לימוד הורים וילדים לפרשת נשא

לימוד הורים וילדים - שאלות ותשובות - לפרשת נשא, מאת הרב ברוך אפרתי. שבת שלום ולימוד פורה ומוצלח

הרב ברוך אפרתי 26/05/20 12:34 ג בסיון התשפ

לימוד הורים וילדים לפרשת נשא
ספר תורה, צילום: shutterstock

שאלות

1 .התורה מתארת חזרה בתשובה- "וְהִתְוַּדּו אֶת חַטָאתָם אֲשֶר עָׂשּו וְהֵשִיב אֶת אֲשָמֹו בְרֹאשֹו". תארו כיצד חוזרים בתשובה על חטאים.

2" .אִיש אֹו אִשָה כִי יַפְלִא לִנְדֹר נֶדֶר נָזִיר לְהַזִיר לַד'" – אילו דברים אסור לנזיר לעשות?

3 .האם טוב להיות נזירים ולהמנע מהנאות העולם?

4 .התורה מתארת בפרשתנו את 'ברכת כהנים'. האם תוכלו לומר אותה בעל פה?

5 .ביום הקמת המשכן, הביאו הנשיאים קרבנות. התורה מתארת- "וַיָבִיאּו אֶת קָרְבָנָם לִפְנֵי ד' שֵש עֶגְֹלת צָב". מהן 'עגלות צב'? האם הקריבו צבים במקדש?

6 .בהפטרה מסופר על שמשון הגיבור אשר שפט את ישראל. מה הקשר של הסיפור הזה לפרשתנו?

7 .כיצד ידעו הוריו של שמשון שהבן שלהם יהיה נזיר, עוד לפני שנולד?

8 .כיצד מת שמשון? ומה אמר כשמת? איזו מידה ניתן ללמוד מכך?

9 .פינת ההלכה- אם ראינו את אמא או אבא עושים עבירה בטעות, האם מותר לתקן אותם? כיצד?

 

תשובות

1 .ביאר הרמב"ם- " אומר החוטא- אנא ה' חטאתי עוויתי פשעתי לפניך, ועשיתי כך וכך, והרי ניחמתי ובושתי במעשיי, ולעולם איני חוזר לדבר זה". יש להתחרט, להתוודות בפני ד', ולא לשוב עוד לחטא בעתיד

2 .סיכם הרמב"ם – "שיגדל הנזיר שיער פרע ולא יתגלח, שלא ישתה הנזיר יין ולא תערובת יין או צימוקים, ושלא יטמא למתים".

3 .במסכת תענית אומר ר' אלעזר בשם רבי שנזיר הוא חוטא משום שהוא בחר להצטער ולהימנע משמחת היין. אך אם אדם מגיע לנזירות ולהפרתה מתוך יראת שמים, הוא צדיק. כתיאור ר' שמעון הצדיק במסכת נדרים- "פעם אחת בא אדם נזיר מן הדרום וראיתיו שהוא יפה עיניים וטוב רואי וקווצותיו סדורות לו תלתלים, אמרתי לו: בני מה ראית להשחית את שערך הנאה? אמר לי: רועה הייתי לאבא, והלכתי למלאת מים מן המעיין ונסתכלתי בבבואה שלי ופחז עליי יצרי ובקש לטורדני מן העולם, אמרתי לו: רשע! למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך, במה שהוא עתיד להיות רמה ותולעה? הרי שאגלחך לשם שמיים. מיד עמדתי ונשקתיו על ראשו, אמרתי לו: בני, כמוך ירבו נודרי נזירות בישראל"

4" .יְבָרֶכְָך ד' וְיִשְמְרֶָך: יָאֵר ד' פָנָיו אֵלֶיָך וִיחֺנֶךָ : יִשָא ד' פָנָיו אֵלֶיָך וְיָשֵם לְָך שָלֹום"

5 .ביאר רש"י- "עגלות מכוסות קרויות צבים". עגלות צב הן עגלות עם כיסוי, לשם המשא במדבר

6 .בפרשה כתובה מצוות הנזיר, ושמשון היה נזיר אלוקים

7 .המלאך התגלה לאם שמשון ואמר לה שבנה יהיה נזיר. ד' תכנן שיהיה לו כוח מיוחד להושיע את ישראל מיד פלשתים

8 .הוא הפיל עליו ועל הפלשתים את הארמון. הוא אמר- "תמות נפשי עם פלשתים". נילמד ממנו את מידת הגבורה

9 .נפסק בשולחן ערוך- "ראה הבן שאביו עבר על דברי תורה, לא יאמר לו 'עברת על דברי תורה!'. אלא יאמר: 'אבא, כתוב בתורה כך וכך'. כאילו הוא שואל ממנו ולא מזהירו. ואביו יבין בעצמו ולא יתבייש"

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר