• הדף היומי צילום: shutterstock הדף היומי

  שיעור על הדף היומי - מסכת פסחים דף עג

  הדף היומי, מסכת פסחים דף עג, לומדים את הדף היומי עם הרב מתניה ידיד בעשרים דקות. הצטרפו עוד היום ללימוד היומי במסכת פסחים. ובעזרת השם, תזכו גם אתם לסיים את הש"ס

  הרב מתניה ידיד

  31/01/21 15:58

 • הדף היומי צילום: shutterstock הדף היומי

  שיעור על הדף היומי - מסכת פסחים דף עב

  הדף היומי, מסכת פסחים דף עב, לומדים את הדף היומי עם הרב מתניה ידיד בעשרים דקות. הצטרפו עוד היום ללימוד היומי במסכת פסחים. ובעזרת השם, תזכו גם אתם לסיים את הש"ס

  הרב מתניה ידיד

  31/01/21 15:58

 • הדף היומי צילום: shutterstock הדף היומי

  שיעור על הדף היומי - מסכת פסחים דף עא

  הדף היומי, מסכת פסחים דף עא, לומדים את הדף היומי עם הרב מתניה ידיד בעשרים דקות. הצטרפו עוד היום ללימוד היומי במסכת פסחים. ובעזרת השם, תזכו גם אתם לסיים את הש"ס

  הרב מתניה ידיד

  31/01/21 15:57

 • הדף היומי צילום: shutterstock הדף היומי

  שיעור על הדף היומי - מסכת פסחים דף ע

  הדף היומי, מסכת פסחים דף ע, לומדים את הדף היומי עם הרב מתניה ידיד בעשרים דקות. הצטרפו עוד היום ללימוד היומי במסכת פסחים. ובעזרת השם, תזכו גם אתם לסיים את הש"ס

  הרב מתניה ידיד

  31/01/21 15:57

 • הדף היומי צילום: shutterstock הדף היומי

  שיעור על הדף היומי - מסכת פסחים דף סט

  הדף היומי, מסכת פסחים דף סט, לומדים את הדף היומי עם הרב מתניה ידיד בעשרים דקות. הצטרפו עוד היום ללימוד היומי במסכת פסחים. ובעזרת השם, תזכו גם אתם לסיים את הש"ס

  הרב מתניה ידיד

  31/01/21 15:54

 • הדף היומי צילום: shutterstock הדף היומי

  שיעור על הדף היומי - מסכת פסחים דף סח

  הדף היומי, מסכת פסחים דף סח, לומדים את הדף היומי עם הרב מתניה ידיד בעשרים דקות. הצטרפו עוד היום ללימוד היומי במסכת פסחים. ובעזרת השם, תזכו גם אתם לסיים את הש"ס

  הרב מתניה ידיד

  31/01/21 15:50

 • הדף היומי צילום: shutterstock הדף היומי

  שיעור על הדף היומי - מסכת פסחים דף סז

  הדף היומי, מסכת פסחים דף סז, לומדים את הדף היומי עם הרב מתניה ידיד בעשרים דקות. הצטרפו עוד היום ללימוד היומי במסכת פסחים. ובעזרת השם, תזכו גם אתם לסיים את הש"ס

  הרב מתניה ידיד

  31/01/21 15:50

 • הדף היומי צילום: shutterstock הדף היומי

  שיעור על הדף היומי - מסכת פסחים דף סד

  הדף היומי, מסכת פסחים דף סד, לומדים את הדף היומי עם הרב מתניה ידיד בעשרים דקות. הצטרפו עוד היום ללימוד היומי במסכת פסחים. ובעזרת השם, תזכו גם אתם לסיים את הש"ס

  הרב מתניה ידיד

  25/01/21 20:23

 • הדף היומי צילום: shutterstock הדף היומי

  שיעור על הדף היומי - מסכת פסחים דף סו

  הדף היומי, מסכת פסחים דף סו, לומדים את הדף היומי עם הרב מתניה ידיד בעשרים דקות. הצטרפו עוד היום ללימוד היומי במסכת פסחים. ובעזרת השם, תזכו גם אתם לסיים את הש"ס

  הרב מתניה ידיד

  25/01/21 20:22

 • הדף היומי צילום: shutterstock הדף היומי

  שיעור על הדף היומי - מסכת פסחים דף סה

  הדף היומי, מסכת פסחים דף סה, לומדים את הדף היומי עם הרב מתניה ידיד בעשרים דקות. הצטרפו עוד היום ללימוד היומי במסכת פסחים. ובעזרת השם, תזכו גם אתם לסיים את הש"ס

  הרב מתניה ידיד

  25/01/21 20:22

 • הדף היומי צילום: shutterstock הדף היומי

  שיעור על הדף היומי - מסכת פסחים דף סג

  הדף היומי, מסכת פסחים דף סג, לומדים את הדף היומי עם הרב מתניה ידיד בעשרים דקות. הצטרפו עוד היום ללימוד היומי במסכת פסחים. ובעזרת השם, תזכו גם אתם לסיים את הש"ס

  הרב מתניה ידיד

  22/01/21 11:50

 • הדף היומי צילום: shutterstock הדף היומי

  שיעור על הדף היומי - מסכת פסחים דף סב

  הדף היומי, מסכת פסחים דף סב, לומדים את הדף היומי עם הרב מתניה ידיד בעשרים דקות. הצטרפו עוד היום ללימוד היומי במסכת פסחים. ובעזרת השם, תזכו גם אתם לסיים את הש"ס

  הרב מתניה ידיד

  22/01/21 11:49

 • הדף היומי צילום: shutterstock הדף היומי

  שיעור על הדף היומי - מסכת פסחים דף סא

  הדף היומי, מסכת פסחים דף סא, לומדים את הדף היומי עם הרב מתניה ידיד בעשרים דקות. הצטרפו עוד היום ללימוד היומי במסכת פסחים. ובעזרת השם, תזכו גם אתם לסיים את הש"ס

  הרב מתניה ידיד

  20/01/21 18:03

 • הדף היומי צילום: shutterstock הדף היומי

  שיעור על הדף היומי - מסכת פסחים דף ס

  הדף היומי, מסכת פסחים דף ס, לומדים את הדף היומי עם הרב מתניה ידיד בעשרים דקות. הצטרפו עוד היום ללימוד היומי במסכת פסחים. ובעזרת השם, תזכו גם אתם לסיים את הש"ס

  הרב מתניה ידיד

  20/01/21 17:19

 • הדף היומי צילום: shutterstock הדף היומי

  שיעור על הדף היומי - מסכת פסחים דף נט

  הדף היומי, מסכת פסחים דף נט, לומדים את הדף היומי עם הרב מתניה ידיד בעשרים דקות. הצטרפו עוד היום ללימוד היומי במסכת פסחים. ובעזרת השם, תזכו גם אתם לסיים את הש"ס

  הרב מתניה ידיד

  20/01/21 17:16

 • הדף היומי צילום: shutterstock הדף היומי

  שיעור על הדף היומי - מסכת פסחים דף נח

  הדף היומי, מסכת פסחים דף נח, לומדים את הדף היומי עם הרב מתניה ידיד בעשרים דקות. הצטרפו עוד היום ללימוד היומי במסכת פסחים. ובעזרת השם, תזכו גם אתם לסיים את הש"ס

  הרב מתניה ידיד

  17/01/21 21:56