• דומיה, אחריות וגדולה

  ""וידם אהרן" - קו מוסרי של גדולה ואחריות עובר, על-פי הנצי"ב זצ"ל, בין יעקב אבינו לאהרון הכהן - שני רודפי השלום הגדולים - ומשם אל גדולי ישראל שבכל הדורות..."

  ד''ר אביעזר ויס **

  27/03/03 00:00

 • רוח הנעורים הסוער - לפרשת שמיני

  בסיפור של נדב ואביהוא המהלכין אחר משה ואהרן ישנו עניין נוסף. פעמים שהדור הצעיר מביט על ההנהגה ואומר לעצמו: 'מה זקנים אלו מבינים בהנהגת הדור? אנו, הצעירים, יודעים מה טוב לנו וכיצד להנהיג את התקופה בה אנו חיים'. לפרשת שמיני

  הרב יהשוע ויצמן - ראש ישיבת מעלות

  27/03/03 00:00

 • בין קדושה לקידוש

  "אהרן ובניו, מצווים על סדר העבודה כדי להגיע למטרה הנכספת – הגלות השכינה בבית ה'. ואכן, לאחר שמתקדש אהרן ומטהר, הוא מברך את העם , ואז מתרחש הפלא הגדול..."

  הולצמן עדי-מדרשת עין הנציב

  26/03/03 00:00

 • פרשת שמיני

  ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד לחדש הוקם המשכן ... מה לזה ולדרכי חינוך? הסתכלות? תחרות?

  הרב נועם צחור

  15/12/02 00:00