סגור

פרשת שלח: אי הבנה בין המרגלים למשה

המרגלים הבינו שמשה מבקש לשלוח אותם למשימת ריגול צבאית, להביא מידע על הארץ לצורך כיבושה. אולם משה שלח אותם לצורך היכרות נפשית עם א"י, לצורך קשר אישי עמוק והתאהבות בין העם לארץ לפני הכניסה. דבר תורה מיוחד מבוגוטה, קולומביה

הרב אליהו בירנבוים
כג בסיון התשעח
,
06 ביוני, 2018 11:05
הרב אליהו בירנבוים

הרב אליהו בירנבויםצילום: באדיבות המצולם

06.06.2018

1. הצד הנעלם (משה אהרון)

אי אפשר לזכות בארץ ישראל בלי אמונה

בס"ד

"אז הוחל לקרוא בשם ה'"

"ויקרא משה להושע בן נון יהושע".

"שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל...".

הנה כי כן,כך ציווה הקב"ה למשה .
הדגש להם למרגלים שלרגע לא ישכחו
כי בסופו של דבר אני הוא שנותנה להם את הארץ לבני ישראל.
ושעל כן, לא משנה מה כוחם
של כנענים יושבי הארץ והכל
להוציא מלבם כל פחד.
שהם אשר יצטרכו כביכול להתמודד
אך בכוחם שלהם על כיבוש הארץ.
שאז ברור כי הייאוש יהא להם מצוי.
והנה כיצד מילא משה ציווי חשוב זה
ציווי הנטוע כבר לכתחילה בבסיס המנדט והשליחות .
משה קיים "טקס שליחה"
קרא תוך הטעמה בשמותיהם
של כל המרגלים שנבחרו למשימתם.
ולבסוף לפתע שלף את יהושע .
ושינה את שמו באופן מגמתי ומכוון מטרה.
משם המבטא את כח האדם עצמו.
בבחינת : "הושע" - אתה הושע
ל"יהושע" : ש"יה" יושעכם בכיבוש
והתנחלות הארץ .
הרושם של הטקס כאמור
היה אמור ללוותם את המרגלים
בכל מסעם בארץ ולהכתיב להם:
חוסן ו"אמונה" בצור ישראל
ואשר בדיעבד התברר כי העיקר
אמונה לא היה בהם.

נ.ב. : משה לא היה האדם הראשון אשר שינה שם בבחינת "אז הוחל לקרוא בשם ה' .
יעקב עשה כן :
כששינה שמו של בנימין
מ"בן אוני" לבן- ימין [ימין ה']

והיה אם יש קורא לדברים והיה בהם שביב של קורת רוח ו/או יישוב הדעת
אנא חמישה לצדקה כי ממנה תוצאות חיים של גאולה.
והאומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם
נכתב על ידי Moshe.Aharon , 5/6/2018 1

דווח על תגובה לא ראויה
06.06.2018

2. הצד הנעלם (משה אהרון)

אי אפשר לזכות בארץ ישראל בלי אמונה

בס"ד

"אז הוחל לקרוא בשם ה'"

"ויקרא משה להושע בן נון יהושע".

"שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל...".

הנה כי כן,כך ציווה הקב"ה למשה .
הדגש להם למרגלים שלרגע לא ישכחו
כי בסופו של דבר אני הוא שנותנה להם את הארץ לבני ישראל.
ושעל כן, לא משנה מה כוחם
של כנענים יושבי הארץ והכל
להוציא מלבם כל פחד.
שהם אשר יצטרכו כביכול להתמודד
אך בכוחם שלהם על כיבוש הארץ.
שאז ברור כי הייאוש יהא להם מצוי.
והנה כיצד מילא משה ציווי חשוב זה
ציווי הנטוע כבר לכתחילה בבסיס המנדט והשליחות .
משה קיים "טקס שליחה"
קרא תוך הטעמה בשמותיהם
של כל המרגלים שנבחרו למשימתם.
ולבסוף לפתע שלף את יהושע .
ושינה את שמו באופן מגמתי ומכוון מטרה.
משם המבטא את כח האדם עצמו.
בבחינת : "הושע" - אתה הושע
ל"יהושע" : ש"יה" יושעכם בכיבוש
והתנחלות הארץ .
הרושם של הטקס כאמור
היה אמור ללוותם את המרגלים
בכל מסעם בארץ ולהכתיב להם:
חוסן ו"אמונה" בצור ישראל
ואשר בדיעבד התברר כי העיקר
אמונה לא היה בהם.

נ.ב. : משה לא היה האדם הראשון אשר שינה שם בבחינת "אז הוחל לקרוא בשם ה' .
יעקב עשה כן :
כששינה שמו של בנימין
מ"בן אוני" לבן- ימין [ימין ה']

והיה אם יש קורא לדברים והיה בהם שביב של קורת רוח ו/או יישוב הדעת
אנא חמישה לצדקה כי ממנה תוצאות חיים של גאולה.
והאומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם
נכתב על ידי Moshe.Aharon , 5/6/2018 1

דווח על תגובה לא ראויה
06.06.2018

3. אמיתה של תורה (משה אהרון)

אי אפשר לזכות בארץ ישראל בלי אמונה

בס"ד

"אז הוחל לקרוא בשם ה'"

"ויקרא משה להושע בן נון יהושע".

"שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל...".

הנה כי כן,כך ציווה הקב"ה למשה .
הדגש להם למרגלים שלרגע לא ישכחו
כי בסופו של דבר אני הוא שנותנה להם את הארץ לבני ישראל.
ושעל כן, לא משנה מה כוחם
של כנענים יושבי הארץ והכל
להוציא מלבם כל פחד.
שהם אשר יצטרכו כביכול להתמודד
אך בכוחם שלהם על כיבוש הארץ.
שאז ברור כי הייאוש יהא להם מצוי.
והנה כיצד מילא משה ציווי חשוב זה
ציווי הנטוע כבר לכתחילה בבסיס המנדט והשליחות .
משה קיים "טקס שליחה"
קרא תוך הטעמה בשמותיהם
של כל המרגלים שנבחרו למשימתם.
ולבסוף לפתע שלף את יהושע .
ושינה את שמו באופן מגמתי ומכוון מטרה.
משם המבטא את כח האדם עצמו.
בבחינת : "הושע" - אתה הושע
ל"יהושע" : ש"יה" יושעכם בכיבוש
והתנחלות הארץ .
הרושם של הטקס כאמור
היה אמור ללוותם את המרגלים
בכל מסעם בארץ ולהכתיב להם:
חוסן ו"אמונה" בצור ישראל
ואשר בדיעבד התברר כי העיקר
אמונה לא היה בהם.

נ.ב. : משה לא היה האדם הראשון אשר שינה שם בבחינת "אז הוחל לקרוא בשם ה' .
יעקב עשה כן :
כששינה שמו של בנימין
מ"בן אוני" לבן- ימין [ימין ה']

והיה אם יש קורא לדברים והיה בהם שביב של קורת רוח ו/או יישוב הדעת
אנא חמישה לצדקה כי ממנה תוצאות חיים של גאולה.
והאומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם
נכתב על ידי Moshe.Aharon , 5/6/2018 1

דווח על תגובה לא ראויה
06.06.2018

4. אמיתה של תורה (משה אהרון)

אי אפשר לזכות בארץ ישראל בלי אמונה

בס"ד

"אז הוחל לקרוא בשם ה'"

"ויקרא משה להושע בן נון יהושע".

"שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל...".

הנה כי כן,כך ציווה הקב"ה למשה .
הדגש להם למרגלים שלרגע לא ישכחו
כי בסופו של דבר אני הוא שנותנה להם את הארץ לבני ישראל.
ושעל כן, לא משנה מה כוחם
של כנענים יושבי הארץ והכל
להוציא מלבם כל פחד.
שהם אשר יצטרכו כביכול להתמודד
אך בכוחם שלהם על כיבוש הארץ.
שאז ברור כי הייאוש יהא להם מצוי.
והנה כיצד מילא משה ציווי חשוב זה
ציווי הנטוע כבר לכתחילה בבסיס המנדט והשליחות .
משה קיים "טקס שליחה"
קרא תוך הטעמה בשמותיהם
של כל המרגלים שנבחרו למשימתם.
ולבסוף לפתע שלף את יהושע .
ושינה את שמו באופן מגמתי ומכוון מטרה.
משם המבטא את כח האדם עצמו.
בבחינת : "הושע" - אתה הושע
ל"יהושע" : ש"יה" יושעכם בכיבוש
והתנחלות הארץ .
הרושם של הטקס כאמור
היה אמור ללוותם את המרגלים
בכל מסעם בארץ ולהכתיב להם:
חוסן ו"אמונה" בצור ישראל
ואשר בדיעבד התברר כי העיקר
אמונה לא היה בהם.

נ.ב. : משה לא היה האדם הראשון אשר שינה שם בבחינת "אז הוחל לקרוא בשם ה' .
יעקב עשה כן :
כששינה שמו של בנימין
מ"בן אוני" לבן- ימין [ימין ה']

והיה אם יש קורא לדברים והיה בהם שביב של קורת רוח ו/או יישוב הדעת
אנא חמישה לצדקה כי ממנה תוצאות חיים של גאולה.
והאומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם
נכתב על ידי Moshe.Aharon , 5/6/2018 1

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה
המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

הרמטכ"ל כוכבי בסיור בעוצבת הבשן צילום: דובר צה"ל

הרמטכ"ל בגבול הצפון: "נמשיך לפעול בעוצמה נגד ההתבססות האיראנית בסוריה"

קרא עוד