סערת הרב קלנר: "מי שברך" להצלחת דרכן של הבחורילות

לנוכח הסערה סביב דבריו של הרב קלנר, ד"ר יעל לוין מחברת תפילת "מי שברך" חדשה שיש בה בקשה להצלחת דרכן של כלל הנשים הלומדות תורה

חדשות כיפה ד"ר יעל לוין 16/02/18 11:57 א באדר התשעח

סערת הרב קלנר: "מי שברך" להצלחת דרכן של הבחורילות
תפילת נשים, צילום: shutterstock

לנוכח הסערה סביב דבריו של הרב קלנר, תרמתי אף אני את חלקי לשיח זה, וחיברתי לאחרונה תפילת "מי שברך" חדשה שיש בה בקשה להצלחת דרכן של כלל הנשים הלומדות תורה, והמגדילות תורה והמאדירות אותה. כיניתי תפילת זו "'מי שברך' להצלחת דרכן של הבחורילות".

במהלך התפילה מובא מקור בעל חשיבות המיוחס לרבי יהודה החסיד, מייסדה של תורת חסידות אשכנז. מקור זה, שאין לו הקבלה, נדרש ללשון הזכר הננקטת בנוגע לבנות צלפחד "מַטֵּה אֲבִיהֶם" (במדבר לו, ו) (טעמי מסורת המקרא לר' יהודה החסיד, מהדורת לנגה, עמ' 67). קטע זה מטעים שבנות צלפחד היו מבחינת דרגתן שווה ערך לזכרים.

מקור זה נכלל במאמרי "'ויעש להם בתים' - כשהתנ"ך מדבר לנשים כמו לגברים" שעלה לאתר "כיפה" לקראת פרשת שמות תשע"ז. המאמר סוקר התייחסויות בתנ"ך לנשים בצורה הדקדוקית המיועדת לגברים, ובכלל זה ישנן דוגמאות אחדות בפרשת שמות. במאמר הובאו פרשנויות ייחודיות על הכתובים הללו, שיש בהן הידרשות חיובית ביותר כלפי האישה.

 

נוסח התפילה: "מי שברך" להצלחת דרכן של הבחורילות

(תפילת "מי שברך" חדשה נוכח מאורעות השעה לאמירה בשבת הקרובה בכל בתי הכנסת ובכל הישיבות הקדושות)

מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב ואמותינו שרה רבקה רחל ולאה, הוא יברך את כל הבחורילות בעם ישראל הלומדות תורה והמפיצות דברי תורה ברבים. מלך מלכי המלכים יברך את כלל נשי ישראל המגדילות תורה והמאדירות אותה.

יתן ה' את חן נשי ישראל הלומדות תורה בעיני כל רואיהן, ויזכה אותן להאיר את עיני העם כולו לדעת ולהבין שהאישה נבראה בצלם כמו האיש, וכי אף היא יכולה להגיע לדרגות רוחניות גבוהות ולהיות שוות ערך לאיש בלימוד התורה, כמו שמצינו בבנות צלפחד, שדרשו את הכתוב "זֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר צִוָּה ה' לִבְנוֹת צְלָפְחָד לֵאמֹר לַטּוֹב בְּעֵינֵיהֶם תִּהְיֶינָה לְנָשִׁים אַךְ לְמִשְׁפַּחַת מַטֵּה אֲבִיהֶם תִּהְיֶינָה לְנָשִׁים" (במדבר לו, ו), ואמרו: "'מטה אביהם'. 'אביהן' היה לו לומר, אלא כזכרים היו, רבניות, דרשניות, ועוד שהיו במקום זכרים שאמרו אם כבן אנו תחתיכם וכו'" (השוו עם בבא בתרא קיט ע"ב) "ולפי שהיו במקום זכרים כת' 'אביהם'" (טעמי מסורת המקרא לר' יהודה החסיד, מהדורת לנגה, עמ' 67).

הקדוש ברוך הוא יברך אותן וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהן, השתא בעגלא ובזמן קריב, ונאמר אמן.