתו עומדת לידו כדי לספק לו תמיכה נפשית.  שלב ב: הוא ואשתו אומרים יחד את הברכה.  שלב ג: האשה מברכת כשלעצמה.  גדולי ישראל כבר כתבו שיש בזה איסורים רבים (הגרז"נ גולדברג בשו"ת בנין אריאל עמ' 135.  וכן הג"ר יעקב אריאל בשו"ת אהלה של תורה ו לא).

11. הכלה גם נותנת טבעת לחתן ואומרת לו: מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, או אני לדודי ודודי לי.  הגר"מ פיינשטיין דן אם זה מבטל את כל הקידושין.  מסקנתו היא שדיעבד הם חלים (שו"ת אגרות משה אה"ע ד לב ב).  הגר"א ליכטנשטיין נשאל אם ממילא החליטו לעשות זאת, כיצד לעשות על הצד פחות גרוע, כגון אחרי החופה, אחרי הכרזת: תמה החופה.  אך כאשר גמר לתת ייעוץ ,הוא הוסיף: דעו לכם שכך התחילו הרפורמים.

12. כמובן אנו לא מדברים כאן על דברים מופרזים, כגון שהחתן והכלה יורדים מתקרת האולם עם כלוב קטן וכך נוחתים בתוך החופה.  ומעשה שפעם המגנון התקלקל, הם נשארו תלויים באוויר, אך לקח הרבה זמן לתקן, הציבור חסר סבלנות התחיל לאכול, לעיני שני הציפורים בכלוב.

13. המצאה מענינת: חופה בתוך סירה באמצע בריכת מים והציבור צופה על שפת הבריכה.

14. ולסיום, מעשה שערכו חופה על שפת בריכת המים.  אך התחיל ויכוח קולני בין הרב והחתן באיזה ענין שולי.  הויכוח התלהט, עברו לדחיפות, עד שהחתן דחף את הרב למים, לעיני הקהל שהריע לו.  אז התברר שזה לא היה הרב, אלא שחקן שהתחפש לרב כדי לביים מריבה עם החתן, ואז הגיע הרב האמיתי,ושמחה ליהודים.

אנא חתן וכלה יקרים, אין צריך להוסיף ממרח שוקולד על סוכירה.  זכורני עד היום שהתחתנתי רגיל, בפשוט, בלי כל ההמצאות האלה, והייתי מאושר עד השמים, ואני מאושר עד היום הזה.

מזל טוב.

 

27.06.2017

1. מה ההלכה לגבי ההנהגות שלא כתוב הדין במפורש? (יעל)

אם כתוב המצאה או הנהגה חדשה, זה אומר שאסור לעשות את זה?
או שזה פשוט לא היה נהוג עד עכשיו ולכן אין צורך לעשות אתזה..?

דווח על תגובה לא ראויה
27.06.2017

2. הכותרת של הכתבה מזעזעת (ממממ)

ובמבט ראשון נראית כמו כתבה שמזלזלת ברב אבינר (כאילו הוא ממציא הלכות לגבי חופה)

דווח על תגובה לא ראויה
27.06.2017

3. הפרדה בין המינים בריקודים או בישיבה גם היא המצאה חדשה והגרועה מכולן. (דוס )

דווח על תגובה לא ראויה
27.06.2017

4. עוד המצאה (הוא שכח)

שהמילה המצאה נהייתה פתאום מילת גנאי

דווח על תגובה לא ראויה
27.06.2017

5. המצאה היא לא חטא (נדב)

הרב אבינר כותב את כל המאמר/כתבה ברוח מאד ברורה שמתאימה להשקופתיו האישיות שחדש אסור מהתורה ושכל חשיבה ולו הקטנה ביותר על חידוש או תוספת גם אם היא אינה מזיקה או עולה בקנה אחד עם רוח התורה וההלכה, והגם שאינה מופיע רחמנא לצלן באחרונים - דינה סקילה.

המקורות שמביא הרב והפסיקות עצמם פחות רלוונטיות פה ביחס לרוח הדברים.

דווח על תגובה לא ראויה
27.06.2017

6. אני לא חסיד שלו-אבל הפעם הוא צודק (צחי)

דווח על תגובה לא ראויה
27.06.2017

7. מנהגים (יוחנן פריד)

באשר לסעיף 2 -

חותני הגאון הרב ברוך רקובר זצ"ל (אב"ד דחיפה ובעל"ברכת אליהו" לביאור הגר"א)
השיב לשאלתי לפני שנים רבות ואמר כי :

"היה מנהג ידוע בירושלים שהאב והאם מלווים את החתן וכן את הכלה לחופה"

והורה לי לשאול את ההורים לרצונם.
ואכן, כך נהגתי למעלה מ40 שנה.

והאמת והשלום אהבו, יוחנן פריד

דווח על תגובה לא ראויה
28.06.2017

8. תחזיקו בתורה אחרת עוד דור אחד כל הציבור שמחפף בכל דבר יהודי גם הוא יתחפף (משה)

כנל

דווח על תגובה לא ראויה
28.06.2017

9. לפספס את המטרה (א.ב)

בוקר טוב,
"הפוסל במומו פוסל" ...
עצוב לגלות ש"הידור" תעשיית החתונות וההלכות מפספסות את עצם העניין בסופו של דבר...

דווח על תגובה לא ראויה
28.06.2017

10. אבל זה מותר (דוסה שהייתה בחתונות)

גם אם זה המצאה, אין שום איסור לעשות את זה, נכון? יופי. אם נעשה חתונה בלי כל המנהגים האלה- כמו שהרב מציע, החתונה תהיה יבשה ולא מרגשת כראוי ליום הזה.

דווח על תגובה לא ראויה
28.06.2017

11. ישר כוח! ב"ה! להחזיר עטרה לישנה! לאן נגיע עם כול ההמצאות.כבר ראינו חיקיים למנהגי גויים. (מוטי)

דווח על תגובה לא ראויה
28.06.2017

12. הרב אבינר צודק - עצם המעמד צריך להספיק (דוד)

ולכן כשאתחתן החופה שלי תהיה בחדר צבוע בסיד, על גוש של עץ סיבית.

דווח על תגובה לא ראויה
28.06.2017

13. כבוד ת"ח (רועי)

הרבה מהדברים נכונים, הכתבה נכתבה בצורה שמזלזלת ברב, גם אם לא מסכימים עם הדברים הנאמרים יש צורה להגיד אותם.
תגובות הקוראים פשוט בושה וכלימה אין יודעים כיצד להתנהג לתלמיד חכם.

דווח על תגובה לא ראויה
29.06.2017

14. בושה (ראח)

יש כאן כאלה שחושבים שהם אדמורים ויכולים לחלוק על הרב

דווח על תגובה לא ראויה
29.06.2017

15. הרב קצת ערבב (חיים)

הרב מנה 'המצאות' שלרוב הדעות הן פאטתיות ומיותרות ומטרתן לרגש במקום שבו הקהל נוטה להיות משועמם( חתן וכלה בכלוב, סירה..) ואני מניח שרוב קהל הקוראים מסכימים איתו. מאידך רוב הדוגמאות האחרות הינן אבולוציה לטקס המקורי שמטרתו הייתה לבצר את חלות הקניין אבל לא הייתה בו העצמה לאשה ולא תחושת שיתופיות אלא בעלות. המציאות השתכללה והתעלתה והזדקקה ובדרך נוצרו גם טעויות ואף דברים נלעגים אבל עצוב שהרב לועג לכל המכלול בלי לזכור ש'כפטיש יפוצץ סלע'

דווח על תגובה לא ראויה
29.06.2017

16. לא הנבתי את 7 (משה)

אם האשה מברכת שהחיינו זו הצגה. אם הגבר מברך שהחיינו זה הצג?
למה הגבר צריך לברך והאשה לא?
ככל הרבנים יתמידו באי הבנת העובדה שהנשים אינן מוכנות יותר להיות שטיח לרגליהם כך יהיו פחות אורתודוכסים

דווח על תגובה לא ראויה
30.06.2017

17. החמרות מיותרות. מרחיקות ולא מקרבות (אלי)

במקום לקרב הרב מרחיק ציבור מסורתי גדול. כל מה שהרב כתב נגד, אין בזה איסור גם לא מדרבנן. יש זלזול בנשים . ההחמרות המוגזמות של הרב אבינר ידועות. לפי התורה וחז"ל , עיקר הקידושין הוא במתן הטבעת והאמירה הריאת.... כל השאר מותר.

דווח על תגובה לא ראויה
30.06.2017

18. לשמוח רק לפי הכללים שאנ (צחי)

לעניות דעתי, הצורך לחגוג, לחדש ולהרשים הוא ממש לא "המצאה" הוא אנושי ומובן, ואינו קשור בהכרח לדת בכלל ולשאיפה לרפורמיות בפרט. מאידך גם ההתנגדות לחידושים לא נובעת מדתיות יתר אלא משמרנות (שבאופי או שבאידיאל). ברור שרוב המנהגים הנוהגים היום, לא עלו ממצרים, וזכו להיות "המצאות" בתחילת הדרך. פשוט שפר מזלם והם לא נתקלו בהתנגדות יובשנית של רבנים...

דווח על תגובה לא ראויה
30.06.2017

19. חילוני (דוד)

בלי כל קשר לדת או להלכה... בגדול ולשם שינוי הפעם אני מסכים עם הרב המתחרד הזה...
כל ההצגות (לא המצאות) הללו פשוט פאטטיות...

דווח על תגובה לא ראויה
30.06.2017

20. נשים צריכות להיות אקטיביות. חלק מימות המשיח. (כל מי שמתנגד לפמניזם מתנגד לגאולה)

והיה אור הלבנה כאור החמה וכאור שבעצת הימים.
רבנים וגברים שמפחדים ומנסים לשים מקלות בגלגלי הגאולה- שייכים להיסטוריה.

דווח על תגובה לא ראויה
30.06.2017

21. גם כיסוי ראש לגבר זו המצאה חדשה מלפני 450 שנה סה"כ (יחזקאל)

היום כל הדתיים הולכים עם ההמצאה
.

דווח על תגובה לא ראויה
02.07.2017

22. גם חשמל היא המצאה חדשה.... (טליה)

גם חשמל היא "המצאה", ולא ראיתי שהרב מצא לנכון ללגלג עליה.
נקות המוצא של הרב כי "המצאות" הן דבר שלילי אינה מבוססת.
יש הבדל בין דברים שאסורים הלכתית (ואז אין זה משנה אם המצאה או לא, משום שהוא פשוט אסורים) לבין רצון של אנשים לחדש דברים שאינם אסורים. אלה אמנם המצאות, אך למעט הטיעון שחופה היא אירוע שמח בכל מקרה, אין לרב טענה משמעותית כדי לשלול תוספות כאלה.

מבין ה"חידושים", נשמע הרב חושש מכך שהחידושים בדור שלנו נוגעים לזכויות נשים. אני מנחשת שאילו ה"חידושים" היו לרוחו, הוא לא היה כלכך מוטרד...

בכל מקרה, ראוי להביא את נקודת המוצא של הרב, הדוגל בשמרנות ונרתע מחידושים. זוהי תפיסת עולמו, והיא אינה מתחילה, נגמרת (או אפילו עוברת דרך) הלכות חופה....

דווח על תגובה לא ראויה
02.07.2017

23. ל22 (בור אחד)

אז תגיד לאשתך ולבנותיך שיעברו למין הגברי. היום זה אפשרי. צריך שיהו אקטיביות, לא? אם לא, אתה דוחה את הגאולה...
(נווכח לדעת שפי האתון עדיין לא הסתגר...)

דווח על תגובה לא ראויה
02.07.2017

24. ל25 (ל25)

חלק גדול מההמצאות הן אסורות הלכתית, כמו שהרב כתב. אז אל תבלבלי תמוח, טליה. את פשוט רוצה להיפטר מדברי הרבנים. (מאן לן רבנן... אפיקורסות...)

דווח על תגובה לא ראויה
02.11.2017

25. שהחיינו לנשים במקרים נדירים (צחי)

בעניין: "הכלה מברכת שהחיינו. ברור שהכלה מאוד שמחה, ויכולה לברך על בגד חדש שלובשת ולכלול במחשבתה את שמחת נישואיה, כדי להודות לד'. אבל הודאה לד' הוא ענין פנימי אישי ולא ענין של הצגות."
מה הדין במקרה (הלא הגיוני והנדיר) שלכלה יש פנימיות ו/או אישיות, האם במקרה כזה מותר לה לברך שהחיינו?

דווח על תגובה לא ראויה
02.11.2017

26. פשיטא שהאשה לא מברכת (צחי)

נגיד שמישהו קונה מכונית ספורט חדשה. כמו שברור שהוא מברך שהחיינו, כך מופרך שהמכונית תברך...

דווח על תגובה לא ראויה
23.04.2018

27. מנהג שההורים של הכלה מובילין אותה (חיים)

כך מובא בזוהר הקדוש פרשת בראשית שדווקא האבא והאימא מוליכין את הכלה

ויביאה אל האדם" -- מהכא אוליפנא דבעאן אבא ואמא דכלה לאעלה ברשותיה דחתן, כמה דאת אמר (דברים כב טז) את בתי נתתי לאיש הזה וגו',

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה

המשך באמצעות

שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון

יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

הכנרת יורדת. ארכיון צילום: shutterstock

מפלס הכנרת מוסיף לרדת

קרא עוד