סגור

"לא ייתכן שקהילות תמנענה מנשים להתפלל בבית הכנסת"

בימים האחרונים, רבים מחבריי ומכריי שמחו והתרגשו לשוב לתפילת הציבור בבית הכנסת. אבל לצערי, בקהילות רבות העדיפו לבכר את נוכחותם של חברי הקהילה על חשבון מקומן של חברות הקהילה

הרבנית ד"ר חנה אדלר לזרוביץ'
ב בסיון התשפ
,
25 במאי, 2020 10:03

צילום: Hadas Parush/Flash90

בימים האחרונים, רבים מחבריי ומכריי שמחו והתרגשו לשוב לתפילת הציבור בבית הכנסת. לצערי, שמחה זו לא היתה מנת חלקן של כולן. בקהילות רבות העדיפו לבכר את נוכחותם של חברי הקהילה על חשבון מקומן של חברות הקהילה. בין אם משיקולים מספריים (הגבלת 50 מתפללים בחלל בזמן נתון), ובין אם משיקולי מקום ("הלאמת" עזרת הנשים לצורך יצירת רווחים בין המתפללים) – נשות הקהילה התבקשו לא להגיע לתפילה. במקומות מסוימים אף הגדילו לעשות ופתחו את השערים גם לילדים מתחת לגיל מצוות, בזמן ששערי עזרת הנשים נותרו נעולים וחתומים. 

ההצדקה למהלך היא לכאורה הלכתית שכן נשים אינן יוצרות בנוכחותן "מניין" הדרוש לצורך קיום תפילת הציבור, אך מכיוון שהחידוש השבוע היה בכניסה לבתי הכנסת, ולא בעצם התפילה במניין (שהתקיימה מחוץ לבתי הכנסת במהלך התקופה) – טיעון זה אינו מובן כלל וכלל. במיוחד לאור העובדה שבחלק מבתי הכנסת נשמרו מקומות עבור ילדים שאינם נספרים למניין.

שמעתי מאבי מורי בשם הרב סולוביצ'יק זצ"ל, שאחרי יצירת המניין על ידי עשרה אנשים בוגרים, כל איש ואשה שמצטרפים לתפילה הם חלק מהציבור לעניין תפילה בציבור. מסיבה זו נשים עונות לברכו וקדושה, ואומרות קדיש במניין. הרמב"ם כותב ש"תפלת הציבור נשמעת תמיד ואפילו היו בהן חוטאים אין הקדוש ברוך הוא מואס בתפלתן של רבים" (הלכות תפילה פרק ח הלכה א), ולכן סגירת עזרות הנשים מהווה פגיעה בעבודת ה' שלהן, על אף שהן אינן יוצרות את המניין מלכתחילה.

בית הכנסת, כשמו כן הוא, מקום ההתכנסות של חברי וחברות הקהילה. הקהילה כוללת אנשים, נשים וטף כמאמר הכתוב בספר דברים (לא, יב): "הַקְהֵ֣ל אֶת־הָעָ֗ם הָֽאֲנָשִׁ֤ים וְהַנָּשִׁים֙ וְהַטַּ֔ף וְגֵרְךָ֖ אֲשֶׁ֣ר בִּשְׁעָרֶ֑יךָ לְמַ֨עַן יִשְׁמְע֜וּ וּלְמַ֣עַן יִלְמְד֗וּ וְיָֽרְאוּ֙ אֶת־יְי אֱ-לֹֽהֵיכֶ֔ם וְשָׁמְר֣וּ לַעֲשׂ֔וֹת אֶת־כָּל־דִּבְרֵ֖י הַתּוֹרָ֥ה הַזֹּֽאת". ביטוי זה מוזכר גם ביחס למעמד הר סיני, עליו נקרא בחג השבועות הקרוב: "י֗וֹם אֲשֶׁ֨ר עָמַ֜דְתָּ לִפְנֵ֨י יְי אֱ-לֹהֶיךָ֘ בְּחֹרֵב֒ בֶּאֱמֹ֨ר יְי אֵלַ֗י הַקְהֶל־לִי֙ אֶת־הָעָ֔ם וְאַשְׁמִעֵ֖ם אֶת־דְּבָרָ֑י" (ד,י). קהילות אשר מונעות מנשים להתפלל בבית הכנסת פוגעות בשלמות הקהילה, ובכבוד הבריות של נשות הקהילה.

דוגמה להימנעות מפגיעה בנשים ביחס להגעתן לבית הכנסת, ניתן למצוא בדברי הרמ"א (אורח חיים סימן פח): "יש שכתבו שאין לאשה נדה בימי ראייתה ליכנס לבית הכנסת או להתפלל או להזכיר השם או ליגע בספר... ואפילו במקום שנהגו להחמיר, בימים נוראים שרבים מתאספים לילך לבית הכנסת, מותרין לילך לבית הכנסת כשאר נשים, כי הוא להן עצבון גדול שהכל מתאספים והן יעמדו חוץ". מנהג זה, שאינו נוהג היום ברוב קהילות ישראל, אוסר על נשים להגיע לבית הכנסת בימי הנדה. אך על אף שהרמ"א מציין שבמקומו נהגו להחמיר במנהג זה, הוא פוסק שאין לנהוג כך בימים נוראים מכיוון ש"הוא להן עצבון גדול" להישאר מחוץ לבית הכנסת כשכולם מתאספים בו. 

אף בימינו, כאשר לא ברור כלל עד מתי תימשכנה ההגבלות על מספר המתפללים בבית הכנסת, לא ייתכן שקהילות תמנענה מנשים להתפלל בבית הכנסת ובכך לגרום להן לעצב רב. בחג הקרוב נשים רבות תאמרנה יזכור על יקיריהן. הרחקתן מבית הכנסת ומאפשרות קבלת התמיכה הקהילתית - עלולה להקשות עוד יותר על המעמד. כל קהילה תוכל למצוא את הפתרונות שיאפשרו לכלל חברי הקהילה תפילה במניין וקריאת התורה על פי תנאי המקום ואנשי הקהילה – תוספת מניין בשעה מוקדמת, פיצול מניינים בחללים שונים בבית הכנסת, המשך קיומם של מנייני החצרות ועוד. במיוחד לקראת חג השבועות, עלינו להתאמץ ולאפשר את קבלת התורה המחודשת לכלל הקהילה, בבחינת "ויחן שם ישראל" - כאיש אחד בלב אחד. 

 

 

הכותבת: הרבנית ד"ר חנה אדלר לזרוביץ'-מורת הלכה, רופאה, וחברת ארגון הרבנים והרבניות "בית הלל".
 

25.05.2020

1. אם אין מקום בבית הכנסת הגבר עדיף (נועה)

הוא מחוייב בכך ואת רוצה בגלל "עיצבון" לנשל את מי שחייב???
הבעיה היא לא ה"עיצבון" אלא רגשי נחיתות פמיניסטיים!!! מתי תפנימו שלנו הנשים יש את המצוות שלנו והלואי שנקיים אותן,במקום לחפש את המצוות של הגברים ובכוח להידחף למחוזות שאינן שלנו על חשבונם

דווח על תגובה לא ראויה
25.05.2020

2. תודה על השמעת קול חשוב (נעמה)

גם לנשים יש מקום בבית הכנסת.

דווח על תגובה לא ראויה
25.05.2020

3. בגלל זה אין תוחלת לפמיניזם הדתי - תחושת "מגיע לי" בכל מקרה (ירושלמי)

דווח על תגובה לא ראויה
25.05.2020

4. רבנית??? דמגוגיה זולה (יהודי פשוט)

אינני מכיר את הכותבת, אבל המאמר כולו הוא דמגוגיה זולה ולא דיון הלכתי. הטיעונים שהביאה ממש לא רלוונטים לדיון. גם אם נשים מצטרפות למנין כפי שהביאה בשם הרב סולוביציק (ואשמח לקבל מקור מוסמך לכך), הגיון כאן הוא את מי יש להכניס לביה"כ כשיש מספר מקומות מוגבל. וברור שיש להעדיף הלכתית גבר שחייב בתפילה במנין לעומת אשה שאינה חייבת. זה הכל.
מסיבה זו אפילו בן קטן קודם לאשה, כיון שיש לו חובת חינוך להרגילו במנין (שיתחייב בו כשיגדל) על פני אשה שאף פעם לא מחוייבת במנין.
הנושא של איסור כניסת אשה נדה לביהכ לא רלוונטי לדיון, כי שם מדובר על אשה לעצמה האם תיכנס או לא. (ונהוג שאין בעיה), אך כאן לא מדובר שאומרים להם לא להכנס אלא על סדר קדימות, וכפי שכתבתי מי שמחוייב יותר מבחינה הלכתית - קודם להכנס מבחינה הלכתית.
כמו שאגב בהרבה מקומות עשו, שמי שחייב לומר קדיש, קודם להיכלל באלו שנכנסים לביה"כ לפני מי שאינו חייב לומר קדיש. (אפילו ששניהם גברים!!)
חבל שמפרסמים מאמר שהוא דמגוגיה זולה ולא עניינית.

דווח על תגובה לא ראויה
25.05.2020

5. די שחררו (אבישי)

תהיו גברים (או נשים??) ותעשו סקר לכמה קוראים מאתר כיפה אכפת מדוקטור פמניסטיה

אתם מעלים את זה פשוט כי זה נושא פרובוקטיבי לעוס והרבה יקליקו לאתר כדי להגיב
משעמםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם

דווח על תגובה לא ראויה
25.05.2020

6. תודה! דברים חשובים (אילה)

דווח על תגובה לא ראויה
25.05.2020

7. זה דווקא כן יתכן. (גלידש)

ולא כדאי למצוא סיבות להעלב ולהפגע כל הזמן. בעיתו ובזמנו כולם יחזרו לבית הכנסת.

דווח על תגובה לא ראויה
25.05.2020

8. ליהודי מתגובה מספר 8 (מוריה)

איזה יופי.
איזה צדיק אתה.
פותח את התגובה בבס"ד.
מקסים.
אמנם "תפסיקי לחפור" ו"תפסיקי לבלבל בשכל" קצת פחות מסתדר עם "יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך",
ואמנם אתה בריון מקלדת שמתחבא מאחורי שם בדוי ויורה חיצים בלי לחשוב על הבן אדם שמאחורי כתיבת הכתבה,
אבל היי, אתה פותח את התגובה בבס"ד.
איזה יופי.
איזה צדיק אתה.

דווח על תגובה לא ראויה
25.05.2020

9. תודה רבה (הדס דבורה)

תודה על דבריך.
למניין מצאו כבר פיתרון ואין לזה קשר לפתיחת בתי הכנסת שעניינם תפילה בציבור והתכנסות הקהל כולו. דלתם צריך שתהיה פתוחה לכל.

לא מבינה את מי שבוחר להסתכל על תארייך ולהסיק מכך שהמאמר חייב להיות אקדמי/הלכתי. מצאתי בו לב וראיית המציאות שהלוואי ומנהיגי קהילותינו יאמצו.

דווח על תגובה לא ראויה
25.05.2020

10. יישר כוחך. (נביאה)

דווח על תגובה לא ראויה
25.05.2020

11. מסכימה עם מגיב 4. ענייני ומדוייק (דבורה כהן)

דווח על תגובה לא ראויה
26.05.2020

12. לא צריך להיות ד"ר בשביל להבין (אני)

את המצב ומדוע ביקשו זאת מהנשים

לאן נעלם ההגיון הפשוט?
יש מגיפה, רק מי שחייב בא

דווח על תגובה לא ראויה
27.05.2020

13. מספיק עם זה איזה משועממת. נושא מגעיל כבר. (אריה)

דווח על תגובה לא ראויה
27.05.2020

14. עם כל הכבוד, הכותבת עושה פיל מעכבר (מאירה לוין)

אין כאן שום אפליה, רק סדר קדימות למי שיחזור, והקריטריון מאד ברור: מי שיותר מחוייב מבחינה הלכתית חוזר קודם.
מגיב מס' 4 היטיב לנסח זאת.
גם אני מתגעגעת לבית הכנסת, אך בתור מי שהתורה וההלכה היא המנחה אותה ולא פופוליזם ורגש התשובה ברורה. אני אמשיך להמתין בסבלנות ליום בו יתאפשר לחזור בצורה מלאה.
חבל שהכותבת עושה רעש ומהומה משום דבר

דווח על תגובה לא ראויה
27.05.2020

15. גברים חייבים בתפילה ונשים לא אז מי יכנס קודם? (רונית לוי)

חברות אתן רוצות פמיניזם או תפילה? זה כואב אבל אני ורבות אחרות שדבקות בהלכה נפנה את מקומנו לגברים שחייבים בתפילה עד שנוכל גם אנחנו לחזור.

דווח על תגובה לא ראויה
27.05.2020

16. נשים מקומם בבית.חחחח (משה)

נכון צריך לקחת את מקום הנשים מקומם בבית.אשת חייל מי ימצא.ומי שמצא שתבשל תנקה תביא ילדים תלך לעבוד לנו אין זמן להם אנחנו מתפללים.חחחח צודק הרב.אמן.

דווח על תגובה לא ראויה
30.05.2020

17. יכולות להתפלל אחרי המניין (יוסי)

דווח על תגובה לא ראויה
31.05.2020

18. תפילה לכולם (בבא)

גם גברים וגם נשים יכולים להתפלל ביחידות או מחוץ לבית הכנסת כשאין מנין, וכך עשינו.
ככל שאנחנו רואים עצמינו חלק מהמסורת היהודית, הרי שהחובה להתפלל במנין מוטלת בראשונה על הגברים ולא על הנשים.

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה
המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

מראות ההרס בלבנון צילום: צילום מסך

יותר ממאה הרוגים ואלפי פצועים בלבנון. טראמפ: "מתקפה איומה"

קרא עוד