סגור

הבורא, התנ"ך האבולוציה ושאלות באמונה

איך אפשר לדעת שהתנ"ך נכון? שבאמת יש אלוקים? ואיך זה מסתדר עם האבולוציה? איך אפשר להוכיח שמעמד הר סיני באמת קרה? למרות שזה היה מול כל העם, יש משנה ברורה שאומרת שהתורה נמסרה למשה ומשה מסר ליהושע ויהושע מסר לזקנים והם מסרו לבני ישראל לכן המעמד לא היה מול כל העם. ואיך אפשר בכלל להאמין במשהו כל כך נזיל? אין לי באמת אפשרות לדעת האם אלוקים קיים ואין הוכחות או אפילו ראיות לכך שבני ישראל באמת קיבלו את התורה בהר סיני והיו עבדים במשך שנים במצרים. ואם התנ"ך כל כך מושלםלמה יש בו הרבה פירושים ופסיקות והלכות? למה לא לתת הלכה בתורה וזהו? איך אני באמת יכולה לדעת שהתורה בעל פה אמיתית ונמסרה יחד עם התורה וזה לא סתם אוסף של אגדות שהועברו במשך שנים בעל פה (מה שיכול לגרום לשיבושים בה)

תודה רבה!

תוכן התשובה:

שלום לך

השאלות שלך הן שאלות נהדרות!

אם הייתי צריך לסכם אותן הייתי בעצם אומר שזה נוגע בתורה, שבעל פה ושבכתב, ובאמונה שלנו.

הענין הוא שאי אפשר לסכם את השאלות ככה.

למה?

כי מרגיש שדווקא בין השאלות שלך השאלה אולי העיקרית היא הידיעה שמה שאת עושה הוא נכון? איך את יודעת שהוא אמיתי?

ובשביל זה באמת צריך אמונה!

איך?

הבורא, התנ"ך והאבולוציה

במובן מסוים הדברים תלויים האחד בשני.

מצד אחד אי אפשר להוכיח את קיומו של הבורא, אחרת זו היתה ידיעה ולא אמונה.

מאידך, זה כל כך ברור שהוא קיים כאשר מסתכלים על התגשמות חזון הנביאים שהיא מוזכרת בתנ"ך.

אנו רואים את שיבת ציון ואי אפשר שלא להסתכל בדברי הנביאים ולהגיד אכן יש בורא לעולם!

בנוסף, כאשר עדין יש מחשבות על זה אנו גם חוזרים לשאלה ראשתית ואולי ילדותית של 'מי ברא'.

בסוף, הכל מתנקז לנקודה אחת שממנה הכל נוצר ונקודה אחת שיצרה את הכל.

באמונתנו הוא הסתכל בתורה וברא את העולם.

משפט שיש לו המון משמעות, אבל לעניינינו אני רוצה להכווין אותנו למשמעות שהתורה שזורה במציאות עצמה.

זה אומר.

שזורה לא רק כי מצאו תבניות אבן בירדן על בריחת העמים מישראל. כן, העמים המוזכרים בתנ"ך.

לא רק כי יש ממצאים ארכיאולוגים שמאששים את התקופות השונות ומה שקרה בהן.

אלא התורה היא חלק מהמציאות, ואל הנקודה הזו נחזור לגבי תורה שבעל פה.

מה שאני בעצם מנסה להגיד שגם הבורא וגם התורה מוכחים מתוך המציאות עצמה - רק צריך להכיר את המציאות ואת התנ"ך עצמו בשביל לראות את זה.

אבל באמת השאלה המתבקשת היא איך זה מסתדר עם תורת האבולוציה.

לכאורה מדובר בתיאוריה שלא קושרה באלוקות בכלל.

יש את הגישה של הרב קוק, שחשוב להכיר, אבל לא עליה ארחיב בתשובה הזו.

במקום, אני רוצה להרחיב בדברים של אחד מתלמידיו של החזון אי"ש, הרב גדליה נדל זצ"ל (שנפטר לפני כ17 שנים).

