חדשות כיפה

קינה חדשה לתשעה באב: "השקיפה ממעון קדשך וראה כמה נשים בישראל נפגעו"

הרשעתו לאחרונה של עזרא שיינברג היא נדבך נוסף במסכת הולכת ומתארכת של עבירות בתחום האישי שהולידו קורבנות ונפגעים, נשים וגברים כאחד. הקינה שחיברה ד"ר לוין לתשעה באב נותנת ביטוי ליטורגי-דתי לחומרת המעשים הללו

עזרא שיינברג

עזרא שיינברגצילום: Basel Awidat/Flash90

מבוא

בהמשך מאמר זה מובא נוסח של קינה חדשה שכתבתי על רקע התגלמויות לא קלות שהתרחשו בשנים האחרונות בתחום האישי בחברה הישראלית, תופעות שלא פסחו גם על הציבור הדתי ונותנות את אותותיהן אף במגזר זה. באופן ספציפי יותר הכוונה לריבוי מקרים שהגיעו לכותרות של התנהגויות במישור האישי אשר בצורה ברורה אינן הולמות נורמות חברתיות ואנושיות בסיסיות וכן גם הלכתיות. מכלול המקרים הללו והצטברותם צריכים להדריך את מנוחתנו ולהדאיג כל אחד מאיתנו.

על רקע התופעות הללו באתי לחבר את "קינה חדשה לתשעה באב". זו יצירה ליטורגית בעלת פתיחה וסיום אשר בחלקה המרכזי מעלה דוגמאות של התגלמויות בלתי ראויות בתחום האישי שאנו עדים להן בחברה הישראלית. התופעות העיקריות המוזכרות בקינה הן הטרדות מיניות, מקרי אונס, תופעת הזנות והניצול הכרוך בה, התעללות פיזית ונפשית בבת הזוג או בבן הזוג, תופעת העגינות, רצח בת הזוג או בן הזוג, ביגמיה, וחוסר התייחסות ראויה לקורבנות ולנפגעים מצד הציבור הרחב. סדר היחידות נערך במידה רבה בהתאם לחיי האדם; קיימת תחילה הידרשות למעשים בלתי ראויים הנעשים בצעירים, ולאחר מכאן מובאות התייחסויות לתופעות עגומות הקשורות במוסד הנישואין.

"קינה חדשה לתשעה באב" מהווה למעשה קריאת כיוון; היא מותחת ביקורת נוקבת על ההתגלמויות הנזכרות, מתריעה ומתריסה כנגדן ומבקשת לעורר מודעות אליהן. היא גם מעלה את הדרישה של גילוי סולידריות והזדהות עם קורבנות המעשים. מבחינה זו, הקינה מופנית גם כלפי מי שלא נפגעו מהמעשים המדוברים, ושמא בראש ובראשונה אל קבוצת אוכלוסייה זו, ומעלה את התהייה אם היא עשתה כל שביכולתה כדי להושיט סיוע ולהעניק תמיכה מספקת לקורבנות. כציבור אנו ערבים זה לזה, ומוטלת עלינו החובה והאחריות להוקיע מעשים כאלו מתוכנו.

הקינה במהותה היא פנייה כלפי שמיא לביטול ולמיגור התופעות הללו מתוך רצון מובהק שהן יסופו ויעברו מן העולם. לצד זאת מחוור כי על החברה לנקוט אמצעים מעשיים למיגור התגלמויות אלו ולהענקת תמיכה וסיוע נחוצים לנפגעים ולנפגעות. הקינה מנוסחת בצורה גלויה וישירה, בלי ניסיון לטייח או להעלים עין מההתגלמויות הקשות שאנו עדים להן, אלא הכוונה המוצהרת היא לתת להן ביטוי במלוא עוזן.

מצד אחד הנושאים שהקינה מתעסקת ומטפלת בהם הם בלשון המעטה רגישים וטעונים. אולם מצד שני קיבוץ הדברים וכינוסם יחדיו ועטיפתם דווקא בתבנית של תפילה מסורתית נועדו גם לעורר זעזוע, ובסופו של דבר לשמש מעין קטליזטור להתחוללות של שינוי בחברה הישראלית, לרבות בציבור הדתי.

הפתיחה והסיום של "קינה חדשה לתשעה באב" כתובים בסגנון קלאסי של המקורות; לשון המקרא ולשון חז"ל, בדומה לרוב המכריע של התפילות והמדרשים החדשים שניסחתי. לעומת זאת, חלקה העיקרי של הקינה הוא בעל סגנון מודרני יותר, בעיקר משום שלא ניתן היה לבטא את התופעות הנדונות, שחלקן מחודשות, בלשון חז"ל בלבד, ונחוץ היה להסתייע גם בהיגדים לשוניים בני זמננו. עם זאת, התבנית הפותחת אשר חוזרת על עצמה: "אבינו האב הרחמן, השקיפה ממעון קדשך וראה כמה...", מיוסדת על היגדים מהמקרא ומספרות חז"ל, ומשווה לקינה נוסח מסורתי יותר. נוסח זה המזכיר רחמים וקדושה משמש אנטיתזה מובהקת לטומאה הכרוכה בעבירות הנדונות ולהשפלה הנוראה שהיא מנת חלקם של הקורבנות.

