סגור

תלמידי הרב קוק הפכו להיות מעכבי גאולה

בעקבות מאמרו של הרב יהושע שפירא שטען כי אין שום מצווה לעלות להר הבית, יו"ר הקרן למורשת הר הבית והמקדש שואל: איך נוצר העיוות בתורת הרב קוק כפי שהיא מובאת היום על ידי חלק גדול מתלמידיו, שבמקום להיות תלמידי גאולה הם הפכו להיות מעכבי גאולה? | דעה

יעקב הימן
ט בחשון התשפ
,
07 בנובמבר, 2019 13:19
 יהודים בהר הבית

יהודים בהר הביתצילום: חיים קרויזר, מטה ארגוני המקדש

המאמר של רב יהושע שפירא, "אין שום מצווה כיום לעלות להר הבית" מעורר תמיהה, אבל לפני שאתייחס באופן פרטני לתוכנו נשאלת שאלה כללית: איך זה שתלמיד חכם וראש ישיבה מהציונות הדתית במקום לחזק ולעודד את עם ישראל בנסיונם להרים קרן ישראל ולחזק את ריבונותנו על הר הבית נמצא שמחליש אותם במטרה זו? איך הרב יכול להפנות את גבו לשאיפותיהם של דורי דורות מעם ישראל, כולל מנהיגיהם הרוחניים, ולהניא את ישראל מלגאול את הר הבית, וכתוצאה מכך נמצא שמעכב את גאולתנו, כפי שכתב הרב מאיר אלדבי זצ"ל, הנכד של הרא"ש, בספרו "שבילי אמונה": "...וכאשר ירבו להתפלל בהר הקודש בירושלים ישמע הבורא את שוועתם ויקרב קץ הגאולה", ואת זה כתב הרב אלדבי מאות שנים לפני קום המדינה.

נשאלת גם השאלה: איך נוצרה העיוות הזאת בתורת הרב קוק כפי שהיא מובאת היום על ידי חלק גדול מתלמידיו, שבמקום להיות תלמידי גאולה הם הפכו להיות מעכבי גאולה מתוך הססנות, חששות, הקפדות והחמרות? לאן נעלמה התעוזה של הראי"ה קוק שאפיינה את תורתו ואת מעשיו?
בהתייחס לדברי הרב:

1.    לפי דעותיהם של תלמידי חכמים גדולים ורבים בהחלט מקיימים מצוות בעלייה להר הבית, ונפרט בהמשך. אבל קודם, גם לפי טענת הרב שאין מצווה לעלות, ברור העניין שבשוטף ובמשך כל השנה נוקטים בהרבה פעילויות שמיעודות להכין את התשתית עבור קיום מצוות. נהוג, למשל, ללבוש ציצית בבוקר, וזאת למרות שאין מצווה ללבוש בגד של ארבעה כנפות, אבל לובשים בגד כזה כדי לקיים מצוות ציצית. כמו כן, אין מצווה לבנות סוכה אלא רק ליישב בה, אבל איך נקיים מצוות ליישב בסוכה בלי לבנותה? למה שלא נחכה עד שהסוכה תרד מן השמים? כשמדובר על מצוות בניית המקדש שכורכת בתוכה שליש של תרי"ג המצוות אינו ברור העניין שחייבים לבנות תשתית רחבה כדי קיים את המצווה הזאת? אני מניח שהרב מסכים לדעת חז"ל שבניית בית המקדש היא מצווה לדורות, ושכל דור שלא בונה את בית המקדש כאילו החריבו, ואיך בדיוק נקדם מצוות בניית בית המקדש אם לא נתחיל בצעד הראשון והבסיסי ביותר של קירוב עם ישראל להר הבית?

בניגוד לדברי הרב אנחנו אכן כן מקיימים כיום מספר מצוות בעלייתנו להר הבית, ונפרטן.
 

