שאל את הרב

אונס בעת מלחמה

חדשות כיפה הרב דוד הריסון 25/11/04 18:29 יב בכסלו התשסה

שאלה

בס"ד

שלום רב,

נודע לי ממקור כלשהוא שלגברים מותר לאנוס נשים גויות!!!

רציתי לשאול אם זה נכון, ואם כן אז למה מתירים דבר כזה!!!

לא רק שזה לא מוסרי, אכזרי וברברי!

אלא גם התורה בעצמה אוסרת על מגע בין גבר לאישה שלא במסגרת נישואים!

אני לא רואה כיצד תורתנו המוסרית מתירה דבר כזה...

אשמח לקרוא הסבר לעניין

תודה רבה

תשובה

שלום וברכה
חבל שדברים לא מבוססים עוברים מפה לאוזן דבר הגורם להסיק מסקנות חפוזות, אבל טוב שאת מבקשת הסבר ברור.

ישנו דין המופיע בתורה של "יפת תואר", מדובר על מקרה שבו נתקל חייל יהודי במלחמה באשה גויה ויש לו אכן היתר מאד מסוייג לקיים עמה יחסי אישות.
היתר זה הוא לקיים עמה יחסים פעם אחת בלבד, לדעת הרמב"ם (דבר זה עצמו נתון למחלוקת בגמרא ובפוסקים ויש האוסרים אפילו פעם אחת רק מותר לקחת אותה לביתו כפי שיבואר), גם יחסים אלו עליהם להיות בתנאי צניעות נאותים ולא בשדה בשעת המלחמה.(הרמב"ם כותב-"ומנין שלא ילחצנה במלחמה? שנאמר-והבאתה")
היתר זה כפי שאמרנו מתייחס לקיום יחסים חד פעמיים ורק עם אשה אחת, אין היתר בשום אופן לקחת שתי נשים בגדר זה וזה גם בזמן שהיה מותר לשאת שתי נשים.
בהמשך עליו להביאה לביתו ולהציע לה לעבור גיור, גם אם אינה מסכימה לדבר מיידית ישנה אפשרות כזאת במשך חודש שבו היא יושבת בביתו מגדלת את ציפורניה בוכה את אביה ואת אמה ואם לבסוף היא מחליטה להתגייר היא הופכת לאשתו לכל דבר וגם זאת רק בחלוף חודשיים נוספים סה"כ שלושה חודשים מאז שהביאה לביתו.
כמובן אם אינו רוצה לקחתה או שאינה רוצה להתגייר עליו לשלחה לנפשה "ומכור לא תימכרנה בכסף, לא תתעמר בה וכו'".
צריך לזכור שכל היתר זה מסוייג מאד בתורה והוא רק בבחינת "כנגד יצר הרע דיברה תורה", וישנה אזהרה שאם אדם עושה דבר זה שלוקח לו "אשת יפת תואר", סופו לשנאותה ולהוליד ממנה בן סורר ומורה.
היתר זה ניתן רק במלחמת רשות ולא במלחמת המצווה של כיבוש ארץ ישראל.
לסיכום:
1) תורת ישראל ידועה במוסריותה העצומה בשעת מלחמה, כולל איסור לסגור את מקורות המים של האוייב, עקירת עצי פרי וסגירת דרכי מילוט, פרשת עגלה ערופה כאשר נמצא חלל שאין ידוע מי הרגו ועוד,
2) בימי העבר כשהניצול המיני של נשות האוייב והשבויות היה דבר נפוץ וכמעט בלתי נמנע הציעה התורה אלטרנטיבה עם פסיכולוגיה עמוקה בצידה.
3) מתוך ידיעה שחייל עלול להתפתות ולנצל את המצב שבהם נשים נתונות למרותו ולחסדיו ולנצלם ובמיוחד כאשר איש לא יכול לצלם את מעשיו הציעה לו התורה הצעה מתוחכמת.
4) כאשר ישנה אשה שאתה מרגיש שאתה מעוניין ליצור עמה קשר מיני, דע לך שקשר מיני חד פעמי יחייב אותך לקחת את מלוא האחריות ולקשור את גורלה בגורלך, והפעם הבאה שתוכל לקיים עמה יחסים יהיה רק אולי בעוד שלושה חודשים.
5) דע לך שהתורה אינה חפצה במהלך זה ולא תצמח מזה כל טובה אלא רק רעה כאמור.
6) אם התורה היתה אוסרת לחלוטין היו החיילים נוהגים "כרצונם", כפי שהתורה מעידה, לעיתים עדיף לומר "מותר, אבל..." מאשר לומר "אסור".
ועכשיו תאמרו אתם, היש תורה מוסרית מזאת?
בברכה

כתבות נוספות