המעשים הבלתי ראויים שחוו נפגעי התופעות המדוברות; פגיעות פיזיות, שעלולות לעיתים להתפתח לכדי פגיעות נפשיות, או הרס הזוגיות מובילים ברוב רובם של המקרים לשבר ולשואה אישיים ולצורך להתמודד עם אתגרים שונים. לפיכך גם הַתֶּמָה הכללית המועלית בקינה היא בעלת זיקה ישירה ומובהקת לנושא החורבן ותשעה באב.

הקינה הנדונה נתחברה בנוסח ראשוני וגולמי יותר לפני שנים אחדות, ולאחרונה עברה שינויים משמעותיים, בין היתר בעקבות מה שאפשר לכנות החרפת התופעות וחשיפת מקרים נוספים המעצימים אותן. בהקשר זה ראוי לציין כי בחודשים האחרונים בלבד אנו עדים להתרבות ממשית של מקרים חמורים שהגיעו לכותרות, וחדשים לבקרים אנו מתוודעים באמצעי התקשורת השונים למיניהם לידיעות בדבר בני אדם שנעצרו בגין מעשים בלתי ראויים או שהוצא גזר דין בעניינם. אפשר רק להזדעזע עד עמקי הנשמה ממעשיו של עזרא שיינברג, ראש ישיבה לשעבר, שהורשע לאחרונה בביצוע עבירות מין חמורות בשמונה נשים.

הבדל בולט ומשמעותי נוסף בין הנוסח הראשוני של הקינה לבין הנוסח המעודכן הוא שינוי תפיסתי גם בנקודת ההסתכלות האישית שלי; הנוסח המקורי התייחס לעבירות בתחום האישי שהיו מכוונות כלפי נשים בלבד, ואילו עתה על רקע הגידול במספרן של העבירות המתבצעות כלפי נערים וגברים, אף שהן מצויות במספרים קטנים יותר בהשוואה לעבירות כלפי נשים, עברה הקינה מטמורפוזה רעיונית והיא משקיפה במובהק גם על ציבור הגברים כעל מי שנפגעו, למצער ממקצת התופעות המוזכרות בה. כמו כן, בנוסח המעודכן של הקינה נוספו אזכורים של תופעות אחדות שלא ניתן להן ביטוי בגרסה הראשונית.

כאן המקום להפנות ליצירה ליטורגית נוספת שחיברתי, בתי תוספת ל"על חטא" שהתפרסמו לראשונה לקראת ראש השנה תשע"ז באתר "כיפה". בשעת חיבור יצירה זו לא הייתה באותה העת בתודעתי הקינה – בנוסחה הראשוני, ולפיכך לא ניתן לדבר על השפעה שלה על בתי התוספת ל"על חטא". עם זאת, במסגרת העריכה המחודשת של "קינה חדשה לתשעה באב", כללתי במודע את מכלול הנושאים שבתי התוספת ל"על חטא" נדרשים אליהם, אם כי הקינה כוללת קשת רחבה יותר של התגלמויות, וזאת גם בהתאם לאופיין השונה של היצירות. שכן בתי התוספת ל"על חטא" מנוסחים על רקע הדגם המסורתי של תפילה זו, ואילו "קינה חדשה לתשעה באב" היא יצירה חופשית יותר מבחינה סגנונית, בהתאם לסוגה הכללית של קינות המאפשרת ריבוי גדול יותר של סגנונות ותבניות.

ברצוני לציין כי "קינה חדשה לתשעה באב" נדרשת לתופעות הקיימות בכלליות מרובה, ונוסחה אינו מתייחס לאדם ספציפי כלשהו, ובהתאם לכך כל דמיון בין אחד הקטעים המופיעים בקינה לבין דמות פרטנית אמיתית – מקרי לחלוטין. נקודה זו מצריכה הבהרה בין היתר על רקע העובדה שלא כל המקרים שהגיעו לתודעה הציבורית באו לכלל הכרעה בהרשעה, ואחוז כלשהו מהנאשמים יוצא זכאי. הדוגמה של הרב שיינברג מובאת משום שלפי ההלכה לאחר הרשעה משפטית מותר להזכיר את מעשיו הבלתי ראויים של אדם, ולא חלה על הנאשם חזקת החפות והוא כבר איננו בגדר זכאי. חרף דבריי לפיהם הקינה לא התחברה על רקע מקרים פרטניים אלא היא משקפת תופעות חברתיות בכללותן, הרי שכל אדם רשאי בשעת אמירת הקינה לכוון את דבריו, בהתאם לגדרים ההלכתיים הנוגעים להלכות שמירת הלשון ובהתאם לחוק לשון הרע במדינת ישראל, למקרים ספציפיים שהוא מכיר או לקורבנות עצמם של מקרים שהוא מודע אליהם.

פתיחה לקינה

עַל אֵלֶּה אֲנִי בוֹכִיָּה, פַּלְגֵי מַיִם תֵּרַד עֵינִי עַל שֶׁבֶר בַּת עַמִּי.

שאו קינה והרימו בכוח קולכם.

הביטו וראו איככה נפל דבר בשנים האחרונות במדינת ישראל, לרבות בציבור הדתי, ואיככה אירעו מקרה אחר מקרה של עבירות בתחום האישי.

נחפשה דרכינו וְנַחְקֹרָה ונשובה עד ה'.

נוסח הקינה

אוי מה היה לנו. חטאנו צורנו.

אבינו האב הרחמן, השקיפה ממעון קדשך וראה כמה מלמדי תורה ומלמדי תינוקות של בית רבן כשלו ומעדו ועשו מעשים בלתי ראויים בתלמידיהם או בתלמידותיהן.

אוי מה היה לנו

אבינו האב הרחמן, השקיפה ממעון קדשך וראה כמה רבנים וראשי ישיבות, מורים ומורות מעדו ופגעו בבנות ישראל כשרות או בבני ישראל כשרים.

אוי מה היה לנו

אבינו האב הרחמן, השקיפה ממעון קדשך וראה כמה נשים יש במדינת ישראל אשר יצאו את בתיהן לעבודה, ללימודים ולכיוצא באלו, ונפלו טרף להטרדות מיניות, וכן השקיפה וראה כמה גברים יש שהוטרדו מינית.

אוי מה היה לנו

אבינו האב הרחמן, השקיפה ממעון קדשך וראה כמה נערות ונשים יש במדינת ישראל שנאנסו, לעתים בידי קרובי משפחה, וכן השקיפה וראה כמה נערים וגברים יש במדינת ישראל שנאנסו.

אוי מה היה לנו

אבינו האב הרחמן, השקיפה ממעון קדשך וראה כמה נשים יש במדינת ישראל העוסקות במקצוע הזנות, מהן שאולצו לעשות כן, ויש מהן שאפילו מצאו את מותן בעקבות עיסוק זה.

אוי מה היה לנו

אבינו האב הרחמן, השקיפה ממעון קדשך וראה כמה גברים יש בישראל המתעללים בבנות זוגם או בבנות זוגם לשעבר, באלימות פיזית ובאלימות נפשית, ולמרות שאישה לחיים ניתנה (כתובות סא ע"א) – חייהן של נשים אלו אינם חיים. וכן השקיפה וראה כמה נשים יש בישראל אשר מתעללות בבני זוגן. 

אוי מה היה לנו

אבינו האב הרחמן, השקיפה ממעון קדשך וראה כמה נשים בישראל נרצחו בידי בני זוגן או בידי בני זוגן לשעבר, וכמה גברים נרצחו בידי בנות זוגם או בידי בנות זוגם לשעבר.

אוי מה היה לנו

אבינו האב הרחמן, השקיפה ממעון קדשך וראה כמה עגונות ועגונים יש בישראל, מהם שנים רבות.

אוי מה היה לנו

אבינו האב הרחמן, השקיפה ממעון קדשך וראה כמה גברים יש במדינת ישראל החיים בביגמיה, ואין מי שכופה עליהם לשנות ולתקן את דרכם.

אוי מה היה לנו

אבינו האב הרחמן, השקיפה ממעון קדשך וראה כמה גברים יש בישראל שלא היו נאמנים לאשת נעוריהם, וכמה נשים יש שלא היו נאמנות לאלוף נעוריהן.

אוי מה היה לנו

אבינו האב הרחמן, השקיפה ממעון קדשך וראה כמה בני אדם יש אשר ידעו על הטרדות מיניות ועל מעשים לא כשרים בתחום האישי, אך לא דיווחו עליהם למשטרה או לגורמים המוסמכים, ואפשרו את המשך הפגיעות.

אוי מה היה לנו

אבינו האב הרחמן, השקיפה ממעון קדשך וראה כמה עוברי עבירות בתחום האישי יצאו זכאים בדין מִטְּעמים שונים, בין היתר מחמת חוסר ראיות.

אוי מה היה לנו

אבינו האב הרחמן, השקיפה ממעון קדשך וראה כיצד לא תמיד הֶאֱמַנו לנפגעי תקיפה מינית, כיצד לעיתים אפילו האשמנו אותם, וכיצד לא תמכנו מספיק בקורבנות העבירות.

