• פרשת וארא

  בפרשת השבוע אנחנו שומעים על התחלת המכות שהכה הקב"ה את המצרים. הקב"ה מכה עשר מכות את המצרים (שבע מהן בפרשה שלנו). מי היה שליחו של הקב"ה?

  הרב יעקב מאיר

  01/09/03 00:00

 • מסרים סמויים באותות שעשה משה

  "בין שאר האותות שעשה משה יש למנות את המטה ההופך לנחש וחוזר והופך למטה ואת היד ההופכת מצורעת וחוזרת ושבה כבשרו. מהי תכליתן של אותות אלו לדברי הרמב"ם?..."

  אופיר סעדון, עו''ד

  19/01/03 00:00

 • גלות וגאולה – בין אמונה לציפיה

  פרשת וארא אינה מתחילה ולא ממשיכה את תשובת ד' לשאלתו של משה. היא מסבירה למשה את משמעות המילה "אמונה" וגם שצפיה או תקוה ואמונה עלולים לפעמים לנגוד אחת את השניה.

  ירחם שמשוביץ

  01/01/03 00:00