• פנינים לפרשת ''בהר''

  קידוש הטבע, ביטחון, חרות , שבת שבתון ועוד בפנינים לפרשת בהר

  14/05/03 00:00

 • וחֵי אחיך עִמך

  "לפי השקפתם של חכמי ההלכה לדורותיהם בא "וחי אחיך עמך" לאלפנו בינה, כיצד ינהג אדם בזולתו. האם יעדיף אדם את אינטרס זולתו בכל מקרה? כלום ינהג בזולתו בחמלה כל עוד יש לו רווח אישי קטן משלו? או שמא מחויב הוא בהגנת אינטרס של הזולת כל עוד אין הוא עצמו נפגע כלל?.."

  ד''ר ישראל צבי גילת - המכללה האקדמית נתניה

  14/05/03 00:00

 • האור שבקצה המנהרה

  בפרשת התוכחה מופיעים פסוקים הנותנים תקוה לעתיד טוב יותר.דוקא בעומק התוכחה, כשהארץ שוממה, ניתן לראות ביתר שאת כי עם ישראל נשאר קשור לארצו.

  הרב יהושע ויצמן - ראש ישיבת מעלות

  18/01/03 00:00

 • טבעיות וקדושה

  כאשר אנו קוראים בפרשתנו, קשה לנו שלא להתפלא על מה עושה פרשה זו במקומה, שהרי ברכות וקללות על קיום והפרת הברית מופיעות בסוף ספר דברים במקום הראוי להם בסיומה של התורה; כך שלאחר שנתנו כל החוקים והציווים באה הברית, לשמרי מצוותיו ולעברי עברותיו. אך מה מקומה כאן בסיום ספר הקדושה והטהרה באמצעה של התורה?

  ירחם שמשוביץ

  18/01/03 00:00

 • כי לי כל הארץ

  מה מחפשת פרשת השמיטה בסוף ספר ויקרא?כיצד מתקשר איסור מכירת הארץ לצמיתות ופרשת שילוח עבדים?

  ירׂחם שמשוביץ

  18/12/02 00:00

 • דודו או בן דודו יגאלנו

  איך מגיעים אנו משבת בראשית לשבת הארץ לגאולת העולם?

  ירׂחם שמשוביץ

  18/12/02 00:00

 • טבעיות וקדושה

  מה עושה פרשת הברכות והקללות בסוף ספר הקדושה? מדוע השכר והעונש מתתבטאים בדברים גשמיים ולא רוחניים?

  ירׂחם שמשוביץ

  18/12/02 00:00

 • מה ענין שמיטה אצל הר סיני

  מה ענין שמיטה אצל הר סיני - לא סתם שאלה מקנטרת אלא שאלה שהתשובה אליה קצת מורכבת...

  הרב שלמה יוסף זוין

  14/12/02 00:00