חידון ליום כיפור

בואו לבדוק מה אתם יודעים על יום כיפור, חידון לכל המשפחה

חדשות כיפה עזרא מרום 13/09/10 00:00 ה בתשרי התשעא

שאלות

1. פרט חמישה מנהגים שעושים בערב יום הכיפורים?

2. מדוע נוהגים ללבוש בגדים בצבע לבן ביום הכיפורים?

3. ציין שני ענינים הקשורים ליום הכיפורים שמספרם הוא חמש?

4. איזה פסוק אומרים שלוש פעמים לפני תפילת "כל נדרי"?

5. בצילו של איזה עץ ישב יונה הנביא?

6. ציין כמה תוספות או שינויים בתפילת העמידה בעשרת ימי תשובה?

7. באיזו תפילה מוסיפים לפני העמידה את הפסוק: "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני ה תטהרו"?

8. א. באיזו פרשה קוראים בתורה בשחרית? ב. מדוע דווקא בפרשה זו?

9. איזו מסכת בגמרא עוסקת ביום הכיפורים?

10. כיצד נקראת השבת שלפני יום כיפור ומדוע?

11. מדוע קוראים במנחה את ספר יונה? ציין שתי סיבות.

12. א. כמה פעמים אומרים וידוי בתפילות יום הכיפורים? ב. מה משמעות מספר זה?

13. א. מהי התפילה האחרונה ביום הכיפורים? ב. מה משמעות שם זה?

14. כיצד מתממש הביטוי:"מצווה גוררת מצווה" במוצאי יום הכיפורים?

15. מדוע הכהן הגדול לא נכנס לפני ולפנים בבגדי זהב?

תשובות

1. א. כפרות ב. התרת נדרים ג. טבילה במקווה ד. צדקה ה. 39 מלקות

2. כדי לקיים את דברי הנביא :" אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו."

3. א. 5 עינויים ב. 5 תפילות בחג.

4. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה.

5. קיקיון.

6. בתפילת 18 מוסיפים: " זכרנו לחיים"; "מי כמוך" ו"כתוב בספר חיים"; ומשנים את הנוסח ל"המלך הקדוש"; "המלך המשפט".

7. בתפילת ערבית.

8. א. בפרשת אחרי מות ,בספר ויקרא. ב. כי בה מתוארת עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים.

9. מסכת יומא.

10. שבת שובה על שם ההפטרה:"שובה ישראל עד ה אלוקיך" (הושע י"ד)

11. א. בגלל שחזרה בתשובה ביטלה את הגזירה על אנשי נינווה. ב. בה מובלט הרעיון שהקב"ה מלוא הארץ כבודו שהרי גם ממעי הדג שמע את תפילת יונה!

12. א. 10 פעמים. ב. כדי לתקן מה שפגמנו בנאמר ב- 10 הדברות.

13. א. תפילת נעילה. ב. נעילה= בשעה זו ננעלו שערי בית המקדש וגם ננעלים שערי השמים. ג. נעילה = התפילה שמסיימת את היום הקדוש.

14. במוצאי יום כיפור מתחילים כבר בבניית הסוכה לקראת חג סוכות.

15. כי הזהב מזכיר את חטא עגל הזהב ולכן אין קטגור נעשה סניגור.