פרוייקט הסקי הדתי

כתב האישום המלא כנגד הרב מרדכי אלון

לאור בקשת הגולשים, אנו מפרסמים את כתב האישום המלא כנגד הרב מוטי אלון, כפי שהוגש היום על ידי פרקליטות המדינה

חדשות כיפה 02/11/11 22:48 ה בחשון התשעב

Shalom, צילום: Shalom
Shalom, צילום: Shalom

בבית משפט השלום בירושלים ת"פ 11-11

חל איסור פרסום כל פרט מזהה של המתלוננים

המאשימה מדינת ישראל

באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים - פלילי
רח' עוזי חסון 4 ירושלים, מיקוד 94152
טלפון: 02-6208170 פקס: 02-6246113

- נ ג ד -

הנאשם מרדכי, בן מנחם אלון
יליד 09.12.59
מגדל

כתב אישום

הנאשם מואשם בזה כדלקמן:

א. העובדות:

חלק כללי

 1. במועדים הרלוונטיים לכתב אישום זה שימש הנאשם כראש ישיבת "הכותל" שבעיר העתיקה בירושלים (להלן גם "הישיבה"), וכמנהלה של עמותת "מבראשית" (להלן-"העמותה") - עמותה אשר הוקמה על ידי הנאשם ואחרים למטרת קידום פעולות חינוך בקרב ילדים בבתי ספר ובקרב הוריהם, וזאת בארץ ואף מחוצה לה.
 2. בתקופה הרלוונטית לכתב אישום זה, נודע הנאשם כמנהיג רבני מוערך, שהייתה לו השפעה רבה על ציבור נרחב. ככזה שימש הנאשם, בין השאר, גורם להיוועצות ודמות המהווה משענת עבור רבים שפנו אליו, בין השאר בנוגע לנושאים אישיים ורגשיים בהם נזקקו לסיוע ולתמיכה.

אישום מס' 1

אירוע ראשון:

 1. במועד שאינו ידוע למאשימה במדויק, בסמוך לפני יום 17.7.2005, פנה א' (יליד 1988) אל הנאשם, וזאת לנוכח מצוקה אישית ומשפחתית בה היה נתון.
 2. את פנייתו אל הנאשם יזם א' בעקבות עצה שקיבל מחברו הקרוב אשר נזקק גם הוא בעבר לעצתו של הנאשם בענייניו האישיים.
 3. א' התקשר למזכירתו של הנאשם בעמותה, וקבע באמצעותה פגישה עם הנאשם במשרדי העמותה בגבעת שאול שבירושלים, לשם הגיע כשהוא מלווה בחברו.
 4. זמן מה לאחר הגיעם למשרדי העמותה, ולאחר המתנה במסדרון, הגיע הנאשם ופגש בשניים. הנאשם פנה אל א', ותוך שהניח את ידו סביב צווארו של א' הובילו אל חדרו התיישב על כסא לצד שולחן העבודה וביקש א' לשבת מולו.
 5. הנאשם פתח בשיחת חולין עם א' ושאל אותו לפשר פנייתו אליו. א' החל לשטוח בפני הנאשם את פרטי המשבר אותו חווה, והנאשם האזין לדבריו, תוך שהוא מהנהן בראשו כמביע אמפתיה למצבו של א'.
 6. במהלך השיחה התקרב הנאשם אט אט עם כסאו לעברו של א', ובשלב מסוים הניח את רגלו בין רגליו של א', באופן שהסב לא' אי נוחות.
 7. א' המשיך לשתף את הנאשם במצבו ובמצוקותיו, אך לנוכח אי הנוחות שחש נמנע מלהרחיב בדבריו.
 8. כעבור זמן מה אחז הנאשם בידו של א' וניסה למשוך אותו לעברו על מנת להושיבו על ברכיו. בתוך כך ליטף הנאשם את א' בפניו, ובמקומות שונים בגופו, מעל לבגדיו.
 9. א' התנגד לניסיונותיו של הנאשם להרימו, אך משאחז הנאשם בא' בעצמה, תוך שהפעיל כוח כלפיו, עלה בידו להושיב את א' על ברכיו. הנאשם המשיך ללטף את א', ואף העיר לו על כך שהוא "מתוח".
 10. בעוד א' ישוב על ברכיו של הנאשם, כשהוא מכווץ בניסיון להימנע ממגעו של הנאשם, אמר לו הנאשם כי הוא "דפוק", וכי הבעיה שלו נובעת מהלב, ובזה צריך לטפל.
 11. הנאשם חיבק את א' והמשיך ללטף אותו בחלקי גופו השונים, בין השאר בראשו, בבטנו ובירכיו מעל לבגדיו, ואף קירב את ראשו של א' לכיוון ראשו ונשק על פניו זמן ממושך.
 12. א' מצידו ניסה להתנגד למעשי הנאשם, והתאמץ להימנע ממגע עימו ומנשיקותיו.
 13. בשלב מסוים צלצל מכשיר הטלפון הנייד של הנאשם שהיה מונח על השולחן. הנאשם שחרר את אחיזתו בא' כדי להתפנות לשיחה, וא' חזר והתיישב על הכיסא, כשהוא מותש ממאמציו להתנגד לנאשם.
 14. משהסתיימה שיחתו בטלפון התנצל הנאשם בפני א' על כך שנאלץ להפסיק את שיחתו עם א'. עתה, שב הנאשם ומשך את א' והושיבו פעם נוספת על ברכיו, תוך שהוא ממשיך לדבר עימו. במקביל חזר הנאשם ונגע בגופו של א' באזורים שונים מעל הבגדים. בשלב זה, אף הצמיד הנאשם את פניו של א' לפניו שלו ולזקנו, באופן שהקשה על א' לנשום.
 15. את כל המעשים המתוארים לעיל ביצע הנאשם בא' לשם גירויו המיני.
 16. כעבור זמן קצר, ולנוכח העובדה שמחוץ לחדר המתינו אחרים, הרפה הנאשם מא', הושיבו על כסא, ולאחר שחתם את פגישתם בהשמיעו בפניו את נוסח "ברכת כוהנים", עזב את החדר.

אירוע שני:

 1. במועד שאינו ידוע למאשימה, כחודשיים לאחר האירוע המתואר לעיל, הציע החבר לא' להצטרף אליו לשיעור בישיבת "הכותל", שבראשה, כאמור, עמד הנאשם. א' נאות להתלוות לחבר, ושניהם הגיעו לבית המדרש שבישיבה, שם נכחו מאות תלמידים בשיעור שהעביר הנאשם.
 2. א', אשר לא ידע באותה עת שהנאשם משמש כראש הישיבה, זיהה את הנאשם במקום האירוע רק באמצעות חברו.
 3. זמן קצר לאחר תום השיעור, ובעת שא' המתין לחברו מחוץ לבית המדרש, יצאו החבר והנאשם מבית המדרש יחדיו, כשהנאשם חובק את צווארו של החבר.
 4. החבר הזמין את א' להצטרף אליו ואל הנאשם. בתחילה היסס א' להתקרב אל הנאשם וא', אך לאחר השתהות קצרה הוא קרב אליהם. בעקבות כך, הסיר הנאשם את ידיו מעל החבר ופנה להתעניין בשלומו של א' ובהיכרותם של א' והחבר.
 5. הנאשם נפרד לשלום מהחבר, חבק את א' סביב צווארו והוליכו לחדר סמוך לבית המדרש. עם כניסתם, סגר הנאשם את הדלת, הושיב את א' על ספה שהייתה בחדר והתיישב לצידו.
 6. עד מהרה, ומבלי לנהל עם א' שיחה של ממש, משך הנאשם את א' והושיבו על ברכיו, תוך שהוא נוגע בגופו של א' מעל לבגדיו באופן בוטה, ותוך שהוא מפעיל כוח על מנת לאחוז בא' ולהתגבר על חוסר שיתוף הפעולה מצידו.
 7. במהלך מעשיו המתוארים לעיל חיכך הנאשם את איבר מינו בגופו של א' מעל בגדיו, תוך כדי שהוא אוחז בא' במותניו.
 8. לנוכח גילוי חוסר שיתוף פעולה מצידו של א', ובתגובה לגילויי התנגדותו למעשיו של הנאשם, רטן הנאשם כלפי א' על כי הינו מתוח.
 9. הנאשם המשיך להתחכך בא' ולגעת בגופו מעל לבגדיו, גם בשעה שבשלב מסוים כבה האור בחדר מסיבה שאינה ידועה למאשימה.
 10. בסופו של דבר הרפה הנאשם מאחיזתו בא', והותירו לשבת על הספה כשהוא מותש. פעם נוספת סיים הנאשם את המפגש בברכו את א' בנוסח "ברכת הכוהנים", ולאחר מכן יצא א' את החדר ועזב את המקום יחד עם חברו.
 11. את כל המעשים המתוארים לעיל ביצע הנאשם בא' לשם גירויו המיני.

תיאור העבירות שעבר הנאשם:

 1. במעשיו המתוארים לעיל ביצע הנאשם בא' מעשים מגונים שלא בהסכמתו ותוך שימוש בכוח בשתי הזדמנויות נפרדות.

ב. הוראות החיקוק לפיהן מואשם הנאשם:

מעשה מגונה בכוח- עבירה לפי סעיף 348(ג1) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן-"החוק) (שתי עבירות)


אישום מס' 2

אירוע ראשון:

 1. ביום 29.12.2002, הגיע התלמיד ב' (יליד 1985) לישיבת "הכותל" כתלמיד מן המניין. באותה עת עמד הנאשם בראש הישיבה.
 2. כמו רבים מתלמידיו ראה גם ב' בנאשם מושא להערצה.
 3. במהלך יום 23.1.2003 ארעה תאונה בה נהרג אדם שלב' היה קשר אישי עימו (להלן-"המנוח"). המנוח היה מוכר גם לנאשם.
 4. מאוחר יותר באותו ערב, במהלך תפילת ערבית שהתקיימה בשעה 22:00 בקירוב, באופן שאינו ידוע למאשימה במדויק, הועבר לב' פתק, אשר הנחה אותו להגיע אל הנאשם עם תום התפילה. בין לבין, נודע לב' גם דבר מותו של המנוח. בתום התפילה, הנאשם, שכבר ידע אודות התרחשות התאונה, מיהר לגשת אל ב' והובילו אל חדרו האישי של הנאשם בישיבה.
 5. בתוך החדר, ובמה שנראה היה לב' כביטוי להשתתפותו של הנאשם בצערו, חיבק אותו הנאשם ממושכות וליטף אותו.
 6. לאחר מכן הפנה הנאשם את ב' אל ספה שהייתה מוצבת בחדר, הושיבו עליה והתיישב בעצמו בצמוד לב'.
 7. הנאשם הוריד את משקפיו של ב', הטה את ראשו של ב' והניחו על כתפו, כך שב' נטה בחצי שכיבה אל עבר גופו של הנאשם.
 8. בתוך כך חיבק הנאשם את ב', ולפרקים לחץ את גופו בחוזקה והצמידו לגופו. מדי פעם נשק הנאשם לב' באזור בצווארו ובעורפו, כשהוא מדרבן את ב' לפרוק את כאבו ולבכות. הנאשם אף ביקש מב' לחבקו בחזרה.
 9. כעבור זמן מה השתחרר ב' מאחיזתו של הנאשם וביקש לצאת מהחדר כדי לפרוק את כאבו, לבדו.
 10. ב' יצא את חדרו של הנאשם וירד אל הכותל המערבי הסמוך בלוית רב אחר מהישיבה, שם ביכה את המנוח.
 11. כעבור זמן מה פנה תלמיד אחר מן הישיבה, שזהותו אינה ידועה למאשימה, אל ב' ומסר לו כי הנאשם מחפשו כדי להציע לו להגיע ולישון בביתו. ב' התלבט, אך לבסוף החליט להיענות להצעת הנאשם.
 12. משהגיע ב' לביתו של הנאשם, בהיותם בסלון, שב הנאשם וחיבק את ב' ממושכות. בעקבות כך, בעודם עומדים, הושיב הנאשם את ב' על הספה והמשיך לחבקו ולנשקו. הנאשם אף הורה לב' לנשקו וב' עשה כמצוותו ונישק את הנאשם בפניו.
 13. כעבור רבע שעה לערך חדל הנאשם ממעשיו המתוארים לעיל, ופרש לחדרו לישון בעוד ב' נותר ללון בסלון.
 14. את כל המעשים המתוארים לעיל ביצע הנאשם בב' לשם גירויו המיני.

