נכון
(~עלמה~/שירה)
שלומות
(~עלמה~/שירה)
ללא נושא
(משוטט בשיממון/שירה)
|����|
(כפית קסמים/שירה)