סגור

פרשת בשלח: בְּחַר לָנוּ אֲנָשִׁים

משה לא התאים למלחמה טבעית, אבל למרות זאת הוא היה שותף במלחמה, לא מלחמה טבעית אלא מלחמה אחרת שהתרחשה במקביל. מפניני המלבי"ם

הרב כרמיאל כהן
יא בשבט התשפ
,
06 בפברואר, 2020 20:15
מדבר

מדברצילום: shutterstock

(ח) וַיָּבֹא עֲמָלֵק וַיִּלָּחֶם עִם יִשְׂרָאֵל בִּרְפִידִם: (ט) וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל יְהוֹשֻׁעַ בְּחַר לָנוּ אֲנָשִׁים וְצֵא הִלָּחֵם בַּעֲמָלֵק מָחָר אָנֹכִי נִצָּב עַל רֹאשׁ הַגִּבְעָה וּמַטֵּה הָאֱלֹהִים בְּיָדִי: (י) וַיַּעַשׂ יְהוֹשֻׁעַ כַּאֲשֶׁר אָמַר לוֹ מֹשֶׁה לְהִלָּחֵם בַּעֲמָלֵק וּמֹשֶׁה אַהֲרֹן וְחוּר עָלוּ רֹאשׁ הַגִּבְעָה:  (פרק יז)

 

יציאתו של יהושע למלחמה נגד עמלק מעוררת שאלה: מה טעם יצא יהושע למלחמה ולא יצא משה? השאלה מתחדדת יותר לנוכח העובדה שבמלחמות סיחון ועוג, שהיו כארבעים שנה לאחר מלחמה זו, נלחם משה ולא יהושע.

כותב המלבי"ם:

"ויאמר משה אל יהושע. הנה במלחמת סיחון ועוג נלחם משה בעצמו כי היתה המלחמה על ידי ה' בנסים גלוים, כמו שכתוב (דברים ג) "אל תירא כי בידך נתתי אותו" כי אז היו ראויים אל הנס, לא כן עתה שה' הסתיר פניו מהם והיו צריכים למלחמה טבעיית, שזה לא היה בכחו של משה, שכל ענינו היה מעשה נסים, ולכן הוצרך שתהיה המלחמה ע"י יהושע, שהוא היה מוכן לרשת את הארץ על ידי מלחמה טבעיית בעזר אלהי בנסים נסתרים כפי הזכות וההכנה לכן צוה אל יהושע".

 

יש הבדל גדול בין משה ליהושע. משה – "כל ענינו היה מעשה נסים"; ולעומתו יהושע – "היה מוכן לרשת את הארץ על ידי מלחמה טבעיית". בפרשייה הקודמת למלחמת עמלק מסופר "עַל רִיב בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְעַל נַסֹּתָם אֶת ה' לֵאמֹר הֲיֵשׁ ה' בְּקִרְבֵּנוּ אִם אָיִן". שם, במסה ומריבה, הוכיחו ישראל שהם אינם ראויים לנסים, ולכן כאשר בא עמלק להלחם עם ישראל נזקקו ישראל למנהיג המתאים למלחמה טבעית. זו הסיבה, לדעת המלבי"ם, שמשה שלח את יהושע לעמוד בראש הלוחמים, ולא יצא להלחם הוא בעצמו.

אמנם משה לא התאים למלחמה טבעית, אבל למרות זאת הוא היה שותף במלחמה, לא מלחמה טבעית אלא מלחמה אחרת שהתרחשה במקביל; ממשיך המלבי"ם:

"משה שלא היה יכול להושיעם אז בכח שבידו להפליא פלאות בנסים גלוים כי ה' הסתיר פניו מהם, בכל זאת יצא לעזרם בתפלתו ולהפיק רצון שלא יהיה החטא מכשילם לפני צורריהם, וגם להשיב את ישראל בתשובה שבזה יעשו חיל. ולפי זה היו פה שתי מלחמות, מלחמה טבעיית על ידי תכסיסי מלחמה שנעשה על ידי יהושע, ומלחמה נפשיית שלחם נגד שרו של עשו המקטרג על ישראל שנעשה על ידי משה".

 

יהושע נלחם "על ידי תכסיסי מלחמה" מלחמה טבעית, ומשה נלחם "מלחמה נפשיית" כנגד "שרו של עשו [סבא של עמלק] המקטרג על ישראל". מלחמתו של משה היתה על ידי תפילה "שלא יהיה החטא מכשילם לפני צורריהם", ועל ידי השבת ישראל בתשובה "שבזה יעשו חיל".

אכן ההבדל באופי שתי המלחמות מחייב אופי שונה של לוחמים, וממשיך המלבי"ם וכותב:

"ועל כן אמר "בחר לנו אנשים", שפירש ר' יהושע [במכילתא] אנשים גבורים. ורבי אלעזר [המודעי] פירש אנשים צדיקים, ושניהם אמת, שמשה במלחמתו הנסתרת היה צריך לאנשים צדיקים לעזרו, ויהושע במלחמתו הנגלית היה צריך לאנשים גבורים, על זה אמר "בחר לנו" לי ולך".

 

שתי דעות מובאות במכילתא ביחס לאופי ה"אֲנָשִׁים" שנדרש יהושע לבחור: גבורים ויראי חטא (צדיקים בלשונו של המלבי"ם). לדעת המלבי"ם אין כאן שתי דעות חלוקות אלא משלימות – "שניהם אמת" – האנשים שנבחרו היו צריכים להיות גם גבורים וגם צדיקים. גבורים לצורך מלחמת יהושע, וצדיקים לצורך מלחמת משה [יש לציין שעל פי כתבי יד מדוייקים של המכילתא התארים "גבורים" ו"יראי חטא" מופיעים גם בדברי רבי יהושע וגם בדברי רבי אלעזר המודעי, וזה בוודאי מחזק את דברי המלבי"ם. ראו גם לשונו של רש"י: "בחר לנו אנשים – גבורים ויראי חטא שתהא זכותן מסייעתן"].

