• דקת קריאה - לפרשת ויקרא

  דבר ה' מוקף משני צדדיו. לפניו באה קריאה ואחריו באה הפסקה, ויש בכך לימוד על ערכו של דבר ה', ועל הצורה שבה יש לקבל דברים גדולים - יש להתכונן קודם לכן, ויש ליתן ריווח לאחר מכן - לעיכול והפנמה של הדברים.

  הרב יהושע ויצמן - ראש ישיבת מעלות

  14/03/03 00:00

 • פנינים לפרשת ''ויקרא''

  על הוכחה, טהורים, על פני המנהיג , מרד ועוד בפנינים לפרשת ויקרא

  13/03/03 00:00

 • איסור אכילת הדם – כי הדם הוא הנפש

  "הטעם לאיסור אכילת הדם , קשה יותר להבנה מהאיסור על בסיס של חוקה...מדוע אסרה התורה את אכילת הדם? מה הקשר בין הדם לנפש? מדוע נבחר הדם כמייצג את הנפש?.."

  ד''ר יצחק קניגסברג

  13/03/03 00:00

 • פנינים לפרשת ''ויקרא''

  על הדבש ועל העוקץ, על הקרבה , קורבן ועוד בפנינים לפרשת ויקרא

  18/01/03 00:00

 • טעמים להקרבת קורבנות

  עפ"י הרמב"ם, מקריבים קורבנות כדי להרחיק מעבודה זרה. הרמב"ן, לעומתו, סובר שמטרת הקורבנות היא לעזור לנו לחזור בתשובה ולקרב אותנו לה', ללא כל קשר למניעת עבודה זרה. – אז מה הטעם באמת להקרבת הקורבנות ?

  ד''ר דניאל קאופמן - מחבר ספר ''חמדות התורה''

  18/01/03 00:00

 • 'אשר נשיא יחטא'

  על הביטוי 'אשר נשיא יחטא' אומרים חז"ל אשרי הדור שהנשיא שלו מתוודה על חטאו ויודע לומר טעיתי חטאתי עוויתי פשעתי.עד שאנו מדברים בנשיאים ובמנהיגים נקשוט עצמנו תחילה. יחשוב כל אחד לעצמו מתי עמד בפעם האחרונה ואמר "טעיתי". ואחר שנלמֵד עצמנו לומר לפעמים "טעינו" רשאים אנו לדרוש כן מאחרים.

  הרב יהושע ויצמן - ראש ישיבת מעלות

  17/01/03 00:00

 • השיבה למקור

  "אדם כי יקריב מכם קרבן לד'"- חז"ל לומדים מכך שצריך האדם לומר מאה ברכות בכל יום כאילו הקריב קרבן … מה הקשר בין הברכות לקרבן ? ואיך זה עוזר לנו כבני אדם..

  ירחם שמשוביץ

  13/01/03 00:00

 • אש שחורה על גבי אש לבנה

  אותם הדברים הנעלמים אשר אין להם הגה, אשר הם למעלה אפילו מהקול קול יעקב, הם תמיד אלה שדורשים הכי הרבה מילים כדי לבטאם ואחרי שנגמרו גם המילים נשארים אנו דוממים ומשתוממים שמא הצלחנו ולו במקצת להעביר לזולתנו את המסר היקר לנו מכל…

  ירחם שמשוביץ

  13/01/03 00:00

 • תורת כהנים

  ספר ויקרא הוא הספר הדן בסוגיות הטהרה כתנאי להשגת הקדושה שהיא המטרה העילאית שעל האדם להשיג, כאמור: "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש"...

  ירחם שמשוביץ

  13/01/03 00:00

 • למהותה של עבודה

  ספר ויקרא מתווה את קוי היסוד לעבודת ד' המתבצעת במשכן, בזמן שהייתם במדבר ומאוחר יותר בביהמ"ק שיבנה בירושלים ויהווה בעצם את השלמתה של גאולת ישראל.

  ירחם שמשוביץ

  13/01/03 00:00

 • וסמך ידו על ראש העולה

  פרשת ויקרא מתחילה בקרבנות הנדבה, ומהם בקרבן העולה. הרב כרמיאל כהן מביא את פרוש הרלב"ג לנושא קורבן העולה, החטא והכפרה.

  הרב כרמיאל כהן

  13/01/03 00:00

 • ''צריך הקדמה לכפרה''

  פרשת אשם גזלות חותמת את פרשת ויקרא :" וְכִחֵשׁ בַּעֲמִיתוֹ בְּפִקָּדוֹן אוֹ בִתְשׂוּמֶת יָד אוֹ בְגָזֵל אוֹ עָשַׁק אֶת עֲמִיתוֹ:.." . כמה עקרונות בסיסים שניתן ללמוד .

  13/01/03 00:00

 • קרבנות אדם

  המאפיין העיקרי של ספר ויקרא הוא העבודה בבית המקדש ובמרכזה עבודת הקורבנות. מה עניין שחיטת קורבנות בימנו אנו?

  הרב יעקב מאיר

  12/12/02 00:00