|���|
(אבוד ההוויה/פרוזה)
תרגיל החורף
(אבוד ההוויה/פרוזה)
...
(The Raven/שירה)
פעם, לפני שנים רבות
(חנה נון/פרוזה)
נכון, גם אני הרגשתי ...
(חנה נון/פרוזה)
קל וחומר?!
(המחללת בכרמים)
...
(-אור-)