הא כותב:

"התיאור של יצירת האדם מן העפר הוא בדרך משל ומליצה. הקב"ה לא לקח כף עפר וגיבל אותה במים, כמו שעושים הילדים בגן... בריאת האדם בצלם א-לוקים זהו סופו של תהליך ארוך, שראשיתו ביצור לא שכלי, השייך לקטיגוריה של בעלי החיים, ההולך ומתקדם על שניתן לו השכל האנושי, ובמקביל גם הצורה הפיסיולוגית של האדם המוכרת לנו... ההוכחות של דרווין, ושל חוקרי המאובנים, לקיומם של שלבים קודמים כאלה, נראות משכנעות. הטעות של דרווין היא בראייה הכללית של הדברים, המתחמקת מן השאלה איך נוצרו השינויים. אך עם ההכרה ברצון האלוקי הפועל בטבע באמצעות המלאכים - אין לנו שום צורך לשלול את תיאור המאורעות כפי שהחקירה המדעית מציגה אותם..".

בסופו של דבר, מה שהרב נדל אומר זה שיש תהליך אביוציונלי אבל מי שהוביל אותה זה הבורא ודרווין, אבי תורת האבולוציה, לא הסתכל על מה גרם לשינויים אלא רק תיאר אותם.

השינויים לא קרו סתם אלא היה כח אלוקי שהוביל אותם.

אמנם כל זה לא מסביר את תורת האבולוציה שהתורה עברה - לשינויים ולדעות בתורה שבעל פה.

התורה הנזילה שניתנה בהר סיני

אחד הגמרות היותר תמוהות לי בנערות היתה על המעשה של משה רבנו שיושב בסוף בית המדרש (שאז מי שישב מקדימה היה היותר חכם ובאחורה הפחות) כשרבי עקיבא מלמד.

הגמרא מעידה שמשה רבנו לא מבין כלום וזה מתיש אותו.

מה יישב את דעתו?

כששאלו את רבי עקיבא מאיפה זה נלמד והוא ענה 'הלכה למשה מסיני'.

זו גמרא נפלאה אבל היא מעלה את השאלה המתבקשת - אם משה רבנו לא הבין אז מה כל כך מיישב את דעתו שזה הלכה למשה מסיני אם הוא לא מבין?

אחת התשובות שהולכות איתי כבר שנים קשורה בגישה שהרמח"ל אומר והיא שהתורה היא ספר כללים ולא ספר חוקים מפורט.ט.

התורה, ומתוך כך תורה שבעל פה, לא מבקשת לתת תשובה נקודתית לכל סיטואציה.

הרי אין לנו שם הלכות חשמל.

מה כן יש?

עקרונות שקשורים בחשמל - אם זה מצד האש שבו או מצד הבניה שבסגירת מעגל חשמלי (והאמת, היו גם פוסקים שבהתחלה לא הבינו את מהלך האש ורצו להשוות את זה לאש אלוקית כמו האש בסנה).

למה זה ככה?

כי כמו שאמרנו לפני זה התורה קשורה במציאות והמציאות משתנה והתורה היא תורת חיים ולא תורה סטטית.

ספר חוקים שניתן ונשאר כפי שהוא.

עד כמה שזה משהו שהוא דומם הוא כל כך חי!

לכן, יש דעות שונות על פי תפיסות שונות של התורה שבעל פה והיישום העקרונות בפועל, בתוך המציאות.

התורה אמנם ניתנה לישראל, אבל בתחילת הדרך היה סדר מאוד ברור של מי שיש לו את העקרונות הללו.

"משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע וכו'". זה הדרך של מי שבעצם הנחיל את העקרונות וזה גם מה שחלק ממפרשי המשנה כותבים על משנה זו באבות, שבאמת היתה מסורת אחת ורק בהמשך היא התפצלה.

הפיצול הזה כיום אמנם מביא דעות שונות אבל הוא גם מביא לפריון למדני כשמנסים ליישם את כללי התורה בתוך המציאות המתפתחת שאנו חיים בה.

לכן, הכל נמצא בתורה אבל אולי לא כמו שציפית. יש את העקרונות אבל זה לא חוברת הרכבה כמו של איקאה.

אמנם, בגלל שהרבה מזה הוא תורה שבעל פה אכן יש גירסאות שונים, לפעמים שינויים בין המשנה לברייתא (משניות שלא נכנסו לשישה סדרי משנה) ואפילו בגמרא מראים על שיבושי גרסאות במשנה.

יחד עם זאת, מדובר בעקרונות.

כל זה הוא מדהים ובכלל לא סותר את מעמד הר סיני א ניתנה תורה שבכתב ואיתה תורה שבעל פה.

מעמד הר סיני היה לעיני על העם ולא לפרט, לכן זה גם משהו שאי אפשר להכחיש.

אמנם אם היה סיפור אחד שמשתנה עם הזמן היה אפשר להכחיש אותו, אבל לא משהו שקורה לכולם ולכן זה מדהים שדווקא בעידן שלנו, שיבת ציון, התגשמות חזון הנביאים, אנו רואים איך הסיפור המכונן של יציאת מצרים ומעמד הר סיני הוא אותו דבר.

התורה היא אותה תורה! אין לה גרסאות רבות כמו שיש לברית החדשה או לקוראן (שבהם יש גרסאות בהן יש השמטות של ספרים שלמים, שלא לדבר על פסוקים או מילים).

משהו כזה שלא עבר שינוי ונמסר מדור לדור בכל התפוצות, גם כאלו שלא היינו מודעים אליו, מעיד על משהו.

הוא מעיד על אמיתות בדבר.

אני מקווה שהדברים נתנו כיוון ומחשבה לשאלות הנפלאות ששאלת.

כמובן אם יש עוד שאלות בנושא זה או בנושאים אחרים את יותר ממוזמנת לשאול.

הרבה הצלחה,

נתנאל

(14)

התשובה התקבלה מחברים מקשיבים,
ב באייר התשפא
,
14 באפריל, 2021
לקריאה נוספת
15.04.2021

1. אפשר לדעת שזה נכון רק ממעמד הר סיני ותגובות העולם (נדב)

במעמד הר סיני התורה התקבלה לעיני כל העם. אי אפשר לשכנע עם שלם שהוא היה באירוע שלא קרה. ואם היו אומרים שזה אירוע שקרה מזמן ומכריחים אותם לקבל זאת הם גם לא היו מקשיבים. הם היו אומרים שאבותיהם ואבות אבותיהם היו מספרים להם על דבר כזה. אי אפשר לשכנע עם שלם שכולו היה באירוע שלא התרחש. בגלל זה רוב האנושות מאמינה בתורה (נוצרים ומוסלמים).
הם פשוט מאמינים שהיה לזה המשך.

בנוסף אפשר לדעת שזה נכון לפי תגובות העמים עד ימינו.
ולראייה- אם יש סיפורים מיפן מהמיתולוגיה היפנית - אף אחד בעולם לא מתייחס אליהם.
סיפורים על טבעיים מפורטוגל - לאף אחד לא אכפת. העולם לא התייחס ברצינות לאף סיפור.
לעומת זאת, רק אחרי מעמד הר סיני וקבלת התורה פתאום רוב האנושות שכנעה את עצמה שזה נכון אבל היה לזה המשך, והם מאמינים בתורה לא פחות מהיהודים.
רק לתורה של אלוקים יכולה להיות כזאת השפעה על בני האדם.

לסיכום, אם לוקחים בחשבון את מעמד הר סיני, לעיני עם שלם שאישר זאת,
ואת התגובה המטורפת של העולם שמעולם לא הגיב ככה לאף סיפור,
אפשר לדעת בוודאות שהתורה נכונה.
תגובת הרב:
תודה רבה על התוספת החשובה.
האמת, בהרבה תשובות אני מביא את הנקודה הזו של הר סיני מעמד מכונן מבחינת האמונה מצד התפיסה האמונית ומצד האמת.
אמנם, חשוב לי לחדד.
זה לא ענין אם העולם מתייחס אליו או לא, כי לא כל העול מתייחס אליו ויש מקומות שבהן האמונות הקודמות תופסות מקום, גם אם לא כמו של פעם.
זה שיש סיפור שעובר מדור לדור מכל העולם כמי שמזדהים כיהודים אומר דבר מה.
זה שהתנ"ך נשאר אותו דבר בכל מקום, בשונה מהברית החדשה או הקוראן שי שלהם נוסחאות ואפילו שינויי ספרים שכלולים בה זה לא דבר של מה בכך

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה
המשך באמצעות
שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון
יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר