סידור תפילה

סידור התפילה הוא הספר הדומיננטי ביותר בעולם היהודי. הסידורים הראשונים היו נכתבו בתקופת הגאונים (המאה השישית או השביעית) בכתב יד, והם נועדו לשימוש החזנים בבית הכנסת. עם מהפכת הדפוס החלו הסידורים להיות נפוצים יותר ויותר עד שכיום אין בית שאין בו סידור. עם השנים התגבשו בקהילות שונות ברחבי העולם נוסחי תפילה שונים, ובעקבותיהם גם סידורי תפילה בנוסחים שונים. הנוסחים הנפוצים ביותר הינם: נוסח ספרדי, נוסח אשכנז, נוסח ספרד ונוסח תימן.

תפילות וברכות