אירוע שני:

 1. שבועות ספורים לאחר האירועים המתוארים לעיל תאם ב' פגישה עם הנאשם בחדרו של הנאשם בישיבה.
 2. עם כניסתו של ב' לחדר קיבל הנאשם את פניו, באומרו כי התגעגע אליו, וחיבק אותו בעמידה חיבוק ממושך שארך מספר דקות.
 3. לאחר מכן הושיב הנאשם את ב' על הספה שבחדרו וחיבק אותו, תוך שב' מספר לנאשם כי הוא מתקשה להסתגל לישיבה מבחינה חברתית. בתגובה, ותוך כדי שהוא מחבק אותו, אמר הנאשם לב' כי אין לו צורך בחברים מהישיבה, וכי הוא, הנאשם עצמו, יהיה חברו היחיד.
 4. הנאשם המשיך ונישק את ב' בעורפו, בצווארו, באוזנו ובלחיו, ואף תמך בראשו של ב' על מנת שב' ישיבו בנשיקה בלחיו שלו. ב' מילא אחר בקשתו של הנאשם ונישקו מספר פעמים על פניו.
 5. זמן קצר לאחר מכן, משלא קיבל ב' מענה למצוקתו החברתית ולנוכח התנהלותו של הנאשם כלפיו, עזב ב' את הישיבה ועבר ללמוד במסגרת חינוכית אחרת.
 6. את כל המעשים המתוארים לעיל ביצע הנאשם בב' לשם גירויו המיני.

תיאור העבירות שעבר הנאשם:

 1. במעשיו המתוארים לעיל ביצע הנאשם בתלמידו ב' -קטין שמלאו לו ארבע עשרה שנים- מעשה מגונה תוך ניצול יחסי חינוך שהתקיימו ביניהם, וזאת בשלוש הזדמנויות.

ב. הוראות החיקוק לפיהן מואשם הנאשם:

מעשה מגונה בקטין תוך ניצול יחסי חינוך - עבירה לפי סעיף 348(ד)(1) לחוק (שלוש עבירות).

שגיא אופיר, עו''ד
סגן בכיר א' לפרקליט מחוז ירושלים - פלילי

הודעה לנאשם

הנאשם יכול לבקש שימונה לו סנגור ציבורי אם מתקיים בו אחד מהתנאים לזכאות נאשם לייצוג המנויים בסעיף 18(א) לחוק הסנגוריה הציבורית, תשנ"ו - 1995.

הודעה לבית-המשפט בהתאם להוראת סעיף 15א'(א) לחוק סדר הדין הפלילי [ נוסח משולב] התשמ"ב - 1982

המאשימה מודיעה בזאת, כי קיימת אפשרות לפיה יתבקש בית המשפט להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל, אם יורשע בתיק זה.

כתבות נוספות

המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר