בנוגע לצורה ולשבירה
(אפרת אקשטיין/שירה)

(amy/פרוזה)
הצילו. עד לרגע זה ...
(שיר אחרי הגשם/פרוזה)
זה המשך? זו עריכה?
(שיר אחרי הגשם/פרוזה)
|�����|
(שיר אחרי הגשם)
אוי ואבוי
(אבוד ההוויה)
|�����|
(אלגביש)