• אהבת ארץ ישראל

  בפרשת דברים שוב מוזכרת פרשת המרגלים. אירוע זה השפיע אז וממשיך להשפיע עלינו גם היום. הרב יוחנן פריד מסביר

  הרב יוחנן פריד - רב הישוב בית-מאיר

  26/12/02 00:00

 • שס''ה לאוין כנגד שס''ה ימי החמה ושס''ה גידים ויומו של גיד הנשה הוא ט' באב

  "בתחילת פרשת דברים חוזר משה רבנו בארוכה על חטא המרגלים שהיה כידוע בט' באב, אותו חטא שגרם בכיה לדורות בגלל בכיה של חינם. והנה אמרו חז"ל שמי שאינו צם ואוכל בט' באב כאילו אכל את גיד הנשה..."

  ירחם שמשוביץ

  22/12/02 00:00

 • תוכחה וברכתה

  דרך פרשת דברים ניתן לראות כי בכל תוכחה שניתנת ניתן לראות גם ברכה - והדברים לפניכם

  הרב אלימלך בר שאול

  18/12/02 00:00