מצוות מורא המקדש


הרמב"ם, עמוד התווך של הפסיקה ההלכתית, קובע בהלכות בית הבחירה ובהסתמך על דעת חז"ל שהר הבית עומד בקדושתו גם היום, וזאת למרות שבית המקדש נחרב. לכן, פוסק הרמב"ם, מצוות מורא המקדש קיימת גם היום, ובהמשך הרמב"ם אף מסביר איך לקיים מצוות מורא המקדש בתוך הר הבית, כי ברור הוא שאין אפשרות לקיים את מצוות מורא המקדש מחוץ להר הבית. אם הרב חש שאיננו בקיאים די במצוות מורא המקדש על מנת לקיימה כראוי, אז יואיל הרב להקדיש חלק מזמנו בהדרכת עולי ההר איך לדעתו יש לקיים את המצווה כראוי במקום לשלול עלייה להר הבית מיסודה. הגישה של הרב מזכירה את החקלאי היהודי בחו"ל שאינו עולה ארצה כדי לא להסתבך במצוות התלויות בארץ. כמו כן, בנוגע לדרישה להיטהר לפני הכניסה להר הבית יוכל הרב לתרום הרבה אם ילמד את תלמידיו איך להיטהר כראוי כפי שכבר נוהגים עשרות אלפי יהודים שעולים בטהרה להר הבית במשך כל השנה.
מחילה מכבוד הרב, אבל אין קידוש ה' בהתרחקות מהר הבית ואין בה ביטוי של מורא המקדש, אלא יש בה רק חילול ה' ח"ו והפקרת המקום לשונאי ישראל. אין כבוד למלך כשחצרותיו שוממות מבניו.

מצוות תפילה בהר הבית


אין לעם ישראל "מקומות קדושים", אלא רק מקום קדוש אחד והוא הר הבית. לפי הגדרה הלכתית בתי כנסת וקברות צדיקים אינם מקומות קדושים למרות שכמובן עלינו להתנהג בהם בכבוד הראוי. 
ידוע שיש לנו מצווה להתפלל, וכדי לעשות סדר בחיינו הציבוריים בונים בתי כנסת ומתאספים בהם כדי להתפלל, אבל לא קיימנו מצווה מיוחדת על ידי זה שקיימנו תפילה בתוך בית כנסת. לא כן הדבר בהר הבית. שם יש מצווה מיוחדת להתפלל כפי שהכריז שלמה המלך בחנוכת המקדש (מלכים א', ח'), כפי שמובא בספר המצוות של הרמב"ם "עבדהו במקדשו" (מצווה ה') וכפי שמובא במסכת שמחות על ריבוי המקרים שיהודים עלו דווקא להר הבית כדי שתפילותיהם יתקבלו ישר בשמים. לצערנו, "הסטטוס קוו" הארור על הר הבית מנסה למנוע מעם ישראל להתפלל שם, וגם המוסלמים מנסים למנוע תפילת יהודים כי הם בעצמם מבינים היטב את הכוח שיש בתפילותינו על ההר. לשמחתנו, עקב מספר הולך וגדל של העולים להר "האיסור" של תפילת יהודים על הר הבית הופך אט אט להיות בלתי ניתן לאכיפה.


מצוות כיבוש הר הבית


אין מקום בארץ ישראל שלא נדרש לכבשו. כיבוש הארץ נעשה ראשונה על ידי יהושע, ודוד המלך כבש את הר הבית. לכיבוש הר הבית יש מעלה אף גבוהה יותר מכיבוש שאר הארץ, ולפי המדרש ננזף דוד המלך עבור הליכתו לכיבוש מקומות רחוקים לפני שכבש "הפלטרין של המלך".

לצערנו, למדנו כבר על בשרנו שכיבוש צבאי בלבד אינו ממש כיבוש. עשרות אלפי דונמים נגנבים על ידי ערבים בירושלים, ביהודה, בשומרון, בגליל ובנגב למרות שנכבשו צבאית בתש"ח ובתשכ"ז. בלי נוכחות והתיישבות של יהודים במקומות שנכבשו שונאי ישראל גונבים אותם בחזרה. הרב טוען שיהודים "שמסתובבים על הר הבית" אינם מונעים נוכחותם של הערבים שם שמחללים את קדושת המקום, אבל הרב כנראה אינו בקי די במציאות. עקב המספר ההולך וגדל של יהודים שעולים להר הבית כוחות הביטחון כבר הוציאו משם קבוצות מוסלמים עוינות וגם נאלצים להגביל פעילותיהם העוינות עקב תלונות היהודים "שמסתובבים" שם. ברור שאנחנו רחוקים מאד ממצב תקין, אבל ככל שעוד ועוד יהודים יעלו להר ישתפר המצב בהתאם, וכאשר הר הבית יהיה בע"ה פתוח ליהודים 24/7 בדומה לרחבת הכותל ישתפר המצב לאין ערוך בהשוואה למצב הנוכחי. למצב כזה חייבים לחתור, ולא למצב שהר הבית יהיה "יודנריין" ח"ו.

