• SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget-cc-by צילום: SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget-cc-by

  מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?

  המקור של נטילת הידיים בבוקר הוא בטקס ההתקדשות של הכהנים בבית המקדש. מה המשמעות של אותה התקדשות ולמה יש צורך לעשות זאת כל בוקר?

  הרב יעקב נגן

  15/03/12 12:35

 • יוחנן חאיק צילום: יוחנן חאיק

  פסוק בתמונה לפרשת פיקודי

  יוחנן חאיק לקח פסוק, נתן לו פרשנות קצת שונה ועכשיו הוא מבקש – גלו את הפסוק המסתתר באיור

  יוחנן חאיק

  15/03/12 11:42

 • ספר הגלות והגאולה

  האם גאולת מצרים היא אירוע חד פעמי או שמה יש לה משמעות לעתיד לבא? הרב פילבר מסכם את ספר שמות

  הרב יעקב הלוי פילבר

  14/03/12 00:45

 • ובערת הרע מקרבך

  עד שלא נוכל להציב אלטרנטיבה תורתית אמיתית למערכת המשפט הפלילי, חובה עלינו להעניק גיבוי מלא לבתי המשפט בישראל ומקביל

  הרב יובל שרלו

  03/03/11 00:00

 • הרי הוא כאחיך

  גם אדם שחטא ונפל ברשת החטא זכאי ליחס של כבוד משעזב את דרכו הרעה וחזר למוטב. אך מה בדיוק הכוונה בכך?

  ד"ר אביעד הכהן

  03/03/11 00:00

 • תכליתו של המשכן

  הסדר של הפרשיות בספר שמות מראה שהתכלית של שיבה לארץ ישראל היא בניין בית המקדש. המשכן במדבר הוא רק דגם. מה תכליתו של בניין המקדש?

  הרב ירחם שמשוביץ

  03/03/11 00:00

 • מנהיג יוצר עם יוצר מנהיג

  משה רבנו מייצר לעם ישראל משמעות ודרך. כיצד יצר משה בהנחיית הקב"ה את סיפורו של עם ישראל?

  משה טור פז

  03/03/11 00:00

 • צריך לדעת לפרגן

  בחיי היום הסוערים מלווים את האדם מתחים, שעלולים לפגום ביכולתו לפרגן. בואו ללמוד ממשה איך לפרגן

  הרב מאיר נהוראי

  03/03/11 00:00

 • חידון לפרשת פקודי

  מה הקשר בין משה רבנו, רבי עקיבא ורבן יוחנן בן זכאי? החידון השבועי למשפחה

  עזרא מרום

  02/03/11 00:00

 • מקומה של השכינה

  בניגוד לשאר הדתות השכינה שלנו שורה דווקא בסתר. הרב שרלו מסביר מה ההגיון שעומד מאחורי ההסתרה

  הרב יובל שרלו

  12/03/10 00:00

 • יחצ צילום: יחצ

  חזק חזק ונתחזק

  עם סיומו של ספר שמות, מסביר הרב דרוקמן על מהותו של ספר שמות ומתוך כך על יעודנו

  הרב חיים דרוקמן

  11/03/10 00:00

 • פקודי המשכן וטוהר הכסף

  מדוע נזקק משה למסור דין וחשבון, על כמות התרומות והשימוש בהן להקמת המשכן? מי ביקש ממנו?

  ד"ר יצחק קניגסברג

  11/03/10 00:00

 • פקודי המשכן

  השמות ´ויקהל´ ו´פקודי´ מבטאים שני צדדים שונים של מטבע אחת: ´ויקהל´ מבטא את האחדות של כלל ישראל, את הקהל הגדול שהיחיד נבלע בתוכו וכמעט שאין לו משמעות וקיום בפני עצמו. לעומת זאת המילה ´פקודי´ טעונה ביאור

  הרב אלעזר אהרנסון, ראש ישיבת הסדר חולון

  11/03/05 00:00

 • ולא יכול משה לבוא

  "...ולא יכול משה לבוא אל אהל מועד כי שכן עליו הענן..." למהלא יכול לבוא ? הרי זה סותר את מה שנאמר כבר קודם...

  הרב ישראל רוזנברג

  18/03/04 00:00

 • כסף פקודי העדה

  איך יתכן שמספר בני ישראל לא התשנה במשך חודשיים?

  הרב ישראל רוזנברג

  18/03/04 00:00

 • מצווים ועושים - לפרשת פקודי

  בעבודת ה' עלינו לשאוף לדרגה זו, כי כל מעשינו יהיו תוצאה של ציווי ה', ולא נפלס בעצמנו דרכים, שיתכן שאינם מקרבות אלא רק מרחקות. ההיצמדות לציווי מבטיחה השראת שכינה בישראל. - לפרשת פקודי.

  הרב יהושע ויצמן - ראש ישיבת מעלות

  07/03/03 00:00