מצוין.
(אמי 1/תרבות וספרות)
אחלה סרטונים
(שלמית/ציור)
ככל שאני הופך בדברים
(סנופקין./תרבות וספרות)
מיותר לציין,
(סנופקין./תרבות וספרות)
מספים בפעו"ר, ...
(ריח ורדים שדהה)
מה יש לומר?
(קל וחומר)
-->
(פאני פרייס)