האם מותר לאישה להספיד? הרב אבינר משיב

הרב אבינר מסביר כי לאישה אסור להספיד את המת, וזאת משני טעמים: איסור שמיעת קול אישה ואיסור הסתכלות באישה. ומה מברכים על סמבוסק? הרב אבינר בשות סמס

הרב שלמה אבינר
ב באייר התשעט
,
07 במאי, 2019 13:06
הרב שלמה אבינר

הרב שלמה אבינרצילום: פלאש 90

נערך ע"י הרב מרדכי ציון
 
נפש בריאה בגוף בריא
ש: הביטוי נפש בריאה בגוף בריא, מקורו בדברי רבותינו או מאומות העולם?
ת: רומאים. Mens Sana In Corpore Sano. אנו אומרים: גוף בריא בשביל נפש בריאה. רמב"ם דעות ד א.
 
סמבוסק
ש: מה מברכים על סמבוסק?
ת: כעל מאפה, המוציא. אם הטעם מורגש היטב, מזונות. וכן אם מטוגן, מזונות.
 
הזכרת חולים בהפרשת חלה
ש: האם יש מקור למנהג הזכרת חולים בעת הפרשת חלה?
ת: אגרת התשובה לרבינו יונה ג. כף החיים רסג לד.
 
תחנון ביום סיגד
ש: האם בחג הסיגד של עולי אתיופיה יש להם לומר תחנון?
ת: אין זה חג, אלא יום תשובה, לכן יש לומר תחנון.
 
אהוב על הבריות
ש: מה צריך אדם לעשות כדי להיות אהוב על הבריות?
ת: לאהוב אותן. משלי כז יט. יבמות קיז א רש"י ("כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם". משלי כז יט.  רש"י שם: "כמים - הללו הפנים שאתה מראה לתוכן הן מראות לך". רש"י יבמות: "אם הוא שוחק הם שוחקות, ואם הוא עוקם הם עקומות, כן לב האדם לאדם האחר, אם הוא אוהב את זה, גם זה הוא אוהבו, ואם הוא שונא את זה, גם הוא שונאו" – מ"צ).
 
הספד על ידי אישה
ש: האם מותר לאישה להספיד?
ת: ברור שהדבר אסור. 
א. הסתכלות על אישה - שהרי נפסק שאסור לגברים להסתכל על נשים (רמב"ם, הלכות איסורי ביאה כא ב. שו"ע אה"ע כא. קצשו"ע קנב ח. וגם ספר מסילת ישרים האריך בזה פ' יא). אמנם, אנשים רבים אינם מקיימים את ההלכה הזאת, אך בבית הכנסת שהוא מקום קדוש, וכן בלוויה שהיא מעמד קדושה, הדבר חמור יותר לאין ערוך.
ב. שמיעת קול אישה - הרמב"ם לא כתב קול זמר אסור אלא קול בעלמא אסור (הלכות איסורי ביאה כא ב) וכן השולחן ערוך (אה"ע כא א). אמנם הב"ש (שם סק"ד) כותב בפירוש שקול דיבור מותר וכן חיי אדם (ברכות ותפילות כלל ד ו), אבל לא כן בכל מקרה. הרי כתוב בגמרא קידושין (ע א) שרב יהודה לא רצה לומר שלום לאשתו של רב נחמן, פן תשיב לו, וקול באישה ערוה.  הקשה הבן איש חי בבן יהוידע (שם): אבל הרי בנות צלופחד דיברו עם משה רבנו, דוד דיבר עם אביגיל, אליהו הנביא דיבר עם הצרפית, אלישע הנביא עם השונמית... הוא מתרץ על פי דברי הרשב"א ברכות שקול אמירת שלום אסור בגלל שיש בו קירוב דעת (חי' רשב"א ברכות כד א). כאשר אישה נואמת, היא עלולה להנעים קולה כמו קול של אמירת שלום.  עפי"ז, הג"ר שמואל הלוי וואזנר אוסר דרשה ונאום של אישה (שו"ת שבט הלוי ג יד) וכן בשו"ת דברי יואל הוא אוסר על נשים להספיד מטעם זה (א יו"ד צח). אך כנגד, שו"ת אגרות משה  מתיר שאישה תתן שיעור אם זה עומד בשלושה סייגים: באקראי, בבית פרטי ולא בבית הכנסת, והאישה תשב באופן צנוע ביותר (או"ח ה יב), למשל לא על בימה (שם ד לו).  
בעניין המקוננות המוזכרות במשנה מועד קטן (ג ט), איננו יודעים בדיוק במה מדובר, אך זה היה כדי לעורר בכי. וכבר התפארת ישראל שאל איך זה מותר, הרי זה קול אישה. הוא מתרץ בשם אביו שכשהמת מוטל לפניו, אין חוששים ליצר, כי יזכור יום המיתה. והוא מקשה על אביו ונשאר בצריך עיון (שם אות סח). ויש להוסיף קושיא מהסוגיא של ההספד על משיח בן יוסף לעתיד לבוא, שיש להפריד גברים מנשים, אף על פי שזו שעת צער ושלעתיד לבוא היצר נעלם (סוכה נב א).  על כל פנים, אנו רואים משם שאם כי נשים קוננו, אך הן לא הספידו. ועיין עוד בספר רץ כצבי (אבילות סי' ט).
ג. סדרי עבודת ד' - לא נהגו כן בכל הדורות, ואין לשנות סדרי תפילה וסדרי בית כנסת וסדרי עבודת ד' ובוודאי לא לעשות כן בלי הוראה מפורשת להיתר מגדולי הדור בארץ ישראל (שו"ת הרשב"א א שכג. וכן באורח משפט לה). 
 
מגפי פרווה
ש: האם מגפי פרווה צריכים בדיקת שעטנז?
ת: כן.  אם יש צמר כבשים, שמא תפור בחוטי פשתן. אבל אם זה רק עור, לא צריך (קצשו"ע קעו א-ב - מ"צ).
 
שם עם המילה מת
ש: קוראים לי מתנאל ואני חולה, ומישהו אמר לי שזה בגלל ששמי כולל את המילה מת. זה נכון?
ת: הבל.
 
טבילת כלי מצוייר
ש: מותר להטביל כוס שצבעו עליו ציור?
ת: כן. זה חלק ממנו ולא מהווה חציצה.
 
טבילת כלים במי גשם
ש: האם מותר למלא גיגית במי גשמים ולהטביל שם כלים?
ת: לא. צריך מחובר לקרקע ועוד תנאים.
 
טבעת נישואים
ש: האם יש בעיה להשתמש בטבעת נישואים קלועה כמו צמה?
ת: מותר, אך עדיף טבעת פשוטה.

07.05.2019

1. עלוב שמפרסמים דברים כאלה פה. אסור להסתכל על אישה או לשמוע אותה מדברת- יאללה יאללה (אוריה)

דווח על תגובה לא ראויה
07.05.2019

2. לכל הפמניסטיות הדתיות הלעברליות. תתגברו אל תגיבו. תוציאו את התסכול שלכם בדף גמרא או בגור הרגעה (דתיה)

.

דווח על תגובה לא ראויה
07.05.2019

3. תודה לאל שיש לנו עדיין רבנים אמיתיים (יהודי של אמת)

שלא פוחדים פחד מוות ממה יגידו הפמיניסטיות...

דווח על תגובה לא ראויה
08.05.2019

4. ----- (אשה)

לפי הרמבם מותר ואפילו מצוה להסתכל על בתולה על מנת לשאת לאשה.
הרב זמיר כהן לימד שלצרכי התמצאות בחיים נאלצים להסתכל בנשים, אך צריך להתגבר על הרצון להביט דרך ערווה וללמוד כיצד להסתכל.

דווח על תגובה לא ראויה
08.05.2019

5. 2 - לכל הכנועות מבחירה - תתאפקו ולאל תגיבו (תמר)

כשמישהו מגיב אחרת. יש לכם בעיה רצינית אם אתן לא מרכישות מושפלות מזה שלא רואים אתכן כבני אדם אלא כמשהו מביך ומחפיצים אתכן ככה. רב אבינא אמר לכן לשתוק- אז תשתקו באמת ואל תשתיקו אחרות שלא מוכנות לשתוק.

דווח על תגובה לא ראויה
08.05.2019

6. ההקצה של הרב אבינר מעציבה מאד (לא ליברל)

יש צדדים להתיר הספד על ידי אשה והיכן ששואלים על נושא כזה צריך רגישות אנושית רבה שגם לה יש מקום בהלכה.תשובה נחרצת כמו "ברור שאסור" מרחיקה רבים שפסיקותיו של הרב, לא רק פמיניסתיות קיצוניות, אלא גם רבים שמשתדלים להקפיד על קלה כחמורה אבל מודעים למורכבות פסיקת הלכה.

דווח על תגובה לא ראויה
08.05.2019

7. מי שלא יכול לשמוע אישה מספידה שישאר בבית (אסתר)

דווח על תגובה לא ראויה
08.05.2019

8. נראה לי שהתשובה על הספד אישה התבלבלה עם התשובה על שם שיש בו מת (אביעד)

דווח על תגובה לא ראויה
08.05.2019

9. ראה רמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק ג (אורי זכאי)

על דעת הרמב"ם חובה לשנוא את הרבנות שנאמר: רמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק ג
...ועוד צוו ואמרו אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות ..." על אחת כמה רב כזה

דווח על תגובה לא ראויה
08.05.2019

10. חוצפה גדולה כלפי רב גדול (ידידיה שילה)

מי שדואג לכבודם ושלומם של נשים בישראל יותר מהרב אבינר, שיקום!
הרב אבינר הציל נשים רבות מעגינות, מאלימות ומחיי משפחה קשים.
מי שלא טוב לו עם הפסק לגבי ההספדים שיחפש לו רב אחר שיתיר לו, ולא ישמיץ את הרב אבינר כאילו הוא פוסק נגד נשים.

דווח על תגובה לא ראויה
12.05.2019

11. ידידיה, אי אפשר לקום בטוקבקים. אבל הרב אבינר בערך האחרון שדואג לנשים (--)

החוצפה שבדבר, להעדיף אורח - וכן, מי שבא ללויה או לאזכרה ואינו קרוב משפחה, הוא אורח שמגיע למען האבלים, ולא הם קיימים עבורו. להעדיף את ה"קושי" של האורח להתמודד עם אשה מדברת - ולא את הצורך של האבלה להספיד את אביה / אחיה / בעלה / בנה.

וצר לי, מי שיש לו בעיית ראיה ובעיית שמיעה של אשה מדברת - ייטיב לכלוא את עצמו בבית, ולא יצא משם, ושלא יצפה שיטאטאו עבורו את העולם מנשים.

דווח על תגובה לא ראויה
כתבו תגובה

המשך באמצעות

שכחתי סיסמה
אין לך שם משתמש באתר? צור חשבון

יצירת חשבון חדש

אני מאשר את תנאי השימוש באתר

לא מסכים להיכנס לממשלה ללא רוב. כחלון ונתניהו צילום: Olivier Fitoussi/POOL

הממשלה אישרה: תכנית 'מחיר למשתכן' תמשך גם 2020

קרא עוד