חנוכה
(just a point/סדנה ויזואלית)
ברור שכן, לא?..
(רוני תשואות/שירה)
* כקריאה לטירוף ...
(עדיאל ג/שירה)
אני דווקא
(פיסת בר/שירה)