כתוב בתורה נוסח הווידוי שאומר יהודי בהבאת ביכורים למקדש, ובתוכו "והביאנו אל מקום הזה [בית המקדש] ונתן לנו את הארץ הזאת." חז"ל היו רגישים לסדר "הלא נכון" לכאורה בפסוק, שהרי, קודם כל באנו לארץ ורק אחר כך בנינו ובאנו למקדש. אבל אמרו חז"ל שסידור הפסוק בא ללמדנו עיקרון חשוב ובסיסי: "בשכר ביאתנו למקום הזה [בית המקדש] נתן לנו את הארץ הזאת!" אין אפשרות להפריד בין התיישבות על הר הבית לבין התיישבות בשאר הארץ. ההיפך הוא נכון: כל מאמצינו להרחיב ולבסס את התיישבותנו בארץ חייבים להיות בנויים על אחיזה, נוכחות ופעילות ברצף על הר הבית, כי ברור הדבר שתפקידנו בעולם הזה הוא להיות "ממלכת כהנים וגוי קדוש", "קדושים תהיו, כי אני ה' אלוקיכם קדוש." איך נוכל להגיע לרמה של עם קדוש כאשר מרכז קדושתנו מופקר לשונאי ישראל? איך ההתיישבות בארץ ישראל תהיה בטוחה אם עצם סיבת קיומנו כאן מושבתת ומבוטלת?

יצא לי לדבר לא מזמן עם מוסלמי מיפו והוא שאל אותי שאלה שהיה לי קשה לענות עליה:
"איך אתם יכולים לטעון שהר הבית הוא שלכם אם אחרי 50 שנה לא הקמתם שם דבר ולא חצי דבר?"

2.    הרב טוען שהקביעה שרוב רבני אירופה התנגדו לציונות אינה נכונה, אלא רק "התלבטו". למען האמת, איני רואה בכך הבדל גדול. כשהסתערות היא צו השעה התוצאות העגומות של התלבטות והתנגדות הן זהות. ההתלבטויות האלו גרמו למצב ששה מיליון יהודים ניספו בשואה. ההתלבטויות של הרבנים אז לעלות לארץ וההתנגדויות של רוב רבני ישראל היום לעלות להר הבית נובעות מאותה השורש – דהיינו, חטא המרגלים. אין הסבר אחר.

הרב עוד שואל "בגלל שטעו [המתנגדים והמתלבטים לעלות לארץ] האם נעקור את כל תורתם [קרי התנגדותם לעלות להר הבית]?" התשובה היא כמובן שלא נעקור את כל תורתם, אבל יחד עם זה אין שום סיבה שנטעה פעמיים באותו מחדל, ולכן אין לשמוע היום לרבנים שמנסים להניא אותנו ממקום מקדשנו.

3.    בהתייחס לקביעת "רוב רבני ישראל", התורה אינה מקדשת את "הרוב" אלא את האמת. רוב המרגלים (83%) טעו וחטאו. כל העם נענש בגללם ואנחנו שילמנו וממשיכים לשלם מחיר יקר עבור החטא שלהם. רוב הרבנים באירופה טעו, ואיבדנו עקב כך שליש מעמנו. אפילו הסנהדרין יכול לטעות, אבל אם תלמיד חכם יחיד עומד על טעותם חובה על הסנהדרין לשמוע לו ולבטל את דעתם בפני דעתו.

לסיכום, שמעתי פעם הרצאה מרב בקהילה החרדית בבית שמש. אמר הרב שמי שטוען שאסור לעלות להר הבית טועה ומטעה. "נכון" אמר הרב, "חייבים להגיע להסכמות על הסוגיות השונות, אבל פתרנו בעיות מורכבות אף יותר, וזה רק עניין של רצון."

יתכן שנגזר עלינו שחזרתנו למקום מקדשנו תתגשם כאתערותא דלתתא. אם כן, הגידול הדרמטי בשנים האחרונות של מספר היהודים הפשוטים שעולים להר הבית, למרות התנגדותם של "רוב רבני ישראל", הוא עדות מכרעת לכך שההתעוררות הזאת מלמטה מתרקמת ומתרחשת כעת לנגד עינינו בהידור.

יעקב הימן, הוא יו"ר הקרן למורשת הר הבית והמקדש (ע"ר) עמותת ישי להקמת בתי כנסת על הר הקודש (ע"ר) ירושלים

יש לכם מה להגיד? שלחו מאמר דעה למערכת
07.11.2019

1. אסור (ירושלים)

אין בדור הזה שום רב שיש לו כח להתיר לעלות להר הבית, ומי שמתיר, הוא בבחינת מחטיא הרבים, וחבר הוא לאיש משחית, וישא בכל העונש החמור של אותם נערים שלא מבינים מה זו קדושת המקום.

דווח על תגובה לא ראויה
07.11.2019

2. לצערי הכתיבה שטחית (ציפיתי ליותר)

דווח על תגובה לא ראויה
07.11.2019

3. סתירות פנימיות ואמירות לא נכונות (של נעליך)

דווח על תגובה לא ראויה
07.11.2019

4. ל-1 (דביר)

לא צריך כוח להתיר את העלייה להר, זו הלכה מפורשת בשס ובפוסקים שמותר להכנס להר הבית לאחר טבילה במקווה טהרה כהלכה ובמורא מקדש.
אם כן יותר נכון לומר שכפי שכתב הגר"ח דוד הלוי זצ"ל, שאין כוח לרבני דורנו לאסור את המותר.

דווח על תגובה לא ראויה
07.11.2019

5. יישר כח (הלל)

דברים נכוחים ואמיתיים.
עלה נעלה וירשנו אותה!

דווח על תגובה לא ראויה
07.11.2019

6. לתלות את דבריך ברב קוק? בדיחה (יהודי פשוט)

הרי הרב קוק הוא גדול האוסרים. משפט כהן סימן צו באריכות. ולפני ג' הרגלים היה מפרסם כרוז על האיסור החמור להיכנס להר הבית. כך שכל דבריך מעיקרא מופרכים.
וע"ע אגרות הראיה ג עמ' קסח: 'ולא תשכחו לקדש את הנקודה המקודשת קדש קדשים של ארצנו הקדושה, זהו מקום המקדש, באותה יראת הכבוד הגדולה שכל כלל ישראל בכל הדורות מקדש אותו מזמן חורבן בית מקדשנו, להזהר מלדרוך על המקום הקדוש יותר מהגבול המסומן שאנו מותרים לדרוך עליו על פי משפט התורה. טמאי מתים אנחנו, ועד הזמן אשר תבוא טהרתנו, בעת אשר הישועה השלמה תופיע, אין אנו דורכים במקום הקודש, רק עומדים אנחנו באימה ופחד, בגודל רוח ובטחון נמרץ, לפני ה כ ו ת ל
ה מ ע ר ב י , ושם שופכים את לבנו, את הלב הישראלי".
אם כן "הגבול המסומן שאנו מותרים לדרוך עליו" הוא הכותל המערבי, ומעבר לו זהו "מקום המקדש-מקום הקודש" האסור בכניסה על פי משפט התורה.'

דווח על תגובה לא ראויה
07.11.2019

7. המשך - לשון הכרוז של מרן הרב קוק (יהודי פשוט)

דווח על תגובה לא ראויה
07.11.2019

8. המשך - לשון הכרוז של מרן הרב קוק: (יהודי פשוט)

אזהרה לרבים. אחינו היקרים הבאים לעיר קודשנו ירושלים ת"ו מקרוב ומרחוק, השמרו נא מהאיסור החמור של הכניסה למקום המקדש והר הבית". כמובן, זו גם דעתו של רבינו הרב צבי יהודה.
אחרי מלחמת השחרור הרבנות הראשית לישראל פרסמה כרוז גדול האוסר את הכניסה וצירפה חתימות של עשרות גדולי הרבנים.
לפני כמה שנים, רבנים גדולים, צירפו את חתימתם לחזק את הכרוז של מרן הרב קוק והרבנות הראשית הנ"ל: הגר"מ אליהו והגר"א שפירא, הג"ר עמאר והג"ר מצגר, הג"ר נבנצאל - רב העיר העתיקה והג"ר רבינוביץ - רב הכותל ועוד רבים.

דווח על תגובה לא ראויה
07.11.2019

9. עזות (עמוס)

האם הכותב או המערכת או מי שניסח את הכותרת,יודע דעת עליון מה מקדם את הגאולה ומה מעכב אותה?אולי סגנון כזה של כתיבה על תלמידי חכמים גדולים הוא דבר שמעכב את הגאולה?אולי גם להם יש סברות מה מקדם את הגאולה,ולהפך? לא חרבה ירושלים אלא על שהשוו בה קטן וגדול

דווח על תגובה לא ראויה
07.11.2019

10. ל-4: לאחר שרוב מניין ובניין אסרו, אפילו אם זה רק משום סייג, אז צריך "כוח להתיר" (הרבה דברים אסורים היום בגלל הסכמה רחבה של רבנים, גם אם לא &q)

דווח על תגובה לא ראויה
07.11.2019

11. ואני שואל: איך נוצר העיוות שמישהו חושב שהרב קוק (ההראי"ה והרצי"ה) מעוותים את תורת הרב קוק... (הרב קוק - עמדתו ברורה בנידון)

דווח על תגובה לא ראויה
07.11.2019

12. ואני שואל: איך נוצר העיוות שמישהו חושב שהרב קוק (ההראי"ה והרצי"ה) מעוותים את תורת הרב קוק... (הרב קוק - עמדתו ברורה בנידון)

דווח על תגובה לא ראויה
07.11.2019

13. "וההתנגדויות של רוב רבני ישראל היום לעלות להר הבית נובעות מאותה השורש – דהיינו, חטא המרגלים. אין הסבר אחר." - יש הסברים אחרים אבל אתה מתעלם (כנראה מי שחושד בהם ב"חטא המרגלים" למרות שהם רחוקים)

דווח על תגובה לא ראויה
07.11.2019

14. מורא מקדש מקיימים בעצם אי הכניסה למקום בגלל הקדושה ובגלל הטומאה (אבל כנראה להר הבית מותר להיכנס לשם "טיול" - מה שאס)

הרי אם לא ניתן להתפלל, ויש המון בעיות גם אחרי "הדרכת הטהרה" וכד', אז זה סתם תיירות וזה ממש ההיפך מורא מקדש. אז מה, נתפלל וניצור מהומה בגלל עבירה על החוק? (בלי להיכנס עד כמה הוא מוצדק).
לגרום לשוטר יהודי לפעול נגד יהודים בהר הבית - זו מצווה?
לגרום ליהודי להתבזות בהר הבית כמו שלצערינו קורה - זו מצווה?
להגביר מחלוקת - אפילו לשם שמים - זו מצווה?

עד כמה שבית המקדש היא מצווה לבנות, דוד המלך נצטווה לא לבנות. עדיין אל הגיע הזמן, המציאות לא בשלה. דור שמתעסק במלחמות לא יכול לבנות את המקדש. כנל לגבי אחדות העם. אין לנו ממשלה - אתה רוצה מקדש? בשביל שייחרב יומיים אחר כך???

לא זו הדרך שלימדונו רבותנו מורי הגאולה.
מה שיש לנו פה זה חטא המעפילים - אומרים "לא עכשיו" אז הם עושים "כן עכשיו"....
ללמוד נושא המקדש - כן.
להגביר מודעות למקדש - כן.
להכין מה שניתן כפי שעושים במכון המקדש - כן.
להיכנס למחלוקות - אפילו ראויות - לשם כך, זה לא בניין המקדש אלא ממש חורבן המקדש!
בית המקדש השני לא נחרב בגלל שלא עלו להר או שלא היה מורא מקדש או שלא היו חסידים וצדיקים... וד"ל

דווח על תגובה לא ראויה
07.11.2019

15. הר הבית (דוד)

הבעייה של הכותב המעודד עלייה שהוא לא "מדבר" הלכה אלא פילוסופיה ולא כך פוסקים הלכה למעשה בישראל.
אלה האוסרים מדברים הלכה

דווח על תגובה לא ראויה
07.11.2019

16. יעקב לא נאמן (אבי)

אוי יעקב לא נאמן כמה טיפשות נוזלת לך מן הפה עפר לפיך שאתה מנסה לעוות את דברי תלמידי חכמים שאסרו לעלות להר הבית ומי שעולה חייב כרת איך אתה לא מפחד לפחות על ספק כרת

דווח על תגובה לא ראויה
08.11.2019

17. ל-10 (דביר)

לא נכון. ראה בהקדמה ליביע אומר ולילקוט יוסף, והביא את הדברים גם בספר הר הבית כהלכה, שאין כל איסור לת"ח הראוי להוראה לפסוק אף כנגד גדולי ישראל. פוק חזי.

דווח על תגובה לא ראויה
08.11.2019

18. על מה הדרמה הגדולה? (אני)

מה כל כך נורא בכך שהרב יהושע הביע עמדה המתנגדת לעלייה להר? אני אישית תומך בעלייה להר אבל אין שום טעם להתעלם מהמחלוקת ההלכתית סביב הנושא.
ל-2 הגישות יש על מי לסמוך וכל אחד שיפעל על פי ראייתו והשקפתו, עד שנזכה בע"ה לעלות לרגל לבית המקדש.

דווח על תגובה לא ראויה
08.11.2019

19. עוד מבולבל שמבלבל אחרים (USA)

דווח על תגובה לא ראויה
08.11.2019

20. למה לא (כמוס)

איסור כרת לעלות טמא מת למקדש. בדיוק כמו אכילת חזיר.
חוץ מזה, רוב רובו של עמ"י (הכולל בתוכו את הראי"ה והרצי"ה) לא עלו להר הבית ואף מחו על כך.
הרבנות הראשית לא מתירה לעלות. הרצי"ה אמר על עליה להר הבית: "עוד חתיכת כרת"
כל מי שיש בו קצת מורא חכמים ודרך ארץ ידע ויבין שאסור לעלות ולו רק כי גדולי ישראל אסרו

דווח על תגובה לא ראויה
08.11.2019

21. למה לא (כמוס)

איסור כרת לעלות טמא מת למקדש. בדיוק כמו אכילת חזיר.
חוץ מזה, רוב רובו של עמ"י (הכולל בתוכו את הראי"ה והרצי"ה) לא עלו להר הבית ואף מחו על כך.
הרבנות הראשית לא מתירה לעלות. הרצי"ה אמר על עליה להר הבית: "עוד חתיכת כרת"
כל מי שיש בו קצת מורא חכמים ודרך ארץ ידע ויבין שאסור לעלות ולו רק כי גדולי ישראל אסרו

דווח על תגובה לא ראויה
09.11.2019

22. כבר למדנו מרבותינו (הדר)

שקודם כל "רצה.. בעמך ישראל" אח"כ "לתפילתם שעה" ורק אח"כ "והשב את העבודה", לא לדלג מדרגות!! ה' ירחם

דווח על תגובה לא ראויה
09.11.2019

23. מי שמורד בממשלה לא מודע לסכון, כך בכלל, ובפרט: (מצפון וממזרח תפתח הרעה.)

כל הדיון פה תופס את הטפל ומניח את העקר המושתק שלא רצוי לפרט אותו:
שנוי סטטוס קוו בהר הבית אולי יסיר את ההגנה מהגבול עם ירדן, ויביא התקפה ממזרח שאולי תשמיד את יהודי א"י.
כיון שזה ענין שהשתיקה יפה לו לא אציג ראיות. רק אומר שאם גרשון הכהן יגיד שאני טועה אז נסתתמו טענותי.

דווח על תגובה לא ראויה
09.11.2019

24. הצדוקי של פעם... (אוהב אמת)

הצדוקי של פעם הוא אחד ממטורללי המקדש ששאלה של זמן עד שיטענו שלא רק הרב קוק יתמוך בעלייה להר, אלא אף טיטוס תמך בעלייה להר ואף עשה זאת....

דווח על תגובה לא ראויה
09.11.2019

25. ל-17: השאלה היא מי קובע מה זה "ת"ח שהגיע להוראה", ועוד ברמה שיוכל לפסוק כנגד גדולי ישראל (ואני כבר לא מדבר על העיקרון של "זקן ממרא" שהרעיון )

דווח על תגובה לא ראויה
09.11.2019

26. דיון מגוחך מתנהל כאן (יוחאי)

נכון שיש מי שתומך ומי שמתנגד
ויעשה כל אחד כדברי רבותיו.

אבל הדיון המגוחך כאן בכלל לא עוסק בנימוקים בעד ונגד. אין כאן שקלא וטריא של הלכה, אלא רק משחק מגוחך של 'מה אמר פלוני' ו'מי גדול ממי'.

מביך.

דווח על תגובה לא ראויה
11.11.2019

27. הכותב (כהן)

חצוף ביותר

דווח על תגובה לא ראויה
11.11.2019

28. אסור לעלות להר הבית (יעל)

לא כתוב שדור שלא בנה את המקדש כאילו החריבו; אלא דור שלא נבנה המקדד בימיו כאילו חרב בימיו
ואי אפשר להיטהר בימינו ולעלות להר הבית בטהרה

דווח על תגובה לא ראויה
13.11.2019

29. 1 (John)

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה
המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

כ"ץ וליאון בשוק צילום: דוברות עיריית ירושלים

בחירות בפתח: שר האוצר סייר בשוק מחנה יהודה

קרא עוד