נפרדים מהשיכונים: אושרו 3 תכניות ל"פינוי בינוי" בשכונות הוותיקות של ירושלים

הוועדה המחוזית ירושלים החליטה לאשר תכניות להתחדשות עירונית בהיקף כולל של כ-1,400 יחידות דיור בבירה במסגרת תכניות לפינוי בינוי. השכונות הנוסטלגיות ישתנו ללא הכר ויהנו מקו רקיע של מגדלים בני 35 קומות

חדשות כיפה חדשות כיפה 11/12/22 12:58 יז בכסלו התשפג

נפרדים מהשיכונים: אושרו 3 תכניות ל"פינוי בינוי" בשכונות הוותיקות של ירושלים
הדמיה- התוכנית ברחוב הרדוף., צילום: ארי כהן, אדריכלות ובינוי ערים

הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה ירושלים, בראשות שירה תלמי-באבאי, החליטה על קידום תוכניות להתחדשות עירונית במסגרת 'פינוי בינוי' בהיקף כולל של כ-1,400 יחידות דיור.  כן החליטה הוועדה לראשונה גם על קידום מנגנון להקמת קרן תחזוקה למבנים גבוהים עבור הדיירים, אשר יבטיח את איכות המגורים בבניה גבוהה לטווח הארוך ויבטיח מקורות מימון לתחזוקת מבנים גבוהים.

לראשונה החליטה הוועדה לקדם מנגנון להקמת קרן תחזוקה למבנים גבוהים עבור הדיירים, אשר יבטיח את איכות המגורים בבניה גבוהה לטווח הארוך ויבטיח מקורות מימון לתחזוקת מבנים גבוהים.

לאחרונה הודיע מנכ"ל מינהל התכנון, רפי אלמליח, על הקמת אגף להתחדשות עירונית במינהל התכנון, שיתמקד במיצוי שטחי הפיתוח הקיימים בתוך הערים, כדי לשמור על השטחים הפתוחים. הקמת האגף תאפשר להגדיל משמעותית את היצע יחידות הדיור, ולעמוד ביעד של כ-40% דירות מתוכננות בהתחדשות עירונית  עד שנת 2040. במסגרת פעילות האגף החדש, יקודמו תוכניות התחדשות עירונית רחבות היקף של אלפי יחידות דיור - במקום בבניינים בודדים.

ברחוב הרדוף בשכונת גילה ייבנו 750 יחידות דיור ב-5 מגדלים בני 35-25 לצד בנייה של בניינים עד 9 קומות 

במתחם ברחוב הרדוף 2-19 בשכונת גילה, החליטה הוועדה להפקיד תוכנית חמישה מגדלים בני 35-25 לצד בניה של עד 9 קומות, ובהם 750 יחידות דיור. מתוך כלל יחידות הדיור כ-150 יוקצו עבור דירות קטנות.

המגדלים יוקמו מעל שתי קומות הפונות לרחוב המרגנית ובסמיכות לתחנת הרכבת הקלה, המשלבות שימושי תעסוקה וחזית מסחרית בהיקף של כ-3,000 מ"ר. בנוסף ליחידות הדיור, התוכנית מציעה שיפור של המרחב הציבורי ומקצה שטח של כ-1.6 דונם לטובת מוסדות ציבור, כ-1,700 מ"ר עבור שלוש כיתות מעון, שלוש כיתות גן, שטח למועדון קהילתי ושני בית כנסת בשטח. וכ-7 דונם של שטח פתוח הכולל חיבורים נגישים להולכי רגל אל תחנת הרכבת הקלה ואשר ישלב בתחומו אזורי שהייה ופעילות מגוונת לרווחת כלל תושבתי השכונה. 

בנוסף, החליטה הוועדה על הגבלת הוצאת היתרי בנייה במתחם לשם מתן עדיפות לקידום תוכנית להתחדשות עירונית בראייה של מתחם כולל, ועל מנת לא לסכל את אפשרות המימוש של התוכנית העתידית. כיום מצויים במתחם שישה מבני שיכון בני 4-5 קומות, ובהם 178 יחידות דיור, שיפונו לטובת הפרויקט החדש.  התוכנית הוגשה על ידי רוטשטיין נדל"ן התחדשות עירונית והוועדה המקומית ירושלים, ונערכה על ידי ארי כהן, אדריכלות ובינוי ערים.

ברחוב האפרסמון בשכונת גילה ייבנו 500 יחידות דיור ב-3 מגדלים בני 20-30 קומות 

ברחוב אפרסמון 41-46 בשכונת גילה, החליטה הוועדה לאשר תוכנית הכוללת 500 יחידות דיור, שייבנו בשלושה מגדלים בני 30-20 קומות לצד בניה נמוכה יותר של עד 12 קומות. מתוך כלל יחידות הדיור, 100 יוקצו עבור דירות קטנות. 

בנוסף ליחידות הדיור, התוכנית מציעה שיפור של המרחב הציבורי בתחומה באמצעות הרחבת דרכים בין היתר גם עבור שבילי אופניים, שטח ציבורי פתוח בהיקף של כ-12 דונם הכולל טיילת, גינות משחקים וכיכר עירונית רחבה הכוללת מסחר שכונתי בחזית מסחרית. כמו כן, התוכנית מקצה שטחים למוסדות ציבור בהם  שני בתי כנסת, שלוש כיתות מעון וארבעה גני ילדים.

במרכז התוכנית קיימים מבני כיפה ייחודים המשמשים לטובת בתי כנסת ומקווה, בית כנסת הקיים "אוהבי שלום" ישמר כך שמבנה הכיפה ישתלב כחלק מתכנון השטח הציבורי הפתוח, בית הכנסת "בית שמואל" יעבור למבנה זמני בסמוך למקומו הנוכחי עד להקמת מבנה הקבע עבורו בתחום התוכנית. המקווה הקיים בשכונה ימשיך לפעול גם לאורך תקופת הבנייה ועד להקמת מבנה הקבע החדש ובנוסף תוקם גינת משחקים בשטח הציבורי הקיים עד לסיום עבודות הבנייה. 

 

כיום מצויים במתחם 5 מבני שיכון בני 4-5 קומות ובהם 116 יחידות דיור, שיפונו לטובת הפרויקט החדש. התכנית הוגשה על ידי אשדר חברה לבניה והוועדה המקומית ירושלים  ונערכה על ידי יסקי מור סיוון אדריכלים.

בקריית יובל ייבנו 128 יחידות דיור ב-2 מגדלים של 15 קומות

ברחוב מקסיקו 6, 6א', בשכונת קרית יובל, החליטה הוועדה לאשר תוכנית הכוללת הקמת 128 יחידות דיור בשני מבנים עד 15 קומות. מתוך כלל יחידות הדיור, התוכנית מקצה כ-26 דירות קטנות. 
המתחם ממוקם במערב שכונת קרית מנחם בין הרחובות מקסיקו ואיסלנד, ובמרחק של כ-400 מ' מקו הרכבת הקלה. 

בנוף ליחידות הדיור, התוכנית מציעה שיפור של המרחב הציבורי ומציעה שטחים ציבוריים בהיקף של כ-440 מ"ר עבור מעונות-יום, שטח ציבורי פתוח ומעברים חדשים לטובת הולכי הרגל מרחוב מקסיקו לרחוב איסלנד. 

כיום מצויים במתחם שני מבני שיכון בני 3-4 קומות ובהם 32 יחידות דיור, שיפונו לטובת הפרויקט החדש.  התוכנית הוגשה על ידי רוטשטיין נדל"ן התחדשות עירונית בע"מ, ונערכה על ידי משרד רוזנפלד אדריכלים בע"מ.

מ"מ מתכנן מחוז ירושלים במינהל התכנון, אדריכל דן קינן: "התוכניות להתחדשות עירונית ממששות הלכה למעשה את החזון של הוועדה המחוזית להמשך פיתוח העיר ומתן מענה לתוספת יחידות דיור וזאת תוך שמירה על השטחים פתוחים, על ידי חידוש הרקמה הבנויה תוך שדרוג השטחים הציבוריים, לרבות  הרחבת דרכים, תכנון שטחים פתוחים ציבוריים, הקצאות מגוונות לצורכי ציבור וחיבורים עבור הולכי הרגל לתחנות הרכבת הקלה"