על פי זה מבאר המלבי"ם את לשון הרבים שנקט משה בדבריו: "בְּחַר לָנוּ אֲנָשִׁים" – "לי ולך". בְּחַר אנשים שיתאימו גם למלחמתי וגם למלחמתך [פירוש דומה לזה מצוי כבר בדברי רבי חיים פלטיאל (תלמיד חבר של המהר"ם מרוטנבורג): "לפי הפשט 'לנו' לי ולך כי אתה תעסוק במלחמה ואני בתפילה". וראו גם בלבוש האורה לרבי מרדכי יפה: "... שניהם היו מסייעים למלחמה זה במלחמתו וזה בתפילתו ואם כן שפיר קאמר משה 'בחר לנו' לי ולך... " ].

הבדל נוסף בין שתי המלחמות הוא גם במקום שבו הן נערכות:

"נגד מלחמה הגלויה אמר "וצא הלחם בעמלק", היה צריך לצאת וליפול במחנה עמלק, ונגד מלחמה הצפונה שעשה משה אמר "מחר אנכי נצב על ראש הגבעה" שם יעמוד להתפלל ולהשיב חמה, ובחר בראש הגבעה, שמשם יראהו כל ישראל עומד בפרישת כפים ויכונו תפלתם עם תפלתו, ומתנאי התפלה היא האמונה שיאמין שה' שומע תפלה ושעדיו כל בשר יבואו, ויהיה משה הש"ץ, וישראל מכוונים תפלתם עם תפלתו".

 

מלחמתו של יהושע היתה למטה, בקרב חזיתי במחנה עמלק; ואילו מלחמתו של משה היתה על ראש הגבעה "שם יעמוד להתפלל ולהשיב חמה". אמנם לא די בתפילתו של משה אלא צריך שיהיו ישראל אף הם שותפים בתפילה זו – "ויהיה משה הש"ץ, וישראל מכוונים תפלתם עם תפלתו". לכן עלה משה להלחם על ראש הגבעה "שמשם יראהו כל ישראל עומד בפרישת כפים ויכונו תפלתם עם תפלתו".

06.02.2020

1. בחגורת התנך הפנטסטית הזוהרת עד (כאילו הכל מוצה)

חבל שהעולם הזה לא מעמת ומיתעמת עם המציאות למשל המון סרטי הוליווד בעיקר פנטזיה ספרי פנטזיה מומחזים כמו של סטפן קינג. הם נורא עוזרים להבין את ספר הספרים משדרגים את המוח והמון באמונה. מה איכפת שהוליווד שמאלנית אנצל אותה אנצל כל דבר כדי להבין. ואז מיתעלים מבינים שהתנך הוא ברוח הנבואה. ואז אאורה שדרוג התנך והכי. הוליווד תנכית במיטבה. זה רוחות כה אדירות שממלאות את סיפרי התנך בצחוקו הענק של אלוהים. במיוחד היום מול ירידה ונמיכות כה גדולה ומעציבה. רוחות אליליות פגניות ממלאות אותנו. אז מציבים מולם מול נמיכות זו רוחות רוממות רוחות הנבואה התנכיות. כל התנך כולו בוודאי יציאת מיצרים כולה תעתוע אנסופיע. אני מאמינה שחותם קעקוע זה טמון אצל כולנו אצל כל נשמה ונשמה. זהו קעקוע לתמיד יצוץ בבוא הזמן בבוא מלך הוליווד הבייתה. האחד ויחיד. ידהר בנסיעה בזמן במינהרת הזמן ההוליוודית האמיתית. חחחח.

דווח על תגובה לא ראויה
07.02.2020

2. תורת הבחירה של משרתי הציבור... (משה אהרון עו"ד)

משה ציווה לכלל הדורות כי משרתי הציבור בישראל יהיו נבחרים על ידי התאמתם בכישוריהם ובמגמתם להיות עונים לכלל האנטרסים של כלל ישראל בבחינת "לנו"
המלחמה עם עמלק היא מלחמת ה' ויהושוע בשינוי שמו בתוספת "ה" המסמל שם הוויה הוא הראוי יותר לנהל את מלחמת ה' עם עמלק. מה עוד שהוא גם מצביא הכיבוש והמנחיל לישראל .
והנה על הגבעה אין מקום ללימוד תורה ולהרבה אברכים. לא צריך אותם.
די בגדולי הדור העומדים בראש הגבעה ונושאים תפילה

דווח על תגובה לא ראויה
07.02.2020

3. תורת הבחירה של משרתי הציבור... (משה אהרון עו"ד)

משה ציווה לכלל הדורות כי משרתי הציבור בישראל יהיו נבחרים על ידי התאמתם בכישוריהם ובמגמתם להיות עונים לכלל האנטרסים של כלל ישראל בבחינת "לנו"
המלחמה עם עמלק היא מלחמת ה' ויהושוע בשינוי שמו בתוספת "ה" המסמל שם הוויה הוא הראוי יותר לנהל את מלחמת ה' עם עמלק. מה עוד שהוא גם מצביא הכיבוש והמנחיל לישראל .
והנה על הגבעה אין מקום ללימוד תורה ולהרבה אברכים. לא צריך אותם.
די בגדולי הדור העומדים בראש הגבעה ונושאים תפילה

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה
העברת
מתנות
לאביונים
המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

הרב יהודה מרמורשטיין בראיון מיוחד לחדשות כיפה צילום: חדשות כיפה

מרגש: הסיפור מאחורי עמותת 'עלה'

קרא עוד