מבקר המדינה: "במועצת הביטוח הלאומי מונו מקורבים לשר כץ ולליכוד"

בדוח האחרון של השופט בדימוס יוסף שפירא עלו מספר כשלים במשרדי הממשלה. בין הליקויים: טיפול בעייתי בעבירות פדופיליה על ידי המשרד לביטחון פנים ואי פיקוח על ממלאי מקום במשרד החינוך

חדשות כיפה 06/05/19 16:01 א באייר התשעט

שפירא ואדלשטיין, צילום: דוברות יו"ר הכנסת
שפירא ואדלשטיין, צילום: דוברות יו"ר הכנסת

מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, פרסם היום (ב') את הדוח המבקר השנתי בפעם האחרונה לפני שיסיים את תפקידו לאחר 7 שנות כהונה. בדוח נכללו  40 פרקי ביקורת על משרדי הממשלה וגופים ציבוריים שונים.

משרד החינוך - כשלים בהעסקת ממלאי מקום בהוראה

בדוח נכתב כי קיים "חשש כבד לפגיעה של ממש ברמת ההוראה", של ממלאי מקום למורים ומחנכים אשר נעדרים מבתי הספר. החשש הגדול ביותר, כפי שהשתקף על ידי המבקר, הוא כי אין על מורים מחליפים מעקב מספק שעשוי לחשוף כאלה המועדים לעבריינות מין בקטינים: "הליקויים בהעסקת ממלאי המקום בהוראה אף עלולים להעמיד את התלמידים בסיכון. (זכור המקרה של המורה המחליף בבי"ס בת"א, שנידון ל-7 שנות מאסר)".

בפרק אחר נכתב כי קיימים "פערים בין הכשרת המורים במוסדות האקדמיים להוראה ובין הדרישות והכישורים הנדרשים ממורה, כפי שהגדיר משרד החינוך וכפי שהם עולים מהצרכים בשטח". עיקר הבעיות שעלו הצביעו על תכנון לקוי בכל נושא הכשרת המורים והשמתם במוסדות השונים, זאת כתוצאה מכך שמי שמנהל זאת הם בתי הספר והמוסדות האקדמיים לחינוך ולא משרד החינוך.

עוד נאמר על ידי המבקר כי למרות שהמדינה הקצתה בעשור שבין 2012 ל-2022 כ-1.7 מיליארד ש"ח לקדם השכלה גבוהה במגזר החרדי, התוצאות לא אפקטיביות ומתבטאות בשיעור הנשירה של סטודנטים חרדים מהלימודים (גדול יותר מפי שניים מזה של יהודים לא-חרדיים)

בנוסף, רק כרבע מהגברים החרדים הלומדים במכינות מקבלים תואר אקדמי, ואילו מרבית מסיימי התואר הן נשים שברובן סיימו לימודי הוראה "תחום שיש עודף גדול ורובן (כ-88%) אינן עוסקות בו", כפי שנכתב בדוח. השופט בדימוס שפירא טען עוד כי למרות התוצאות הלא מספקות "ועדת ההיגוי של התוכנית, ות"ת ומל"ג החליטו להמשיך ולתת עדיפות ללימודי ההוראה. החלטותיהן בעניין זה סותרות לכאורה את ההסכם עם משרד האוצר, והן מביאות להשקעת משאבים שלא יניבו תועלת למשק".

 משרד הבריאות - לא נלחמים מספיק בתופעות השמנת היתר

בדוח נאמר כי "תופעת השמנה קשורה לתמותה בהיקף הולך וגדל, ועלותה הלאומית-כלכלית גבוהה ביותר" וכי שיעור הניתוחים הבריאטריים בישראל, ניתוחים לקיצור קיבה, "הוא הגבוה מבין כלל 36 מדינות ה-OECD, והוא מוסיף לגדול בשיעורים גבוהים מאוד".

המבקר ציין כי "משרד הבריאות אינו מנהל נכון תחום רגיש ועתיר הוצאות זה. כך גם קופות החולים והמרכזים הבריאטריים בבתי החולים. הליקויים שהתגלו מחייבים את משרד הבריאות, קופות החולים והמרכזים הבריאטריים בבתי החולים, בשידוד מערכות יסודי בתחום". 

עוד נכתב כי המשרד לא השלים את תוכניותיו להוספת מיטות אשפוז בבתי החולים ולא גיבש תוכנית מסודרת "למילוי צורכי כוח האדם הרפואי והסיעודי העתידיים בכל תחום התמחות, ולא הכין תוכנית מפורטת למתן מענה לגידול הניכר הצפוי במספר הקשישים".

נושא נוסף שנבחן הוא תחום הטיפולים והניתוחים הפלסטיים האסתטיים ואי אסדרתו. "קוסמטיקאיות עוסקות לעיתים בפעולות המוגדרות 'עיסוק רפואי' וניתוחים מתבצעים בידי רופאים מתחומי התמחות שלא קשורים לניתוחים פלסטיים ואסתטיים", נכתב ונטען כי למרות הערות המבקר "במשרדי הבריאות והעבודה לא אסדרו את תחום העיסוק של קוסמטיקאיות ואת גבולות עיסוקן, למרות הערות משרד מבקר המדינה והמלצות ועדה מקצועית בעניין זה מלפני יותר מעשור. היעדר האסדרה מתבטא אף בפרסומים אסורים העלולים להטעות את הציבור". 

המשרד לביטחון פנים - טיפול לקוי בעבריינות מין כלפי קטינים

הביקורת הצביעה על "חולשות וחוסרים המהווים פגיעה בציבור כולו", בכל הנוגע בטיפול בעבריינות מין כלפי קטינים." לגבי הנפגעים: מרכזי ההגנה מנוצלים רק בחלקם ולמרות ההצהרות טרם הושלמה הקמת המערך למניעה ולאכיפה של תופעות אלימות ופשיעה באינטרנט. אשר לפוגעים: יותר מחציתם אינם משולבים בתוכניות טיפול ייעודי בתקופת מאסרם, הערכת מסוכנות נעשית לחלקם, ובקהילה קטן שיעור המורשעים המשולבים במרכזי טיפול".

בדוח נבדק גם טיפול המשטרה בעבירות רכוש וממנו עלה כי "כשליש מתיקי החקירות של עבירות הרכוש שמנהלת המשטרה נסגרים בתוך יום או יומיים ממועד הגשת התלונה בעילת עבריין לא נודע, והסיכוי שעבריין רכוש ייתפס ויוגש נגדו כתב אישום הוא נמוך". עוד נאמר כי "רבים מהאזרחים נפגעי עבירות הרכוש כלל אינם מדווחים למשטרה, בין היתר בשל חוסר האמון שלהם ביכולתה לטפל בתלונתם".

בהמלצות המבקר נכתב כי "המשטרה בתיאום עם המשרד לביטחון פנים נדרשת לבצע בחינה מערכתית של דרך הטיפול בעבירות רכוש, לגבש מתווה פעולה סדור וליישם אותו, כדי שיביא לידי שיפור ההרתעה והאכיפה ולהגברת אמון הציבור ביכולתה לטפל בעבירות אלה".

משרד החקלאות - תורם ליוקר המחיה בפירות וירקות

המבקר שפירא טען כי הממשלה ומשרד החקלאות כמעט ולא מקדמים את נושא התחרות בשוק הפירות והירקות: "זה כ-17 שנים אין עולה בידי הממשלות ליישם את החלטותיהן בדבר הקמת שוק סיטוני חדש לפירות וירקות. הטיפול משקף פעולה ממשלתית שמתאפיינת בשורה של חולשות מקצועיות ותפקודיות".

משרד העבודה והרווחה - ליקויים בתהליכי מינוי של בעלי תפקידים בכירים

פרק הביקורת משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים העלה "ליקויים חמורים הנוגעים לתהליכי מינוי של בעלי תפקידים בכירים במשרד הרווחה". לדברי המבקר, "הפרו השר כץ ומנכ"ל משרד הרווחה מר קפלן את עקרון שוויון ההזדמנויות בהליכי בחירה ומינוי. בקרב חברי המועצה וועדותיה מונו אנשים רבים המקורבים לשר כץ, בעלי זיקה למרכז הליכוד ולתעשייה האווירית". 

תגובות

ממשרד החינוך נמסר כי הם "דוחים את הטענות המועלות בדוח. המשרד מתייחס לסוגיית מניעת העסקתם של עברייני מין בכובד ראש ופועל ללא לאות כדי לקדם במהלך השנים האחרונות שורה של מהלכים ופעולות כדי למנוע את כניסתם של מועמדים עבריינים למערכת החינוך. בתוך כך אומרים במשרד, ממצאי המבקר מתייחסים לתקופה שאינה משקפת את המצב הנוכחי, שכן, כאמור, מאז נקט המשרד בשורה של תיקונים ועדכונים חדשים שכללו: 

- שינוי ההנחיות להעסקת ממלאי מקום, כך שמנהל בית ספר נדרש לבדוק מראש במערכות המשרד אם ממלא המקום מאושר לעבודה. אם הוא לא אושר, חל איסור להעסיקו. 
- המשרד סינכרן בין מערכת השיבוץ למערכת השכר כדי למנוע מצב של העסקה עקיפה. 
- המשרד עורך סריקה יסודית וקפדנית של מאגר עובדי ההוראה. עובדים שנמצאו לא כשירים, העסקה שלהם נחסמה באופן מידי והודעה נמסרה להם על ידי המשרד.  

"במשרד מבהירים כי במסגרת הסריקה שהוא ערך הוא לא השיב למערכת עובדי הוראה שלא נמצאו ראויים. לאחר בדיקה קפדנית ויסודית הושבו למערכת אך ורק המורים שנמצאו מתאימים.  

"לצד אלה המשרד פעל לילות כימים כדי לצאת לדרך עם מאגר מקיף, מסודר ורציני של עובדי הוראה ממלאי מקום. במסגרת המאגר עברו כל ממלאי המקום בדיקה פרטנית וקפדנית, כדי להבטיח שבבתי הספר יהיה מענה ראוי שימשיך להבטיח את שגרת הלימודים בבית הספר ולסייע למנהלים בשיבוצם של מורים חסרים. כמובן שמאגר זה ישרת גם את מוסדות החינוך המוכרים שאינם רשמיים. 

באשר לטענה אודות הנתונים על היעדרויות, אומרים במשרד כי הנתונים המוצגים אינם נכונים, שכן הם כללו גם היעדרות בגין חופשת לידה. היעדרות זו אינה יכולה להיחשב כהיעדרות שעתית שכן המשרה מאויישת על ידי מורה ממלא מקום".

מהמשרד לביטחון פנים נמסר בנוגע לנושא הטיפול באירועי עבריינות מין כלפי קטינים ברשת כי "המשרד לביטחון הפנים גאה בהקמת המטה הלאומי להגנה על ילדים ובני נוער ברשת שהינו בעל ערך לאומי רב בהגנה על קטינים מפני תופעות פשיעה במרחב המקוון. המטה פועל במודל פעילות חדשני וייחודי במסגרתו פועלים תחת קורת גג אחת משטרת ישראל, ומשרדי ביטחון הפנים, החינוך הרווחה, הבריאות והמשפטים. ככל מערך חדשני, מתקיימות פעולות ללמידה ולשיפור שעלו במהלך חודשי הפעילות הראשונים. לאחרונה, הוקם צוות עבודה לבחינה של המערך וההתאמות הנדרשות בהתאם ללקחים שעלו בחודשי ההרצה והפעילות".

בנוגע לנושא הבטחת זכויות של אנשים עם מוגבלות בהליכים משפטיים נמסר כי "הטיפול בליקויים המוצגים בדו"ח הוטמע בתכניות העבודה של משטרת ישראל ושב"ס בהתאם לסדרי העדיפויות ומגבלות התקציב. המשרד לבט"פ מבצע דיוני מעקב אחר תיקון הליקויים העולים בדו"ח הביקורת במסגרת ועדת מעקב". 

