• פנינים לפרשת ''האזינו''

  שמע ישראל, גשם , אמונה ועוד בפנינים לפרשת האזינו

  02/10/03 00:00

 • יערף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי, כשעירִם עלי דשא וכרביבים עלי עשב

  'שירת האזינו' כתובה בסגנון מליצי וערוכה בתקבולות. יש הרואים בתקבולות חזרות במילים שונות על רעיון אחד. לעומת זאת, יש המגלים רעיונות שונים בהבדלים בין הביטויים. בדרך זו הלך הרלב"ג.

  הרב כרמיאל כהן

  02/10/03 00:00

 • שירת האזינו

  על שירת האזינו נאמר בתורה שהיא עֵד לבני ישראל, מדוע חשובה עדות זו, לכאורה מספיקות הברכה והקללה?

  הרב ישראל רוזנברג

  02/10/03 00:00

 • וכיפר אדמתו עמו

  היאך בפיוס בין ישראל לארצו באה הגאולה לעולם?

  ירֹחם שמשוביץ

  29/12/02 00:00

 • על הדין על האמת ועל השלום

  השנה אנו קוראים את פרשת האזינו בשבת שבין יום הכיפורים לסוכות, ומעיון בהם נוכל לראות איך הפרשה מחברת את הימים הנוראים לחג הסכת.

  ירֹחם שמשוביץ

  29/12/02 00:00

 • כתבו לכם את השירה הזאת

  חז"ל הבינו מהפסוק "ועתה כיתבו לכם את השירה הזאת" כי הציווי הוא על כתיבת ספר תורה ולא על השירה ...ירחם שמשוביץ מסביר למה ואיך..

  ירחם שמשוביץ

  21/12/02 00:00

 • כל התורה כולה על רגל אחת

  בשירה, שלא כמו בפרוזה, ישנו צורך לקרוא "בין השורות", להרגיש את הדברים הכתובים וגם את הדברים שאינם כתובים.על כן נקראת התורה שירה, כיון שישנם בתורה עניינים שאי אפשר לכותבם כמות שהם. רק לב טהור, בעל הכח להרגיש דברי אלוקים חיים יכול להבין ולהשיג את הצד השירי שבתורה - הצד הנשמתי והפנימי שבתורה.

  הרב יהושע ויצמן - ראש ישיבת מעלות

  19/12/02 00:00