אוי מה היה לנו. חטאנו צורנו.

השקיפה ממעון קדשך מן השמים, וברך את עמך את ישראל, ובטל נגעים אלו מִקִּרְבֵּנוּ, ושלח רפואה שלמה לכל קורבנות המעשים הללו, רפואת הנפש ורפואת הגוף, כי רחמיך מרובים.

השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם.

01.08.2017

1. אני לא ראיתי את יעל לוין מעולם ואינני יודע איך היא נראית ואיפה למדה אבל כל מאמר שלה בכיפה אני (ברוך)

קורא כי הוא מלומד ומאלף.
בד"כ אני גם מגיב וכותב זאת.
תמשיכי לכתוב וליצור

דווח על תגובה לא ראויה
01.08.2017

2. בתמיכה לכותבת - עוד חדש (משה אהרון)

7/2017

אגדות החורבן והגאולה

בס"ד.

ירושלים גבעות סביב לה
-.
כשחרבה ירושלים וחרב המקדש
והר הבית נותר שומם בהריסותיו
קמו כל ההרים סביב לה לירושלים
ונשבעו כי ינמיכו הם את עצמם
.לכלל גבעות.
ולא עוד שגם נשבעו שלא לתן למי
לבנות עליהם דבר
עד אם ישובו בניה של הארץ
לקומם הריסותיה

שלהבת התפילות שבכותל
.
כשבית המקדש עלה בלהבות השמימה
עוצמתן של הלהבות הגיעו עד כיסא הכבוד
וכך נוצר כעין פרוזדור המחבר בין שמים וארץ
בין כיסא הכבוד לכותל המערבי.
והלהבות שבות ורצות בין הכיסא לכותל
לעלות במוקדן את כל התפילות
לפני כיסא הכבוד

כל צופיך נשאו קול יחדיו ירננו
-
כשהלהבות חרכו במקדש ונשרפו
עצי השיטין וארזי הלבנון.
עלו זיקוקין לשמים בבחינת ניצוצות
של אמת ורזין.
וגם קולות הקפיצין של העצים הנשרפים
נשמעו והפכו לתווין הפורחים באוויר.
ממתנים לשעתם.
.לצירופן על ידי משוררים - כצופים
[נעמי שמר ועוד....]
לשיר שיר חדש עם בוא הגאולה
לקדם פניו של
הבית השלישי.

דווח על תגובה לא ראויה
01.08.2017

3. זילות הקינה (רמירם)

דווח על תגובה לא ראויה
01.08.2017

4. רעיון ישן בתלבושת חדשה (אליזף)

הרעיון של חומרת הבעיות בתחום המיני מוזכר רבות בתנך, ולא נחרב הבית על גילוי עריות. כאשר בלא מעט מקומות בתנך יש פרקים קשים שבפשוטם עסוקים בתיאור של חטא זנות כמו יחזקאל טז, כג כאשר משל זה משמש בשני רבדים אחד כפשוטו לחומרת חטא עריות, ובנמשל לעבודה זרה שאינה אלא זניחה ובגידה באלוף נעורינו הלוא הוא קב"ה. וומילא גם באיכה ובחלק מהקינות יש איזכור של זה

דווח על תגובה לא ראויה
02.08.2017

5. לאליזף - בית ראשון כן נחרב בין היתר בשל גילוי עריות. ראה בפנים. (יעל לוין)

"מקדש ראשון מפני מה חרב מפני ג' דברים שהיו בו ע"ז וגלוי עריות ושפיכות דמים... אבל מקדש שני שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים מפני מה חרב מפני שהיתה בו שנאת חנם ללמדך ששקולה שנאת חנם כנגד שלש עבירות ע"ז גלוי עריות ושפיכות דמים" (יומא ט ע"ב).

דווח על תגובה לא ראויה
02.08.2017

6. כנראה שיש לה קינים בראש.... (דרור קץ)

איזה כתבה רדודה.. בושה

דווח על תגובה לא ראויה
02.08.2017

7. בית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם (מגיב)

כנראה שכתבה כזו רק תרחיק את ביאת הגואל. חבל

דווח על תגובה לא ראויה
02.08.2017

8. ל7 (יעל לוין)

אני שבה על עיקרי התגובה שלי שמופיעה למעלה, ובצורה ברורה וחד משמעית.
מי שסבור שיש לו/ה היתר הלכתי לכתוב באנונימיות שקרים על בן אדם משוולי יסוד
- מוטב שיתעורר ויבין שלגבי חטאים כאלו אין תקנה עולמית.

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה

המשך באמצעות

שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון

יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

חתונה צילום: shutterstock

"טקס החופה לא משקף את השינוי במעמד הנשים"

קרא עוד