ממשטרת ישראל נמסר כי הפ פועלים "במשך כל ימות השנה לאכיפת החוק וצמצום פשיעת הרכוש בכל רחבי הארץ, משקיעה מאמצים ומשאבים רבים ומבצעת באופן תדיר פעילות אכיפה מוגברת במישור המודיעיני והמבצעי נגד כנופיות ועבריינים. פעילות המשטרה בשנים האחרונות לחקירה ומניעה של עבירות הרכוש בכלל, ועבירות גניבות הרכבים וההתפרצות בפרט – הובילה לשיעור להורדה של 30% בעבירות הרכוש בישראל בחמשת השנים האחרונות, ירידה של 6.5% בשנה החולפת ומנגד עלייה של 26.5% בכמות כתבי האישום שהוגשו נגד עברייני רכוש – נתון המשקף הגברה משמעותית של סיכוי העבריין להיתפס. בנוסף, מדי שנה המשטרה משיבה רכוש שנגנב לבעליו, מרכבים ועד פלאפונים, והעובדה החשובה ביותר היא שמשטרת ישראל הצליחה להוריד את כמות עבירות הרכוש בישראל לשפל חסר תקדים מזה שנים רבות, על אף הגידול המתמשך בשיעור האוכלוסייה.

"ממצאי סקר התחנות הגדול (25,000 משתתפים) שערכה המשטרה בשנת 2017 - על פיו נבנו תכניות העבודה שהובילו להישגים מרשימים, שונים לחלוטין מהממצאים על בסיסם נסמך הדו"ח. לפי סקר זה אמנם עבירות הרכוש, ובפרט פריצות וגניבות מבתים וגניבות רכבים- הם מהנושאים המטרידים ביותר את אזרחי ישראל, אולם אחוז הדיווח בגין עבירות הרכוש עומד על 86% - העבירות בעלות אחוז הדיווח הגבוה ביותר, ושביעות הרצון מהטיפול המשטרתי בהן גבוהה. ממצאים אלו מתיישב עם העלייה המשמעותית בפניות אזרחים למוקד 100 בשנה החולפת – עלייה של למעלה מ-17% לעומת שנת 2017 ועומדים בסתירה להנחת הדו"ח באשר לשיעור הפשיעה הלא מדווחת ולשביעות רצון הציבור מטיפול המשטרה בעבירות הרכוש.

"המשטרה תמשיך לפעול כל העת לשיפור איכות השירות, למיצוי טכנולוגיה מתקדמת ויכולות הארגון (למשל תהליך הרצף המודיעיני והרצף החקירתי) כלפי עבירות הרכוש, וכפועל יוצא למיצוי הדין עם עברייני הרכוש באשר הם, למען שלמות רכושם וביטחונם האישי של אזרחי ישראל".

ממשרד החקלאות נמסר כי "הביקורת המופנית כלפי המשרד בטעות יסודה ואינה נכונה.  ההפך הוא הנכון. עידוד התחרות בשוק הפירות והירקות, צמצום פערי התיווך והורדת יוקר המחייה, הם מיעדיו המרכזיים של משרד החקלאות. בתוך כך, המשרד פעל ופועל במגוון רחב של חזיתות שיביאו לאסדרת קשרי המסחר בין החקלאים לבין הסיטונאים והקמעונאים.

"בין היתר, משרד החקלאות מעודד את הקמת שוקי איכרים ברשויות השונות ואף הקצה תמיכה של 23 מיליון ₪ כדי לאפשר לחקלאים למכור ישירות לצרכנים בתנאי שהמחיר לצרכן יהיה נמוך ובכך להתגבר על פערי השיווק. בנוסף לכך, כדי להגביר את השקיפות לצרכן, מפרסם המשרד מידי שבוע דוח המציג את מחירי הפירות והירקות המובילים, כדי שהצרכן יוכל לעקוב אחר המחיר המומלץ ולהשוות בין המרכולים והרשתות השונים. משרד החקלאות ומשרד האוצר הוציאו צו המחייב את רשתות השיווק לחשוף בפניהם את מחירי קניית פירות וירקות ואת המחירים שבהם הם נמכרו לצרכנים".

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר