הרב סתיו, נאה דורש נאה מקיים

אחד מתלמידיו הקרובים של הרב ליאור, ומי שהיה שותף בעריכת שניים מספריו, מגיב לביקורת של הרב דוד סתיו על רבו וטוען כי בדבריו עלתה טעות בעובדות וכי ספרו לא נתמך על ידי מי מגדולי הדור

אריאל יוסף פריימן
ז באדר התשעח
,
22 בפברואר, 2018 14:33
טעה בתגובתו? הרב סתיו

טעה בתגובתו? הרב סתיוצילום: פלאש 90. דוד ועקנין

אפתח בדברים בהם חתם הרב דוד סתיו בתגובתו לביקורת של הרב דוב ליאור: "מצפה מתלמידי החכמים בארץ ישראל שהשיח שלהם יהיה ענייני. כשיש ביקורת היא תיאמר גם בצורה נוקבת, אבל בצורה מכבדת, ולא יזרקו לאוויר השמצות וסיסמאות".

מילים יפות, אך יש גם לצפות מתלמידי חכמים שכאשר הם מצטטים "היתרים" של רבנים אחרים, ידייקו בדבריהם.

הרב סתיו כתב: "מי שכתב שחלק גדול מדיני בליעה בכלים לא שייכים היום או שדיני הפרדה בין בשר לדגים לא קיימים היום הוא האחרון שיכול לכתוב ביקורת".

כאחד מעורכי ספרי 'דבר חברון' של הרב דוב ליאור שליט"א אני חש חובה להבהיר כי אמירה זו אינה נכונה! אין כאן המקום להאריך בהצגת הדברים ובמקורותיהם, אך הרב כתב (דבר חברון יו"ד ב, קנג) על נירוסטה בלבד שאינה צריכה הכשרה ואף זאת בהסתייגות: "כיוון שדין זה עלול להתפרש כדבר חדש אין להתיר לכתחילה, ובקשתי היא שיסכימו אתי עוד שני פוסקים ויצטרפו להיתר זה".

הרב ליאור גדול בתורה ובשנים מהרב סתיו ועל כך אין חולק. אף על פי כן, כאשר הוא רוצה להתיר דבר שלא מקובל בקרב הפוסקים הוא לא מתיר לציבור לבדו, אלא מתנה את ההיתר בהצטרפות עוד שני פוסקים. כך דרכה של תורה. האם גם הרב סתיו ביקש שיצטרפו שני פוסקים להיתריו החדשניים? התשובה היא לא.

הרב סתיו הגיב לביקורת (העניינית) שפרסם הרב יואל קטן ב'בשבע' בדף הפייסבוק שלו וכך כתב: "כל המעיין בספרנו יראה כי מעולם לא נכתבה תשובה מפורטת יותר בנושא זה (הפריה לרווקה – א.פ.), וכי עמלנו להתמודד עם כל טיעון הלכתי שהועלה אי-פעם נגד פעולה זו".

יתכן שאכן לא נכתבה תשובה מפורטת יותר, אך מזה דורות מקובל שמחבר ספר אינו משבח את עצמו אלא מבקש הסכמה או מכתב ברכה מאחד מגדולי ישראל וכבר כתב שלמה בחכמתו: "יְהַלֶּלְךָ זָר וְלֹא פִיךָ, נָכְרִי וְאַל שְׂפָתֶיךָ" (משלי כז, ב).

לעומתו, ספרו של הרב ליאור זכה להסכמה מגדולי הדור הרב מרדכי אליהו והרב אברהם שפירא שכתב: "הרב המחבר שליט"א גדול בתורה בכל חלקי השו"ע וכבר אתמחי גברא בפסיקותיו, ויותר ממה שכתוב כאן יש בו, ובקיאותו בש"ס וראשונים ובכל חלקי השו"ע וגדולי פוסקי האחרונים מעידים על גדולתו". 

בשולי הדברים, כתלמידו של הרב איני רשאי שלא למחות כלפי הטענה כביכול הרב ליאור תוקף ב"ביקורת של הבל" ו"אמירות כלליות שאין בהן דבר". טענה זו היא לא פחות מחוצפה כלפי אחד מגדולי וזקני הדור.

אחתום בדברי הרב סתיו בהם פתחתי: "מצפה מתלמידי החכמים בארץ ישראל שהשיח שלהם יהיה ענייני. כשיש ביקורת היא תיאמר גם בצורה נוקבת, אבל בצורה מכבדת, ולא יזרקו לאוויר השמצות וסיסמאות".

הכותב הוא בוגר ישיבת ההסדר 'ניר קרית ארבע חברון' והיה בין עורכי 2 כרכים מסדרת 'דבר חברון'.

יש לכם מה להגיד? שלחו מאמר דעה למערכת
22.02.2018

1. סוף סוף תגובה עניינית (דוד)

מעניין מה הרב סתיו יגיב על זה.

דווח על תגובה לא ראויה
22.02.2018

2. דברי טעם (יהודה)

דווח על תגובה לא ראויה
22.02.2018

3. מה פרוש "גדול בתורה יותר" - מאיזה בחינה ? (אברהם)

דווח על תגובה לא ראויה
22.02.2018

4. בעקרון אני לא קורא ספר שיש בו "הסכמות", והמשכיל יבין. (אבישי)

דווח על תגובה לא ראויה
22.02.2018

5. תשובה ל3 , מה הפירוש גדול בתורה יותר? (אליעזר)

כמו בכל מקצוע - אין בעלי המקצוע שווים ברמתם וביכולתם המקצועית. למשל בכדורגל למרות אלפי שחקני כדורגל הקיימים בשוק - לא כל אחד הוא מסי , בפיזיקה לא כל פרופסור באוניברסיטה הוא אלברט איינשטיין, לא כל שף הוא אהרוני ועל זה הדרך.
באותו צורה למרות שמדובר בשני רבנים הם לא באותו ליגה כלל, ואם היינו רוצים להתיר עגונות , תאמין לי שיחפשו היתר אצל הר' דב ליאור ולא אצל הר' סתיו , למה ? לא בגלל שהוא יפה או כותב ב"כיפה" אלא מפני שהוא מגדולי ישראל החשובים ביותר. הבנת?

דווח על תגובה לא ראויה
22.02.2018

6. הרב ליאור הוא זה שנתן "הסכמה" לספר תורת המלך, נכון? (אדם דתי)

כל מילה נוספת מיותרת.

דווח על תגובה לא ראויה
22.02.2018

7. לחבר אליעזר (3) נפלת כפרי בשל במצודה שטמנתי לך (אבישי)

א. אם אתה עושה גזירה שווה בין רמת הידיעה בתורה (ר"ל תלמוד-תורה, שלא מתחייב מזה שתוביל ל"רבנות") לבין מקצוע/מלאכה בעלמא כגון נגרות, לבלרות או אפילו הוראת פיסיקה באוניברסיטה וכל כיוצ"ב, הרי שאינך מבין מה פיך דובר. (ראה פרוש הרמב"ם למשנה – מסכת אבות ד, ה – לא תעשם וגו').

ב. ברי שהמצדדים בהלכותיו של הרב ליאור לא עושים כך בגלל "ידיעותיו" אלא בגלל השקפותיו.

ג. אם כבר דיברת על ת"ת כעל מלאכה בעלמא, ראוי לך שתדע, שתלמוד תורה אשר הפך לתלמוד-תורה מ ק צ ו ע י הוא האסון הגדול ששבר את כח התורה בישראל. צא ולמד !

דווח על תגובה לא ראויה
22.02.2018

8. הרב ליאור מתיר למעשה בשר ודגים ביחד (גדי)

ללא שום סייג של הסכמת עוד מגדולי הדור לכך לא התייחסת.

דווח על תגובה לא ראויה
22.02.2018

9. למגיב 8 (אריאל)

מדובר בסילוף נוסף של הרב סתיו.
הרב ליאור לא מתיר בשר ודגים יחד!
בדבר חברון יו"ד ב סי' קטו כתב הרב,
שהרוצה לסמוך על המתירים - רשאי.

אם רצונך להכיר את דעת המתירים,
עיין משנה ברורה או"ח קעג, סק"ג ובמג"א
דרכי תשובה יו"ד קטז, טז ובש"ך
ערוך השולחן קטז י
שו"ת 'דעת תורה' יו"ד סימן קטז.

דווח על תגובה לא ראויה
22.02.2018

10. לא מבינה את הבעיה לאכול דגים ובשר באותה סעודה, הרי גם הגויים לא נוהגים ללפף בשר בהמה ודג על אותו מזלג ? (אביה)

אלא מדובר ב"עצה רפואית" של חכם פלוני בגמרא שהרמב"ם השמיט מספרי הרפואה שלו כמו גם את כל שאר אחיותיה שהש"ס מלא מהן.

דווח על תגובה לא ראויה
23.02.2018

11. ל7 (יצחק)

לגבי ב' זה לא נכון, בהשקפה אני בהרבה דברים רחוק מהרב ליאור והוא הפוסק שלי ולא הרב סתיו משום מה

דווח על תגובה לא ראויה
23.02.2018

12. דבריך אינם רלוונטיים (זאב)

לא שייך שהרב סתיו ילך ויבקש הסכמה מעוד כמה פוסקים לשיטתו.דברים כאלה שייכים במחלוקות הלכתיות טהורות כמו שציינת בבליעת כלים או בהתרת עגונות.
פה עומדת בבסיס המחלוקת מחלוקת השקפתית.והרב ליאור,כמו רוב ככל גדולי ישראל , מה לעשות, משוחד להשקפתו (כמו גם הצד השני) ובמקום שאין אנשים צריך להיות איש (אם זה מה שאתה באמת חושב)

זו גם הסיבה שהרב ליאור הגיב כמו שהגיב ולא היה ענייני כי שם נמצאת עמדת המחלוקת ולא פרטים.מה לעשות שרוב המוחלט של גדולי ישראל והפוסקים גדלו בחברה פרימיטיבית והם לא פילוסופים ואנשי מחשבה גדולים.ככה שגם פרימיטיבים ולא מסוגלים להבין את המציאות של אנשים שנולדו וגדלו בחברה המערבית ולא מבינים את צרכיהם ואת צורת מחשבתם ואורח חייהם וממילא במחלוקות השקפתיות דבריהם לא רלוונטיים.
וניתן לראות את זה לפי האינסטינקט השמרני שקופץ לרבנים ברגע שמתחילים לדון בנושאים מהסוג הזה.אז אולי הרב סתיו טועה בפרטים או במסקנות
אבל הוא בטח לא חייב שום דבר לאף אחד ,ואף שבאופן כללי הרב ליאור גדול ממנו ,הרב סתיו הוא בעל כתפיים מספיק רחבות להדיין איתו, ומי אתה בכלל ,כדבריך ,שתדבר אל הרב סתיו ?

כל ההמולה הזו היא פשוט פחד מפני אובדן שליטה על הציבור.מה כל הרעש? לכל היותר הוא טועה .ואנשים יטעו אחריו.הקב"ה לא יעניש על טעות אם לא הייתה שגגת תלמוד (מה שבטח לא היה פה,אני יכול לשער שהמון שעות ושנות מחשבה שהושקעו הובילו לספר הזה.מה שדווקא לא נראה בתגובות מהצד שכנגד)
.מותר לטעות.והזעקה שלך היא לא על ביזוי ת"ח אלא על שפגעו לך באליל (הרב שלך).כמו שקורה באופן תדיר אצל החרדים.זו פשוט רוח הזוהמה החרדית הפשקווילית שחדרה לציונות הדתית יחד עם הרצינות (המבורכת ) ביחס לתורה.

דווח על תגובה לא ראויה
25.02.2018

13. "גדול בתורה יותר מ.." כמה התנשאות.. מעורר דחיה (דוד)

דווח על תגובה לא ראויה
25.02.2018

14. למגיב 12 - גם צודק, גם מקשקש (מקס)

עקרונית מסכים עם טענתך, ששורש הוויכוח אינו הלכתי-נטו
אלא מטא-הלכתי - האם שוללים את החברה המערבית או
נותנים לה לגיטימציה מסויימת, בגבולות ההלכה ורוח-ההלכה.

אבל ההתבטאויות שלך מכוערות מאוד:
הרבנים הפרימיטיביים מול החברה המערבית המתקדמת,
האינסטינקט השמרני ש'קופץ' להם, והרצון שלהם לשלוט.

כמה קלישאות, כמה יהירות, כמה זבל. חבל.

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה

המשך באמצעות

שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון

יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

תהלה פרידמן צילום: ללא קרדיט

תהלה פרידמן עוזבת את יש עתיד: "לא מרגישה בנוח להיות מזוהה עם המפלגה"

קרא עוד