מדוע לא הייתי מזמין את נפתלי בנט למרכז הרב ביום ירושלים

גם אני לא הייתי מזמין את ראש ממשלת ישראל נפתלי בנט, לחגיגות ציון יום ירושלים ב"מרכז הרב", וברצוני להסביר את טעמי ונימוקי – מנקודת מבט תורנית | כשנבנה גשר נזמין את בנט - הרב בנימין טבדי, ראש בית מדרש בעיר רעננה

הרב בנימין טבדי 29/05/22 08:02 כח באייר התשפב

מדוע לא הייתי מזמין את נפתלי בנט למרכז הרב ביום ירושלים
בנט במרכז הרב. ארכיון, צילום: תקשורת שר החינוך

המשמעות ההלכתית והרוחנית של "ממשלת ישראל"

מבחינה הלכתית ורוחנית, יש משמעות לממשלה שנשענת על רוב יהודי. הרב קוק זצ"ל פסק להלכה (משפט כהן קמד) שבשעה שאין מלך בישראל – חוזרת ה"מלוכה" לעם ישראל שיכול לבחור אנשים מתוכו להנהיג האומה. הרב קוק מסביר, שבאופן זה אמנם אין "מלך" אך יש "מלכות" בעלת תוקף וזכות להנהיג את האומה בכל העניינים הציבורים והלאומיים. ממילא מובן, כי לממשלה נבחרת במדינת ישראל יש מעמד של "מלכות" ויש לה זכות לקבוע בשאלות קריטיות – כגון יציאה למלחמה.

להגדרת ממשלת ישראל כ"מלכות" מבחינה הלכתית - יש גם משמעות רוחנית. הרמב"ם כותב ביחס למלך ישראל "לבו הוא לב כל קהל ישראל" (מלכים ג, ו). כמו שהסנהדרין הם "עיני העדה" המלך הוא "לב העדה" (עי' שם משמואל תצוה-זכור תרעד). בפוסקים מובא, שאפילו על מלכי-ישראל הרשעים, עובדי עבודה זרה ומחטאי הרבים היו מברכים "אשר חלק מכבודו ליראיו" (עי' רש"ש ברכות נח) והיה מצווה לכבדם (המקנה קידושין לא). לא מפני מעמדם האישי אלא מפני שכבודם הוא כבוד ה' והאומה הישראלית.

"מלכות ישראל" רק כנציגת הרוב היהודי

אך יש תנאי-סף על מנת שממשלת ישראל, וראש ממשלת ישראל, יקבלו את המעמד המיוחד הזה, עם המשמעויות ההלכתיות והרוחניות שלו: ממשלה זו צריכה להיבחר על ידי רוב חברי הכנסת היהודים, שנשלחו על ידי רוב העם היהודי היושב בציון. הגר"ש גורן זצ"ל כתב תשובה הלכתית מנומקת (כאן https://ph.yhb.org.il/06-11-08/) בה הוא מסביר ומכריע, שאם מיעוט חברי הכנסת היהודים עושים "יד אחת" עם גויים כדי לשלוט ברוב העם היהודי – אין לממשלה זו זכות לקבוע בעניינים לאומיים ופנים-יהודים.

גם בדורנו, הרב יעקב אריאל שליט"א התייחס למעמדה ההלכתי של ממשלת ישראל הנוכחית. הוא פסק שיש לממשלה כח מנהלתי בלבד, כמו ועד בית, אך אין לה סמכות בשום נושא מהותי ופנים-יהודי, הואיל ואינה נסמכת על רוב הח"כים היהודים.

בין "כבוד מלכות" ל"כבוד מלכות ישראל"

יש לציין שהחלוקה הזו ניכרת בהבדל שבין שתי סוגיות בתלמוד. בסוגיה בכתובות (דף יז) אומרת הגמרא על הפסוק "שום תשים עליך מלך – שתהיה אימתו עליך". מכאן נלמד שיש מצוה לכבד מלך ישראל, ומלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול הואיל וכבוד הוא כבוד כלל ישראל וכבוד השכינה (אפי' אם הוא פסול, ובלבד שהוא יהודי שמקובל על העם – עי' העמק דבר דברים יז, טו).

אך יש סוגיה אחרת במסכת זבחים (דף קב) ששם כתוב "לעולם תהא אימת מלכות עליך" הגמרא מביאה שם שתי ראיות. האחת היא מזהירות משה רבנו בכבוד פרעה, והשנייה במה שאליהו רץ לפני מרכבת אחאב. אך יש לשים לב, שלא הוזכר בכל הסוגיה שם הפסוק המיוחד למלכי-ישראל "שום תשים עליך מלך". מרש"י בסוגיה שם (ד"ה וירץ) משמע שמדובר בעניין של דרך ארץ בלבד ולא מצוה ממש. אך מדוע השוותה הגמרא את הכבוד שיש לרכוש למלכות אחאב לכבוד מלכות פרעה – הלא אחאב הוא מלך ישראל!

אכן בספר מלכים (מל"א פרק יח) מספר פסוקים קודם ריצת אליהו לפני מרכבת אחאב - הנביא מתאר מצב שעם ישראל מואס בהנהגת אחאב שעודד את עבודת הבעל.  העם קורא "ה' הוא האלוהים" ומעתה הוא לא יכול לראות באחאב את מי שמייצג אותו. על כך אומרת הגמרא – שאומנם אין לאחאב מעמד של "מלך ישראל" – אך עדיין יש לכבדו כמו כל בעל שררה – "לעולם תהא אימת מלכות עליך". כמובן, זהו מצב לא נורמאלי ואנו מצווים להקים במדינת ישראל מלכות וממשלה יהודית, המממשת את המדיניות של הרוב היהודי.

ירושלים – עושה שלום בתוכנו

לכן לא מתאים להזמין את מר נפתלי בנט ליום ירושלים. הממשלה שבראשותו - לא מייצגת את הרוב היהודי ואת הלאום היהודי. רוב הח"כים היהודים נגדה. ראש הממשלה ראוי לכבוד כמי שעומד בראש הפירמידה האזרחית – אך לא כמי שקיבל את סמכותו מכח רוב העם היהודי היושב בציון.

לעומת זאת, ירושלים המאוחדת, הכותל והר הבית – הם תכלית הלאומיות והזהות היהודית. כל אלו אינם נושאים "אזרחיים" אלא נושאים פנים יהודיים. כשנבנה גשר – נזמין את בנט. שנרים את כבודה של ירושלים והעם היהודי בארץ ישראל - לא.

בעזרת השם כאשר יהיה ראש ממשלה יהודי שייצג את הרוב היהודי והזהות היהודית והלאומית של מדינת ישראל – נשמח שישתתף עמנו בחגיגות יום ירושלים – העיר שעושה קודם כל שלום בתוכנו, על ידי מנהיגות שבאה מתוכנו ומייצגת את הרוב היהודי. "מִקֶּרֶב אַחֶיךָ תָּשִׂים עָלֶיךָ מֶלֶךְ לֹא תוּכַל לָתֵת עָלֶיךָ אִישׁ נָכְרִי אֲשֶׁר לֹא אָחִיךָ הוּא" (דברים יז, טו).  

הרב בנימין טבדי, ראש בית מדרש לשמה להכשרת רבנים, רעננה

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר