השארו מעודכנים

הכניסו לתיבה את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, ותקבלו התראה בכל פעם שמתפרסם עדכון כשרות חדש באתר. אין יותר פשוט מזה

הצטרף
בית הלל

אין מה לחשוש מלימודי תורת האבולוציה בבתי הספר

הרב ד"ר דרור פיקסלר סבור כי תורת האבולוציה אינה מהווה בעיה עקרונית לכל מאמין בתורה ובוודאי שאין כל עניין לאסור ללמד אותה. דעה

הרב ד"ר דרור פיקסלר
ט"ז כסליו תשע"ג, 30/11/2012 12:09

במאות השנים האחרונות פקדו את העולם שלוש מהפכות – המהפכה המדעית, המהפכה התעשייתית, והמהפכה הפוליטית – החילון וזכויות הפרט. ההתפוררות המשמעותית של היהדות באירופה שלפני השואה הייתה תוצאה ישירה של כישלון גובר והולך של ההתמודדות עם מערכת הכוחות התרבותיים, הרוחניים והחברתיים בעת החדשה. אותם הכוחות מאיימים עלינו בארץ ישראל כיום, ולא ניתן לדחות את העימות עימהם. שגשוג המדע ותגליות הדורות האחרונים הדהימו את ההמונים ומשכו רבים להשכלה ולחילוניות, וכך נוצר משבר אמוני שפגע במגזר רחב. השאלות הנפוצות עוסקות בפרטים, כגון גילו של העולם כטענת הגיאולוגים מול המניין המקובל שלנו, אולם שאלות פרטיות כאלה הובילו להתמודדות עם בעיות חריפות ומקיפות יותר, כגון נכונות הנחת האבולוציה מול המסופר בספר בראשית.

כאשר נתקלים בבעיה, בכל תחום שהוא, ניתן להתמודד עמה בשתי דרכים: למצוא דרך להיפטר מהבעיה, או לנסות ולפתור אותה. האחים ניסו להיפטר מיוסף במקום לפתור את בעיית האח המועדף וחולם החלומות, ויש כיום אנשים החושבים להיפטר מחלקי ארץ ישראל כדי לפתור את בעיותינו עם הערבים. גם בהתמודדות עם משבר האמונה של הדורות האחרונים העדיפו רוב היהודים לנסות להיפטר מהבעיה במקום לפתור אותה. היו כאלה שפנו עורף לכל ההתפתחויות המפתיעות של המדע, וניסו להסתגר בתוך מבצר מדומה שבו ישמרו על המסורת העתיקה בלי להתחשב בעולם החדש. מאידך היו רבים שברחו מהמקלט בחושבם שהאמת היא בחוץ, ואי אפשר למדע החדש לדור בכפיפה אחת עם התורה הישנה. הללו – ניתקו את עצמם מן המדע; והללו – מן היהדות, ושניהם טעו טעות מרה. גורל שאלת ההתמודדות בין הנחת האבולוציה לבין מה שאנו מכירים מהמסופר בספר בראשית אינה שונה מגורל השאלות העקרוניות שבין תורה ומדע. יש כאלו הטוענים שאסור בכלל ללמד את תורת האבולוציה בגלל הכפירה שיש בה, ויש כאלו המוכיחים כי התורה אינה משמים שהרי אינה מתאימה לממצאים המדעיים של התורות החדשות וביניהם האבולוציה.

ישנם מדענים רבים שהרבו לדון בחוסר המדעיות של תורת האבולוציה, כאשר טרחו והציגו לצידה כמה שיטות מדעיות אחרות השוללות אותה מן היסוד (ראה בהרחבה בספר 'אמונה בעידן המדע' מאת פרופ' נתן אביעזר, רמת גן תשס"ט). מדובר בויכוח בין מדענים. אולם אין זה מענייננו לנסות להכריע כשיטה זו או אחרת, לא על פי פירוש הכתובים ולא על פי חקר הטבע. חשוב להבחין בעקרונות: מבחינה עקרונית אין הבדל אם ההתפתחות חלה בתקופה קצרה או ארוכה, שהרי תנועת הזמן היא יחסית מעצם הגדרתה. בשורות הבאות נראה כי יש כמה מחכמי ישראל שהעלו אפשרויות דומות לתורת האבולוציה, ומצד האמת היא אינה מהווה בעיה עקרונית לכל מאמין בתורה ובוודאי שאין כל עניין לאסור ללמד אותה.

בימי הביניים נטושה הייתה מחלוקת עצומה בין המאמינים בבריאה יש מאין ובין הפילוסופים הדוגלים בשיטת קדמות העולם. רבי יהודה הלוי (ריה"ל) מקדיש לדיון בנושא זה עיון רב וזוהי מסקנתו: "ושאלת החדוש והקדמות עמוקה, וראיות שתי הטענות שוות... ואם היה מצטרך בעל תורה להאמין ולהודות בחומר קדמון ועולמים רבים קודם העולם הזה לא היה בזה פגם באמונתו, כי היה מאמין כי העולם הזה הוא חדש מזמן ידוע ותחלת האדם אשר היו בו אדם וחוה" (ספר הכוזרי א, סז). אמנם לריה"ל נראתה זאת רק כאפשרות רחוקה אילו יצטרך בעל תורה להאמין בהשתלשלות עולמות (=אבולוציה) בגלל הוכחות וטענות אשר עדיין לא נתגלו. ברם בעלי הסוד תמכו יתדותם במדרשים קדומים שמדובר בהם על עולמות שבנה הקב"ה והחריבן עד שבנה עולמנו זה (ראה תורה שלמה לרמ"מ כשר ז"ל לפרשת בראשית אותיות כט, עג). וקרוב לזמננו יותר, כאשר התחילו מדעי הגיאולוגיה ופליאונטולוגיה להתפתח, עמד על כך בעל תפארת ישראל (בחלקו השלישי של "דרוש אור החיים" הנספח לפירושו למשנה סדר נזיקין): "מכל האמור נראה ברור שכל מה שמסרו לנו המקובלים זה כמה מאות שנים שכבר היה עולם פעם אחת ושוב נחרב וחזר ונתקומם זה ארבע פעמים, ושבכל פעם העולם התגלה בשלימות יתירה יותר מבתחילה - הכל התברר עכשיו בזמננו באמת וצדק... השגיחו הב' הגדולה שעמה מתחלת התורה, והשקיפו על ארבעת התגין שעל הב' הזאת, ונמסר לנו מהמקובלים שארבעת התגין מרמזין שכבר ישנו העולם פה הפעם הרביעית עם כל צבאיה, והב' הגדולה תודיענו שהגדול שביצירה, הוא נפש האדם השכליי, כבר ישנו פה פעם שנית". על כך שכלל אין סתירה בין תורת האבולוציה והיהדות ניתן למצוא בספרו של מו"ר הרב נחום אליעזר רבינוביץ 'דרכה של תורה, תורה ומדע – שותפות או ניגוד', עמ' 156-134.

התועלת המעשית שיש להפיק מיישום המדע לפתרון בעיות החיים השוטפים, היא המאפשרת כינון החברה על הרמה הרצויה. הטכנולוגיה היא הכלי המתוקן אשר נתן לנו הבורא יתברך שאם נשתמש בו כדי לעשות הכתוב בתורה יתקיים בנו "שיסיר ממנו כל הדברים המונעים אותנו מלעשותה, כגון חולי ומלחמה ורעב וכיוצא בהן, וישפיע לנו כל הטובות המחזיקות את ידינו לעשות התורה כגון שובע ושלום... כדי שלא נעסוק כל ימינו בדברים שהגוף צריך להן אלא נשב פנויים ללמוד בחכמה ולעשות המצוה" (רמב"ם הלכות תשובה ט, א). התורה- היא תורת אמת. היא גדולה יותר מכל תיאוריה מדעית. אין מה לחשוש מאף מחקר או תגלית, ואת הכל אפשר וחייבים ללמד על מנת לדעת להשתמש בכלים שנתן לנו הבורא.

הכותב הינו חבר ארגון רבני בית הלל – הנהגה תורנית קשובה.

לחצו על הלייק ותקבלו את כל הסיפורים לפייסבוק שלכם
תגובות
כתוב תגובהתמונה
1. קיבלנו את העולם לפני 5000 ומשהו
11/30/2012 1:05:00 PM
איך שהו
תמונה
2. ועכשיו נשאר לחכות לרב מאפרת שיחרים אותו (ל"ת)
11/30/2012 2:10:00 PM
תמונה
3. הרוב נכון, אבל הכתיבה היא כמו של ד"ר חילוני
משה 11/30/2012 2:42:00 PM
זה לא רב בשבילי.
תמונה
4. נקודת המוצא של הכותב אינה התורה אלא המדע
יוני ק´ 11/30/2012 2:45:00 PM
ולכן גם אם יש אמת בכתבה, העיקר חסר מהספר, כמו תמיד אצל תלמידי הגוש הכפרני
תמונה
5. למה להחביא את הכיפה מאחורה דוקטור נכבד?
בית הלל מבזים את שם הלל! 11/30/2012 2:47:00 PM
נראה נאור יותר כנראה
תמונה
6. כשליד הרב יש ד"ר, סימן שהרב חולה... (ל"ת)
11/30/2012 3:20:00 PM
תמונה
7. אתר מצוין המציג הפרכות לאבולוציה
bio 11/30/2012 3:34:00 PM
אתר הדוס.
תמונה
8. בורים ועמי ארצות
מתן 12/1/2012 7:03:00 PM
הרב פיקסלר,
הבעיה היא שלצערי הרב חלק נכבד מהציבור המכנה עצמו בוחר להיות בור ועם הארץ. גם אם יטענו טיעונים חזקים לאישוש תיאוריה מסוימת עדיין יעדיפו את הבורות ואף יקדשו אותה. לכן אין לצערי סיכוי לשינוי כמו שאתה מציע.
תמונה
9. מה שייך לערב כאן קבלה?
כ 12/1/2012 8:53:00 PM
מי שאינו מבין בענייני קבלה שמדברת על עולמות רוחניים והשתלשלותם (וגם על בניינם וחורבם), ומערבב את הדברים עם תיאוריה המדברת על התפתחותו של העולם הגשמי (תיאוריות האבולוציה), רק מראה שאין הוא מבין מה הוא שח.
הדבר לא שולל כמובן את נכונותה של תיאוריית האבולוציה (שאולי היא נכונה ואולי היא לא), אלא רק מעיד על חוסר הבנתו של כותב המאמר בנושא שעליו הוא מדבר.
תמונה
10. בוקר טוב... הרב קוק אמר ש
123 12/1/2012 10:02:00 PM
הרב קוק כבר אמר שאין שום סתירה בין האבולוציה לתורה, אין פה שום חידוש....
תמונה
11. למגיבים הנכבדים
ישי 12/1/2012 10:19:00 PM
מדהים איך אתם שופטים תלמיד חכם שאינכם מכירים אותו על סמך מאמר קצרצר פלוס תמונה. כשתגמרו לקרוא את הספרים שהוא הדפיס - פירוש מופתי לפירוש המשנה לרמב"ם - תתחילו לדבר. ולזה שמדבר על ´גושניק´ - הכותב מציין כמורו ורבו את הרב נחום רבינוביץ, קרי: הוא בוגר ישיבת מעלה אדומים.


ולמגיב 9 - כבר הראי"ה קוק באגרותיו הצביע על התאמה בין תורת האבולוציה לבין הקבלה.

טיפונת ענווה וקבלת השונה לא יזיקו לאף אחד.
תמונה
12. אבולוצייה בתיכונים דתיים,
דפנה 12/1/2012 10:53:00 PM
לשאלון הראשון בהיסטוריה לבתי ספר דתיים (תולדות עמ"י) לומדים על תורת האבולוצייה ובהמשך-דרווניזם חברתי (כהקדמה לאנטישמיות מודרנית)
תמונה
13. ללא נושא
מישהו 12/1/2012 11:50:00 PM
ישנם הרבה מקורות וראיות לכך שאין כל סתירה בין הדת לתאוריית האבולוציה, ואחרי לימודם ניכר שאין הם בגדר "תירוצים" (רבים מהם נכתבו הרבה לפני הולדת דרווין). אחרי דבר זה מובהר, תאוריית האבולוציה לא רק שלא סותרת את אמונתנו אלא יש בה חידוש נפלא: מחקירה מדעית, אשר מתייחסת רק להתפתחות החומר, ניכר שבהיווצרות האדם השתכלל החומר עד לרמה בו הוא מסוגל להתאים את שאר החומר לצרכיו וכרצונו, בעוד ששאר הבריות השתכללו עד שהם התאימו את עצמם לטבע החומרי.
תמונה
14. כל דברי הרב
חרדי 12/2/2012 7:38:00 AM
נסתרים מהמציאות הפשוטה שהרבנים החרדים הסתגרו מפני המדע וממוצע היראת שמים של החרדים גדול מהממוצע בציבור הדתי לאומי. זה ברור בלי שום ספק. ולכן ההיסטוריה הוכיחה שהרבנים החרדים המסתגרים צדקו כי מבחן התוצאה ליהודי הוא אך ורק יראת שמים!!! אך ורק!!!
אז אתם יכולים להגיד הרבה מילים יפות וגבוהות אבל בתכל׳ס יש אצלכם הרבה חפיפניקים וזה בא רק בגלל החשיפה לחילוניים וחוסר ההסתגרות כמו החרדים.
תמונה
15. 11
פ 12/2/2012 7:40:00 AM
ההבדל הוא לא גדול והשורש משותף. יותר מדאי דיאלוג עם העולם החילוני. דיאלוג שכלל לא הוכיח את עצמו כי הוא לא גרם לכך שבוגרי הגוש יותר דוסים מתלמידי הר המור הסגורים
תמונה
16. למגיב 14 - אתה מבלף
יהודה אריה 12/2/2012 11:48:00 AM
כל החילונים של היום הם תוצאה של מדיניות החינוך הכושלת של הרבנים החרדים באירופה.
גם כיום יש בחברה החרדית חילון מלא או מוסתר בכמות של כשליש (לא מאמין, תבדוק איך זה שתוך 60 שנה הגידול בחברה החרדית כל כך קטן).
הבריחה של החרדים מההשכלה אפשרית רק כיש לידם מי שלא בורחים מהשכלה. סוג של פרזיטיות. אם היתה נוצרת מדינה חרדית, היא היתה נעלמת תוך יום.
תמונה
17. ל-14
חרד לח"ח 12/2/2012 3:32:00 PM
ואני מבין שהיראת שמים שלך מתבטאת בהוצאת שם רע על ציבור שלם. וכי אתה בוחן כליות ולב שאתה יודע מה רמת היראת שמים של כל אחד ומה הסיבות לכך? הייתי ממליץ לך ללמוד קצת רמב"ם (משנה תורה, ספר המדע) וחפץ חיים - גם ספר הלכתי לא פחות מהשו"ע, שגם בציבור הדתי לאומי חרדים לדבריו. חריגות תוכל למצוא בכל מקום בו תחפש...
תמונה
18. הרב דרור פיקסלר
הר המור´ניק 12/3/2012 9:31:00 AM
נשמח לשמוע את דעתך בנושאים נוספים
תמונה
19. יישר כח
יוניו, פ"ת 12/3/2012 6:56:00 PM
ניתן להשתכנע או לא, אבל למה, מגיבים יקרים, להשתמש בשפה מזלזלת ?
תמונה
20. ללא נושא
חן 12/4/2012 12:20:00 AM
הרב?!! בושה וחרפה!...
תמונה
21. יישר כוח לרב פיקסלר ולבית הלל
דב נוף אילון 12/4/2012 1:13:00 AM
סוף סוף קם אירגון שמתיחס הלכתית ויהודית למציאות דורנו ולא ממציא פיתרונות למציאות שלפני 40 שנה. חיזקו ואימצו
תמונה
22. תורת האבולוציה והאמונה בתנ"ך
מיכאל קנוסוב 11/19/2014 1:11:00 AM
תורת האבולוציה הדרוויניסטית לא מתארת אירועי חורבן עולמי שאחריהם יצירה מחדש אלא מתארת רציפות של עולם החי ושל כדור הארץ כתהליך שנמשך מספר מליארדי שנים.
התיאור הזה מוצא חיזוק בשיטות תארוך כדור הארץ וובגילויי הגיאולוגיה. התיאוריה לפיה העולם נחרב ונבנה מספר פעמים אינה מבוססת על התנ"ך והיא המצאה חדשה יחסית.
סיפורי ספר בראשית עומדים בסתירה מהותית
לגילויי המדע באותם הנושאים ולא ניתן לגשר ביניהם.
יתרה מזו גילויי המדע אודות הנושאים המתוארים בסיפורי בראשית מציגים את התנ"ך כספר אגדות בחלקו ומטילים צל כבד של ספק אודות הנכונות של סיפורי הניסים שבהם התנ"ך רווי.
באותה עמדה נמצאים גם סיפורי הניסים בסםרים
שהתנ"ך הוליד והם הברית החדשה והקוראן.
כולם רוויים בסיפורי ניסים שכנראה נכונים באותה המידה שסיפורי הניסים של התנ"ך נכונים.

כיפה בפייסבוק כיפה בטוויטר תוסף חדשות כיפה לכרום כיפה מאחורי הקלעים אפליקציית חדשות כיפה לאיפון אפליקציית חדשות כיפה לאנדרואיד