אלה הסיבות מדוע לא אוכלים קטניות בפסח

בדרך כלל אין חומרות מפליגות בהלכה היהודית, אך בפסח יש נטייה להחמיר - ורבים מישראל מחמירים מזה דורות באיסור אכילת קטניות בחג |אלה הסיבות המרכזיות לאיסור:

הרב ברוך אפרתי הרב ברוך אפרתי 26/03/23 19:06 ד בניסן התשפג

אלה הסיבות מדוע לא אוכלים קטניות בפסח
אילוסטרציה, צילום: shutterstock

מדוע אסור לאכול קטניות בפסח? אמנם לא מדובר בחמץ, אבל בקהילות רבות בישראל נהגו במשך דורות רבים להקפיד שלא לאכול קטניות במהלך חג הפסח. להקפדה זו ישנם עשרה טעמים, ואלו ששת העיקריים שבהם:

  1.  הדמיון בין עיסה של חיטה, לעיסה של קטנית. שמא יתבלבלו.
  2. הדמיון בין לחם מחיטה, ללחם מקטנית. שמא יתבלבלו.
  3.  שמא השתרבבה חיטה לאריזת הקטנית.
  4.  לדעת חלק מהראשונים אסור לאכול אורז בפסח, מדרבנן, עוד מגזירת המשנה. הם סוברים שרבי יוחנן ראה באורז דגן ממש, בעוד חכמים ראו באורז חמץ האסור מדבריהם. אמנם הלכה לא כמו ראשונים אלו, אך יש שחששו לשיטתם ולכן נמנעו מאורז.
  5.  קטניות הוא מאכל עניים, ובפסח אנו בני מלכים.
  6. חומוס מזכיר את המילה חמץ, שמא יתבלבלו.
קטניות

קטניות צילום: shutterstock

"בפסח יש נטייה להחמיר"

ואמנם בדרך כלל אין חומרות מפליגות בהלכה היהודית, אך בפסח יש נטייה להחמיר, משום שאנו רואים שגם התורה עצמה החמירה, שאסרה לא רק אכילת חמץ, אלא גם הימצאות שלו בביתנו. בנוסף, מכיוון שהחמץ מצוי מאד בכל השנה כדבר מותר באכילה, וגם קטניות, אזי יש יותר סיכוי שיטעו בזה.

הכותב הוא רב בעיר אפרת, יו"ר רבני 'דרך אמונה', מלמד במספר ישיבות גבוהות ומדרשות